Slovenský pavilón na EXPO 2020 v Dubaji

Sedemnásť ateliérov sa v októbri 2018 rozhodlo zapojiť do súťaže o návrh slovenského pavilónu na svetovú výstavu v Dubaji. Hoci mali architekti na spracovanie mimoriadnej témy šibeničný termín, len jeden mesiac, zo zápolenia vznikli projekty svetového formátu. Víťazný tím B. K. P. Š. sa však nakoniec s vyhlasovateľom nedohodol, a tak sa napokon bude v Dubaji realizovať návrh košického ateliéru.

Svetová výstava priemyslu a kultúry sa bude konať v roku 2020 v Dubaji ako v prvej krajine arabského sveta. Hlavná téma výstavy znie „Connecting Minds, Creating the Future“ (Spájame myšlienky, tvoríme budúcnosť). V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri podtémy „príležitosť“, „mobilita“ a „udržateľnosť“, ktoré umožňujú jednotlivým krajinám prezentovať svoj príbeh v súlade s danou témou.

terický mrak v sebe skrýva veľmi racionálnu konštrukciu vďaka ktorej je ľahko transportovateľný.
ahké vrstvy budú v noci nasvietené pre väčší efekt.
V zadnej časti pavilónu je umiestnené potrebné zázemie.
Pozitív a negatív.
Pôdorys 1. a 2. NP.
Pôdorys 3. a 4. NP.
Pozdĺžny rez.

Slovenská téma: mobilita

Slovensko má historicky mnoho zásluh na pokroku v oblasti mobility. „Keďže väčšina našich prevratných patentov (padák, Aeromobil…) sa spája so vzdušnou mobilitou, rozhodli sme sa tému ,oblakov‘ pretaviť aj do nášho pavilónu,“ vravia architekti.

„Pavilón je navrhnutý ako oblak myšlienok, nabáda nás na zastavenie, nádych a snenie. Vďaka ľahkosti materiálov je oblak nepretržite v pohybe a návštevníkovi ponúka príležitosť ‚cestovať‘ – stačí zdvihnúť zrak a nechať sa vtiahnuť do jeho útrob.“

Prečítajte si tiež: Pavilón Lapač snov

Zároveň stavia na dualite tekutosti myšlienok, ktoré reprezentujú dušu našej krajiny, a na stabilite a istote obrysov, ktoré stvárňujú dedičstvo bohatej, autentickej kultúry a prírody, srdce Slovenska. Táto štruktúra vznikla vrstvením textúr obohatených o motív slovenských vzorov. Po zotmení sa na vrstvách rozpúta farebná hra svetiel.

ahké vrstvy budú v noci nasvietené pre väčší efekt.
Ľahké vrstvy budú v noci nasvietené pre väčší efekt. |

Konštrukcia oblaku

Pavilón stavia na racionálnej, mobilnej a modulárnej kontajnerovej architektúre, ktorá je v ktoromkoľvek okamihu pripravená na prevoz a montáž. V rámci modulu sú umiestnené ľahké transparentné textílie, kotvené na streche pavilónu a po jeho bokoch subtílnymi oceľovými lankami.

V prípade extrémnych podmienok je možné látky zrolovať nahor. Väčšina navrhnutých materiálov bola vybraná tak, aby vznikli inštalačne rýchle riešenia s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Je možné ich jednoducho prepraviť zo Slovenska, respektíve ľahko obstarať priamo v regióne. Ilúziu oblaku dopĺňa rozprašovanie vodnej pary.

Návrh bral do úvahy logický a elegantný prístup z hľadiska zážitku návštevníkov. Pavilón je rozdelený na exteriér (Slovenské nádvorie), reprezentujúci fantáziu, a interiér, ktorý stavia na racionalite slovenských nápadov a výrobkov (Made in Slovakia).

Slovenské nádvorie nabáda návštevníkov na kontemplatívnu prehliadku. Tu „čakanie“ znamená pohyb a dialóg s priestorom. Pódium umiestnené v srdci cesty na promenáde bude hostiť vystúpenia. Návštevník sa cez mrak myšlienok a aktivity na nádvorí dostáva do foyer. Tu sa nachádza infopult s detským kútikom a obchodom.

Vybraní návštevníci a VIP hostia sa dostávajú na 2., resp. 3. NP schodiskom, ktoré mizne v oblaku myšlienok, aby sa znova objavilo v reštaurácii a konferenčných miestnostiach na 2. NP či v kanceláriách na 3. NP. Na konci pavilónu sú situované technické miestnosti a sklady spolu s technickým a zásobovacím schodiskom a výťahom, ktorý zároveň spĺňa funkciu zadného diskrétneho VIP vchodu.

Neprehliadnite: Chráněná dílna postavená na principu modulárního systému

„Ako samotný oblak, aj náš pavilón sa po skončení EXPO 2020 vyparí,“ dopĺňajú architekti. „Na konci expozície sa pavilón rozoberie a môže sa znovu použiť na inom mieste.“ Architektonický návrh bol koncipovaný tak, aby presne zodpovedal rozpočtovým požiadavkám a aby neutrpela výtvarná stránka.

terický mrak v sebe skrýva veľmi racionálnu konštrukciu vďaka ktorej je ľahko transportovateľný.
Éterický mrak v sebe skrýva veľmi racionálnu konštrukciu vďaka ktorej je ľahko transportovateľný. |
EXPO Dubaj 2020: Slovenský pavilón
Miesto: Dubaj, Spojené arabské emiráty
Architekt: Atrium Architekti
Investor: Ministerstvo hospodárstva SR
Plocha: 1 550 m2
Rozpočet stavby: 3 460 000 €
Trvanie výstavy: 20. 10. 2020 – 10. 4. 2021
Redakčná úprava: Karolína Barényi
Vizualizácie, Projektová dokumentácia: Atrium Architekti

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.