image 87166 25 v1
Galéria(15)

Verejná zeleň a jej modernizácia

Verejná zeleň nás obklopuje všade a je dobré poznať, čo si pod ňou predstaviť, ako ju budovať, udržiavať, ale i modernizovať.

17.06.2010 001
24.9.2014 003
DSC 8832
DSC 8839
DSC 8846
DSC 8865
foto 2
park 2

Čo zahŕňa pojem verejná zeleň?
Patria sem najrozličnejšie objekty záhradníckych úprav verejného priestoru, ako sú parky, námestia a ulice, plochy zelene pri občianskej vybavenosti, priestranstvá v okolí nemocníc, plochy cintorínov, ochranné vegetačné pásy, polyfunkčné zóny, plochy pri nákupných centrách, benzínových pumpách a pod.

V našich mestách tvoria verejné zelené plochy takmer polovicu priestoru, pričom tendencia je po roku 2000 taká, že ich podiel ubúda. Preto je dobré o tejto problematike hovoriť, ale najmä účelne pristupovať k udržaniu a rozširovaniu zelene.

Prečo je zeleň dôležitá vo verejnom priestore?
Zeleň a ekosystém poskytujú vo všeobecnosti akési služby, ktoré sú prospešné pre naše zdravie, pohodu i prosperitu, čo človek využíva niekedy vedome, ale i nevedome. Konkrétne ide o služby regulačné, kultúrne a podporné:
– Obmedzujú určité negatívne javy, ako je znižovanie prašnosti v ovzduší, zvyšovanie relatívnej vzdušnej vlhkosti, majú antibakteriálne účinky atď.
– Zabezpečujú podporu psychickej a fyzickej pohody, pozitívne emócie, rekreáciu, ale dôležité sú i pre kultúrno-historické súvislosti a pod.
– Starajú sa o prirodzenú tvorbu humusu, čím sa zvyšuje úrodnosť pôdy, retenčná schopnosť krajiny a tým zabezpečenie vody na život.

Modernizácia
V posledných rokoch je v záujme krajinnej architektúry hľadať a overovať druhy, ktoré sú vhodné do mestského prostredia. Takéto dreviny či rastliny musia spĺňať náročné kritériá, pretože sú vystavované rozličným nežiaducim vplyvom. Uprednostňujú sa najmä listnaté druhy, ktoré relatívne dobre znášajú sucho a teplo, exhaláty, prašnosť prostredia a sú odolné proti škodcom a chorobám.

Ako ju budovať a udržovať?
Je veľmi dôležité, aby každá obec i samotní občania mali záujem o veci verejné a dbali o to, aby každý objekt, ktorý sa postaví či vybuduje, bol bezprostredne prepojený na zeleň a poskytol tak potrebné funkcie. V takom prípade je žiaduce osloviť spoločnosť, ktorá navrhne architektonické riešenie daného priestoru a pripravený projekt zrealizuje na vysokej odbornej úrovni s dodržaním všetkých noriem a ďalších náležitostí.

Bohaté skúsenosti a viaceré úspešne zrealizované projekty vo verejnej i súkromnej sfére má firma Florsad s.r.o., ktorá ponúka komplexné projekčné a realizačné práce v oblasti zakladania a údržby sadovníckych úprav.

Firma pôsobí v oblasti záhradnej architektúry od roku 1997. Jej kvalita a spoľahlivosť je zabezpečená odborným tímom pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v danom odbore.

Viac informácií, komplexný zoznam vykonávaných prác, ako aj množstvo fotografií z realizovaných projektov nájdete na www.florsad.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Florsad, spol. s r.o.