Naozaj zelené ihrisko: Nová doba

naozaj zelene ihrisko nova doba

Ukryté v parku pod korunami vysokých stromov sa nachádza ihrisko Nová doba. Viacúčelový oddychový areál nadväzuje na rovnomenný obytný súbor a je určený nielen deťom, ale aj dospelým a seniorom.

Je to najväčšie ihrisko s detskými prvkami od renomovanej švédskej firmy na Slovensku. Realizácia bola v roku 2011 prihlásená do súťaže CEZAAR v kategórii exteriér. Autori architektonického konceptu kompletnej rekonštrukcie a revitalizácie ihriska Nová doba, architekti Mgr. art. René Kosman, Ing. arch. Michal Pala, Ing. arch. Peter Priputen hovoria: „Išlo nám o to, aby sa dali naplno využiť existujúce plochy v parku, celok ihriska urbanisticky začleniť do okolitého prostredia a architektonicky mu dodať ľahkosť a vzdušnosť. Z hľadiska funkčnosti a prevádzky ihriska sme rozvrhli hracie plochy do jednotlivých častí rozsiahleho priestoru, prepojili sme ich s úsekmi určenými na odpočinok a zaistili možnosť plynulého logického pohybu medzi nimi.“ Ohlas na rekonštrukciu je veľmi pozitívny a revitalizované ihrisko Nová doba začali vyhľadávať aj obyvatelia z iných mestských častí. Dokonca pri verejnej diskusii o rekonštrukcii iného detského ihriska v Bratislave obyvatelia žiadali od zástupcov mestskej časti, aby bolo podobné práve tomu v Novej dobe.

Z histórie
Obytný súbor Nová doba v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto vytvoril začiatkom 30. rokov architektonický ateliér Weinwurm a Vécsei ako premyslený projekt sociálneho bývania s architektonicky čistým výrazom. Tvoria ho 3 bloky. Prvý z nich sa začal stavať v roku 1932 s oceľovým skeletom, ďalšie dva boli dokončené počas vojny z lacnejšieho železobetónu. Architekt Kosman vysvetľuje, v akom stave bolo ihrisko pred rekonštrukciou. „Pôvodný priestor parku doplnili o detské ihrisko až neskôr, takže jeho parcela bola sčasti zatrávnená, a vysadené boli povyrastené stromy a súbory kríkov. Všetko však bolo roky neudržiavané. Spevnené plochy z betónu či zo zámkovej dlažby, chodníky z asfaltu, plochy na hranie a minigolf boli nesúrodé a vo veľmi zlom technickom stave. Väčšina vybavenia areálu, lavičky, odpadkové koše, verejné osvetlenie boli zdevastované, nefunkčné, rozbité a pre užívateľov nebezpečné. Hracie zostavy a prvky detského ihriska aj pieskovisko pochádzali z rôznych období, boli morálne aj technicky zastarané a nespĺňali základné bezpečnostné požiadavky. Navzdory unikátnym parkovým plochám pôsobilo verejné priestranstvo opotrebovane a zanedbane. Schádzali sa tu rôzne asociálne skupiny ľudí, čoho dôkazom bolo množstvo voľne pohodeného odpadu.“

Doba moderná
Revitalizácia bola komplexná a veľký dôraz sa kládol na vysokú zeleň. Architekti úzko spolupracovali s dendrológmi (Ing. Katarínou Serbinovou), ktorí pôvodnú zeleň a platany odborne ošetrili a zároveň vysadili novú. „Nadväzovali sme na pôvodnú koncepciu ihriska, ktorú navrhli naši predchodcovia, napríklad sme nijako zásadne nemenili komunikačné plochy. Bolo však potrebné upraviť celý terén, zámerne sme zmenšili podiel spevnených plôch a zjednotili sme ich novou kamennou dlažbou. Pôvodný koncept sme už ďalej rozšírili podľa našich predstáv. Zrealizovaný návrh rozdeľuje riešené územie do štyroch hlavných priestorových zón podľa vekových kategórií. Všetko sceľuje promenádny chodník doplnený mestským mobiliárom. Náš návrh je komplexný pre deti od 2 rokov cez školákov až po študentov. Jeho jedinečnosť podčiarkuje aj osadenie zostáv na cvičenie pre dospelých,“ hovorí architekt Kosman. Vzhľadom na blízkosť športovej arény NTC ide o jedinečné prepojenie funkcií. Celý areál parku je oplotený a nepretržite strážený, je teda bezpečný aj pre deti. „Podľa dostupných informácií sa porote CEZAAR páčila kvalita návrhu a jeho farebné nálady. Návrh nezískal cenu pre absenciu umeleckých atypických prvkov v danom priestore. Radi by sme navrhli sochy aj ďalšie umelecké diela, ale tie fondy EÚ v prípade takto financovaných stavieb nepreplácajú,“ doplňuje architekt Kosman.

