Partneri sekcie:

Stodolu premenili na bývanie

image 79810 25 v2

Nielen v Rakúsku, ale po celej Európe nájdeme veľa nevyužitých poľnohospodárskych stavieb. Je to preto, že sa mení naša sociálna štruktúra a vidiek. Súčasťou alpskej stavebnej kultúry sú drevené stodoly, ale veľa z týchto budov mizne. Škoda, lebo ich konštrukciu je možné skvele využiť. Tak ako to urobili v dedine Tschagguns.

Prečo by sa stodola stará sto rokov nemohla premeniť v obytný dom? Otázka, s ktorou oslovil terajší majiteľ domu architekta Bernharda Breuera. Pridal k nej požiadavku, aby využil všetky existujúce kvality stavby.

Prírodné odtiene fasády

Vonkajší plášť bol iba doplnený niekoľkými otvormi, očistený od nánosu starej omietky na kamennom murive a opravený tam, kde boli drevené obklady poničené. Obkladové lišty zabezpečujú potrebnú ventiláciu fasádnym doskám. Zostali neošetrené, a tak je ich farba zmenená vplyvom počasia v závislosti od orientácie – tmavošedá, hnedá a oranžová až po striebrosivú. S takouto fasádou potom ladí medená strecha a dopĺňa spektrum farieb smerom k zelenej.

Terén ani okolie domu neboli zámerne nijako upravené.
Okrem zachovaného obvodového muriva a plášťa využil architekt aj ďalšie zachované ozdobné prvky: mriežkovanie okenného otvoru v štíte domu alebo ornamentálny polkruh nad vstupom do domu.

Väčšina energie na vykurovanie, ohrev vody i elektrický prúd je vyrábaná na mieste.
S vertikálne skladanou fasádou kontrastujú horizontálne okná, ktoré lícujú s fasádou, a úzke okná, zapustené do fasády. Niektoré z nich zodpovedajú veľkosti pôvodných otvorov, ďalšie sa doplnili, aby bol interiér zaliaty svetlom.


Terén ani okolie domu neboli nijako upravené, výnimkou je len nový suchý kamenný múr, ktorý preklenuje priestor medzi vchodom a ulicou. Suché kamenné múry tu majú dlhú tradíciu a slúžili na spevnenie frekventovaných obchodných ciest.

I v interiéri sa dajú nájsť stopy pôvodnej konštrukcie.

Udržateľný dom

Rovnako v interiéri sú viditeľné pôvodné materiály – kamenný múr a niektoré drevené trámy. Hoci bola konštrukcia vystužená novými, tie pôvodné prepožičiavajú interiéru atmosféru starých čias. Všetky konštrukčné prvky sú zladené v rovnakom odtieni dreva. Priestor otvorený až ku krovu delia dosky z masívnej jedle bielej s hrúbkou 4 cm. Ide o miestny materiál a spolu s ďalšími ekologickými opatreniami, ako použitie a recyklácia materiálov z pôvodnej stavby alebo minimálne využitie lepeného dreva, prispieva k udržateľnosti projektu.

Okrem obvodového muriva a plášťa využil architekt aj niektoré ozdobné prvky

Pôvodný stav
Okrem toho sa tu uplatnili aj moderné udržateľné technológie. Juhovýchodná časť so sedlovou strechou je vybavená integrovanými fotovoltickými a solárno-termickými modulmi. Sklon strechy 35° a orientácia budovy sú pre ich umiestnenie ideálne. Vďaka tomu sa dodávka elektrického prúdu a väčšina potreby teplej vody a kúrenia uspokojuje z lokálnych zdrojov. V polovici zimy sa však budova asi na mesiac ocitne v tieni hory. Počas tohto obdobia poskytujú potrebné teplo akumulačné kachle.

I v interiéri sa dajú nájsť stopy pôvodnej konštrukcie.
Dom tak nielenže s istou dávkou sentimentu zachováva kultúrne hodnoty, ale dbá aj na ekológiu a krajinu.

Dom Stall B
Miesto: Tschagguns, Vorarlbersko, Rakúsko
Architekt: Bernhard Breuer
Klient: súkromný
Realizácia: 2015

TEXT: kk
FOTO: Marcello Girardelli, Bernhard Breuer

Článok bol uverejnený v časopise ASB Špeciál 2015, vydanie pre spoločnosť VELUX.

KategórieRodinné domy