Výsledky súťaže CE ZA AR prekvapili

Výsledky súťaže CE ZA AR prekvapili

Počas slávnostného večera 8. októbra 2008 v historickej budove Slovenského národného divadla udelila odborná porota Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE ZA AR 2008. Ceny sa odovzdávali v šiestich kategóriách – Bytové domy, Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a rekonštrukcia budov, Interiér a Exteriér. Vo viacerých kategóriách zvíťazili menej nápadné diela menšieho rozsahu. Aj to potvrdzuje fakt, že architektúra s veľkosťou rozpočtu nijako nesúvisí.


O udelení ceny CE ZA AR 2008 vo všetkých kategóriách rozhodovala odborná porota, v ktorej boli Ing. arch. Ľubomír Závodný (predseda poroty), Ing. arch. Igor Jenik (Nemecko), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (ČR), prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková (ČR) a Ing. arch. Zuzana Zacharová.

Hodnotenie prihlásených architektonických diel bolo dvojkolové. Odborná porota v prvom kole nominovala architektonické diela v jednotlivých kategóriách a v druhom vybrala po prehliadke jednotlivých stavieb víťazné architektonické diela. Ceny CE ZA AR udeľovala Slovenská komora architektov už siedmykrát a ocenila nimi vynikajúce zrealizované architektonické diela, ktoré významne prispievajú k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Výsledky CE ZA AR 2008:

  • Bytové domy: Bytový komplex Athos – Porthos – Aramis v Bratislave, autori: Peter Čavara, Marek Kolčák, Fedor Minárik
  • Rodinné domy: Nadstavba rodinného domu v Bratislave, autor: Iľja Skoček
  • Občianske a priemyselné budovy: Dom smútku v Modre, autori: Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Juraj Krumpolec, Vladimír Vodný
  • Obnova a rekonštrukcia budov: Areál starý mlyn v Branči, autori: Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová
  • Interiér: Kardiocentrum v Nitre, autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
  • Exteriér: Revitalizácia toku Dubová v km 4,32 až 5,27, autori: Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech
Víťazné dielo v kategórii Bytové domy: Bytový komplex Athos – Porthos – Aramis v Bratislave, autori: Peter Čavara, Marek Kolčák, Fedor MinárikVíťazné dielo v kategórii Rodinné domy: Nadstavba rodinného domu v Bratislave, autor: Iľja Skoček
Víťazné dielo v kategórii Obnova a rekonštrukcia budov: Areál starý mlyn v Branči, autori: Tibor Zelenický, Patrícia KvasnicováVíťazné dielo v kategórii Exteriér: Revitalizácia toku Dubová v km 4,32 až 5,27, autori: Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech
 
Víťazné dielo v kategórii Interiér: Kardiocentrum v Nitre, autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír JarabicaVíťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy: Dom smútku v Modre, autori: Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Juraj Krumpolec, Vladimír Vodný

Slávnostný večer siedmeho ročníka súťaže CE ZA AR moderoval Peter Kočiš, po odovzdaní cien si pozvaní hostia a sponzori pozreli divadelné predstavenie Williama Shakespearea Skrotenie zlej ženy a po ňom nasledoval spoločenský večer.

(mj)
Foto: archív SKA