Nálada na šport
Staršie deti sa môžu športovo vyžiť na oplotenom multifunkčnom ihrisku alebo si vyskúšať externý stôl na stolný tenis. V areáli je vyše 50 lavičiek, nové osvetlenie, informačné tabule, odpadkové koše a zeleň. Pre deti sú tu hygienicky a bezpečnostne certifikované „švédske prvky“ – preliezačky, hojdačky, šmykľavky. Park funguje nielen počas dňa, ale aj v noci, preto bol veľmi dôležitý výber večerného osvetlenia, ktoré vytvára zaujímavú atmosféru. Rôznofarebné svietidlá môžu meniť farbu v lineárnej časti osvetľovacieho telesa a tým aj náladu daného prostredia. Ide o veľmi úsporné diódy s rozptýleným svetlom. „Existujúce rozvody verejného osvetlenia sme zachovali, len sme osadili nové stĺpy a svietidlá,“ vysvetľuje architekt Kosman. Navrhnutý mobiliár predstavoval najvyššiu položku v rozpočte opráv. Pôvodne sa na revitalizáciu ihriska počítalo so sumou 1,16 milióna eur, pri výbere dodávateľa sa ju podarilo znížiť na 899 823 eur, z čoho mobiliár stál takmer  400-tisíc eur. Z vlastného rozpočtu platila mestská časť len päť percent nákladov, 95 percent získala ako nenávratný príspevok z európskych fondov.

Cvičenie podľa veku
„Snažili sme sa vyhnúť kolízii rôznych vekových kategórií detí, preto sme priestor rozdelili na 4 bloky A, B, C, D. Pri hlavnom vstupe je zámerne umiestnený Blok C pre deti od 2 do 6 rokov, aby mali mamičky s kočíkmi čo najjednoduchší prístup. Na blok C nadväzuje blok D pre vekovú kategóriu od 6 do 15 rokov s fyzicky náročnejšími zostavami. Jeho zaujímavosťou je umelý kopec so šmykľavkou. Lákadlom sú dve multifunkčné zostavy (hrady), ktoré deťom umožňujú rôzne herné činnosti na jednom mieste. V bloku B sú dva pingpongové stoly a multifunkčná aréna pre mládež. Centrálna zostava na cvičenie v prírode je v bloku A. Všetky štyri bloky obklopuje promenádny chodník,“ objasňuje architekt Kosman. Pozdĺž neho autori situovali prvky na cvičenie pre dospelých. Osadenie medzi stromami vytvára dostatok súkromia. 

     REVITALIZÁCIA  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – NOVÁ DOBA
    Miesto stavby:    Nová doba, Vajnorská ul., Bratislava
    Investor:    Mestská časť Bratislava Nové Mesto
    Plocha riešeného územia:    8 603 m2
    Autori:    Mgr. art. R. Kosman, Ing. arch. M. Pala,
        Ing. arch. P. Priputen
    HIP:    Ing. arch. Michal Pala
    Sadové úpravy:    Ing. Katarína Serbinová
    Spevnené plochy:    Ing. Neumannová, Ing. V. Neumann
    Verejné osvetlenie:    Ing. Anna Szabová
    Zostavy a prvky detského ihriska:    HAGS
    Mobiliár:    BENITO
    Osvetľovacie telesá:    PHILIPS
    Použitá dlažba na ihrisku:    Premac
 

TEXT: Jana Středulová
foto: Dano veselský
dokumentácia: ART-KPP

Článok bol uverejnený v časopise ASB.