Študentská súťaž: Prefabrication goes creative

2. ročník celoslovenskej súťaže pre študentov architektúry s témou: Občianska stavba - kreativita verzus prefabrikácia.

Spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave a Slovenskou radou pre zelené budovy vyhlasuje nový ročník súťaže pre mladých architektov nazvanej PREFABRICATION GOES CREATIVE.

Študenti architektonických škôl majú opäť možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a realizáciu kreatívnych nápadov umožňujú aj typizované riešenia. Súťaž nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky (viď. súvisiace články v závere textu) a je otvorená pre študentov všetkých architektonických vysokých škôl na Slovensku.

Témou aktuálneho ročníka súťaže je návrh občianskej stavby situovanej v ľubovoľnej lokalite a navrhnutej v zmysle troch hodnôt Nového Európskeho Bauhausu, ktorými sú udržateľnosť, inklúzia a zmysel pre krásu prostredníctvom prefabrikovaného konštrukčného systému fínskej spoločnosti Peikko.Aktuálny štatút súťaže je dostupný na stránke www.prefagoescreative.sk. Záujemcovia budú mať na prípravu a odovzdanie projektov čas do mája budúceho roku.

Dôležité aspekty návrhu:

 • LOKALITA – Analýza urbanistických vzťahov a zohľadnenie genia loci prostredia riešenej lokality. Návrh verejných priestorov zvoleného druhu občianskej stavby i vo vzťahu k ich hierarchii a štruktúre v území.
 • PREFABRIKÁCIA – Aplikácia prvkov prefabrikácie rôznej materiálovej bázy s prihliadnutím na flexibilitu, variabilitu a reverzibilitu riešenia. Efektívnosť výstavby, životnosť stavby a možnosť zmeny jej funkčného využitia.
 • UDRŽATEĽNOSŤ –  Rešpektovanie súčasnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov, prípadne ešte úspornejšie riešenia. Aplikácia materiálov s nízkou zabudovanou emisnou stopou. Dôraz na kvalitné vnútorné prostredie. Zachovanie indexu zelene a zadržiavania vody v krajine.
 • ARCHITEKTÚRA – Idea, nápad, fantázia, invencia. Filozofia a hmotovo-priestorový koncept návrhu. Rešpektovanie lokality, regionality a materiality navrhovanej architektúry. Funkcia, prevádzka a dispozičné riešenie objektu.

Účastníci súťaže

Študenti prvého a druhého stupňa štúdia univerzít na Slovensku.

Formát súťaže

Architektonická, študentská, anonymná

Harmonogram súťaže

 • Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienok: september 2023
 • Odovzdanie súťažných návrhov:
 • Máj 2024 – elektronicky
 • Máj 2024 – Ing. R. Provazník, 19. p. KARCH STU alebo podateľňa
 • Zasadnutie poroty: jún 2024
 • Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác: september 2024

Čo získajú víťažné projekty

Finančné ohodnotenie víťazných návrhov:

 • Cena 1500 €
 • Cena 1300 €
 • Cena 1000 €

+ ceny partnerských médií

Kontakty a odborný názov

Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

Zámer

Architektonická tvorba stojí dnes pred novými výzvami. Jednou z nich je stavať rýchlo, kvalitne a zároveň reagovať na aktuálne požiadavky doby – udržateľnosť a ochrana životného prostredia. Je nesporné, že rýchlejší, bezpečnejší, efektívnejší a šetrnejší spôsob výstavby smeruje k využívaniu prefabrikácie, ktorá nie je obmedzujúca, ale poskytuje architektonickej tvorbe väčšiu voľnosť.

Voľnosť, ktorá umožňuje navrhnúť i otvorenejšie priestory aj v projektoch s architektonicky náročnými tvarmi. Overte si tento trend uvažovania vo Vašom projekte. Navrhnite Vami zvolený druh občianskej stavby do konkrétnej Vami zvolenej urbanistickej situácie a aplikujte v návrhu princíp prefabrikácie. Využite efektívne všetky výhody, ktoré prefabrikácia ponúka.

Limitom nie je použitie len jedného materiálu, ale možnosť atraktívnej kombinácie i viacerých materiálov – napríklad oceľ, drevo, betón.Súťažné podkladyPodmienkou súťaže je použitie materiálov, riešení a systémov ponúkaných spoločnosťou Peikko. Detaily a technické údaje o všetkých materiáloch sú k dispozícii na stránke www.prefagoescreative.sk.

Vyhlásenie  26.9.2023 20:00

Odovzdanie návrhov 1.5.2024 12:00

Vyhlasovateľ Peikko, KARCH STU a SKGBC.

Zdroj:PR článok Peikko Slovakia