Partneri sekcie:

Komplikovanú situáciu so zmenou funkcie projektu Septimo II v Petržalke má rozmotať prokuratúra

Rožná stavba Septimo II - bytyssis v Bratislave-Petržalke.
Zdroj: archív redakcie

Mestská časť Bratislava-Petržalka podala podnet na protest prokurátora  na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Bratislava vo veci projektu Septimo II na Gogoľovej ulici na území bývalého priemyselného parku Matador.

Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková potvrdila, že mestská časť podala podnet 8. februára a prokuratúra si ho prevzala 13. februára. Podľa nej existuje veľký predpoklad, že na základe protestu prokurátora bude zrušené rozhodnutie Okresného úradu Bratislava v prospech zmeny funkcie projektu na bytovú. To znemožní, aby mestská časť vydala zo strany developera avizované kolaudačné rozhodnutie na byty.

Rôzne názory na stanovisko magistrátu

Osud polyfunkčnej nebytovej budovy Septimo II – Offices (developer VI GROUP ho začal projektovať v roku 2017, pozn. redakcie) ovplyvnila kríza. Preto sa developer rozhodol zmeniť funkciu budovy. Firma tvrdí, že hoci má súhlasné stanovisko magistrátu o súlade s územným plánom, mestská časť nevydala stavebné povolenie na bytový dom Septimo II – bytysis.  Začiatkom februára 2022 mestská časť zamietla žiadosť od spoločnosti VI GROUP o zmenu stavby pred dokončením z polyfunkčného objektu na bytový dom.

Petržalka hovorí, že konala zákonne, a to aj vzhľadom na zistené skutkové podstaty, priamo na mieste. Vo verejnej komunikácii odporúča záujemcom, aby si naštudovali záväzné stanovisko mesta, či spĺňa všetky formálne a obsahové podmienky takého úradného dokumentu a či naozaj povoľuje to, čo developer tvrdí. Ak sa niektoré termíny predlžujú, nie je to z dôvodu nečinnosti nášho stavebného úradu, povedala hovorkyňa.

Okresný úrad trvá na svojom stanovisku

Podľa VI GROUP konal stavebný úrad svojvoľne a nezákonný postup skonštatoval aj odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava. Ten sa pre ASB vyjadril, že trvá na svojom stanovisku, ktoré je vyjadrené a odôvodnené v rozhodnutí. Okresný úrad ako nadriadený orgán teda rozhodnutie petržalského stavebného úradu zmenil, stavbu povolil. Developer stavbu zrealizoval a koncom roka 2022 požiadal stavebný úrad o kolaudáciu.

Developer podal urgenciu

Porušenie zákona je podľa konateľa VI GROUP Juraja Dušku možné konštatovať, až keď prokurátor vydá protest. V prípade nevyhovenia tomuto protestu vo veci rozhodne súd. Podľa neho bol postup vydania povolenia na zmenu stavby zo strany okresného úradu správny a zákonný.

„Ak sa preukáže, že sme mali pravdu a mestská časť konala v rozpore so zákonom, prípadne spôsobili obštrukcie, tak, samozrejme, budeme žiadať náhradu súdnou cestou,“ uviedol. Developer podal urgenciu na mestskú časť pre prieťahy resp. nečinnosť v kolaudačnom konaní.

 

 

KategórieDeveloperi, Realitný trh