Developeri hodnotia prvý polrok 2009

Developeri hodnotia prvý polrok 2009

V decembrovom čísle časopisu sme venovali developmentu a finančnej kríze rozsiahlu analýzu. Mnohí odborníci v tom čase ešte presne nevedeli, aké následky bude mať kríza na ekonomiku a stavebný priemysel na Slovensku. Dnes však možno situáciu stále viac prirovnať …
Nášmu prostrediu chýba vzájomná dôvera

Nášmu prostrediu chýba vzájomná dôvera

Stavebný vývoj v prvom polroku 2008 zaznamenal na Slovensku desaťpercentný medziročný rast, čo značí vzostup stavebnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V súčasností sa však aj naša krajina nachádza v bode, z ktorého možno pozorovať približovanie mračien globálnej finančnej krízy. …
Kríza plní aj funkciu nastolenia rovnováhy

Kríza plní aj funkciu nastolenia rovnováhy

Doterajšie podmienky rozvoju slovenského stavebníctva priali, v nasledujúcich mesiacoch sa však bude musieť vyrovnať s prenikajúcimi vplyvmi globálnej finančnej krízy. V akom rozsahu slovenské hospodárstvo zasiahne, je však stále otázne. Ešte predtým, než sa pozrieme, ako vnímajú aktuálnu …
Finančná kríza verzus realitný trh

Finančná kríza verzus realitný trh

Bohatá ponuka nehnuteľností, predaj veľkých developerských projektov, klesanie cien realít, vyčkávacia taktika kupujúcich – aj tak možno charakterizovať súčasnú atmosféru na slovenskom realitnom trhu. Finančná kríza je aj na Slovensku, aj keď jej vplyv viacerí …
Ceny realít na Slovensku

Ceny realít na Slovensku

Ceny slovenských realít zaznamenali v uplynulom období prudký nárast. Ten spôsobili predovšetkým vzťah ponuky a dopytu na realitnom trhu, úverová politika, ako aj celkový makroekonomický vývoj krajiny. Poznatky analytikov z renomovaných konzultačno-poradenských firiem v oblasti realít naznačujú celkovú stabilizáciu, …