Pohľad na pozemok bývalých kúpeľov vo Svätom Jure.

Zmena bývalých kúpeľov vo Svätom Jure na polyfunkčný komplex siaha po novej šanci

Chátrajúce budovy  a spevnené plochy po zbúraní môže v budúcnosti nahradiť  nízkopodlažná zástavba objektov nielen s bytmi pre takmer 300 obyvateľov, ale aj s rôznymi funkciami a podzemnými garážami.

K zlepšeniu širšieho prostredia pre obyvateľov a návštevníkov majú prispieť aj nové verejné priestory: námestie – amfiteáter a pešie priestranstvo s obnoveným kúpeľným parkom. Areál sa nachádza v blízkosti cyklistickej trasy prechádzajúcej po hrádzi Šúrskeho kanála v zastavanej časti mesta.

Majiteľ plánoval zhodnotiť pozemky už v minulosti, uvádza sa v zámere Sírnaté kúpele, Svätý Jur, ktorý bol zverejnený na enviroportál v druhej polovici decembra 2022. Pôvodný zámer predstavil už v roku 2007. Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby je z júla 2008, jeho platnosť však márne uplynula v roku 2021.

Podkladom pre nový zámer bola projektová dokumentácia pre územné konanie Sírnaté kúpele Svätý Jur, ktorú vypracovala spoločnosť ART – KPP v júni 2022. Dokumentácia je v medziach už uvedeného územného rozhodnutia.

Hlavnou zmenou v porovnaní s riešením z júla 2008 je zmena pôdorysných tvarov, umiestnenia objektov a funkčnej náplne v zmysle zmien a doplnkov územného plánu Svätého Jura. Mesto aktualizovalo územný plán minulý rok, v ktorom je to funkcia– zmiešané územia so zvýšenou zástavbou.

V návrhu je výstavba celkovo 14 budov, z toho 10 bytových domov s 2- až 4-izbovými bytmi, a 4 nebytových objektov. Sú to napríklad Senior haus pre 62 klientov, polyfunkčný dom s komerčnými priestormi, komunitné centrum s materskou školou pre 68 detí a klientov či fyzioterapeutická klinika. Senior haus má nadviazať na kúpeľnú tradíciu vo Svätom Jure a zabezpečiť ambulantnú starostlivosť pre širšiu obec klientov, nielen pre jeho obyvateľov.

V zámere sa tiež uvádza, že zrealizovaním navrhovanej činnosti sa vytvoria aj predpoklady na obnovenie využívania sírneho prameňa na liečebné účely. Pridanou hodnotou navrhovanej činnosti je súvisiaca investícia–rekonštrukcia cesty Žabky – Kúpeľné.

Sírne kúpele, Svätý Jur, ul. Kúpeľné

Investor: Ing. Rudolf Lacika
Hlavný inžinier projektu: Mgr. art. René Kosman, autorizovaný inžinier
Autor: projektová dokumentácia pre územné konanie ART – KPP
Parkovacie stojiská: 428 (garážové stojiská 339, exteriérové stojiská 89)
Počet bytov: 99
Zastavaná plocha pozemku: 5 725 m2