Konferencia Development summit

Dňa 17. 6. 2020 sa v priestoroch hotela Carlton Savoy v Bratislave uskutoční konferencia Development summit. Organizátori – vydavateľstvo JAGA a Inštitút urbánneho rozvoja – majú za cieľ pomôcť formovaniu jasnej a vykonateľnej legislatívy a kvalitného územného plánu, ako aj inšpirovať k efektívnej spolupráci odborníkov na úradoch, stavebné spoločnosti, remeselníkov, ale aj aktívnych občanov.

„K rozvoju prostredia, v ktorom žijeme, prispieva svojím spôsobom každý. Jednotlivec sa stará o zveľadenie svojho bytu či domu, komunita o svoje okolie, obce a mestá o fungovanie celku, štát vytvára základný rámec. Nenahraditeľnú súčasť celku tvoria developeri. Vstupujú do existujúceho či nového územia, rozvíjajú ho, vytvárajú priestor na bývanie, prácu či oddych. Priestor na život. Majú zodpovednú úlohu a výsledky ich práce formujú prostredie aj v ďalších desaťročiach,“ vysvetľuje dôvody vzniku tejto platformy Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR, ktorý zastrešuje program konferencie.

Konferencia Development summit

Hlavnou témou summitu bude existujúca i pripravovaná legislatíva, ktorá upravuje plánovanie a povoľovanie výstavby, rozoberie na drobné povoľovacie procesy v praxi a ich problémy, dotkne sa výziev územného plánovania v rýchlo sa meniacej dobe, navrhne riešenia podporujúce lepšie fungovanie celku a spoluprácu jeho aktérov.

V diskusii sa stretnú zástupcovia ministerstva dopravy, zástupcovia miest, developeri, urbanisti a iní odborníci.

Aktuálne informácie o konferencii a registračný formulár nájdete na www.developmentsummit.sk.