Konferenčná miestnosť ako mimozemská loď

image 76214 25 v3

Dominantnou časťou komplexu hotela Antonie vo Frýdlante je vonkajšia konferenčná miestnosť. Tvarovo vychádza z elipsy a pripomína pristávajúcu mimozemskú loď. Zhotoviteľom nosnej konštrukcie a dodávateľom vonkajšieho a vnútorného plášťa bola spoločnosť Taros-Nova, s. r. o., ktorá stavbu realizovala a zároveň ju doriešila projektovo a staticky.

Objekt je staticky nezávislou nadstavbou umiestnenou na terase hotela, pričom je z drevenej konštrukcie oblúkových rámov, ktoré spolu s väzníkmi vytvárajú priestorovú rebrovú sústavu. Drevená konštrukcia elipsoidu má pôdorysné rozmery 11,15 x 6,1 m a výšku 3,6 m. V dolnej časti je elipsoid zrezaný a napojený na oceľovú základňu z valcovaných IPE profilov. Jedenásť oblúkových rámov je rozmiestnených v osovej vzdialenosti 1 meter a osadené sú cez styčníkové plechy na oceľový rám, ktorý tvorí podpornú konštrukciu a zároveň medzičlánok medzi existujúcim objektom a nadstavbou. Nosné rebrá sú v interiéri priznané a doplnené dreveným podhľadom, v exteriéri bol realizovaný záklop z dosiek, na ktorý sa umiestnila jednoplášťová skladba strechy s hliníkovými šablónami.

ohľad na finálny vzhľad interiéru

Nosná konštrukcia elipsoidu

Vrcholové hlavné nosné oblúky sú z profilu 160/395 mm a z dôvodu montáže sú delené na dva poloblúky s vrcholovým spojom. Ostatné hlavné rámy majú prierez 160/320 mm a najčastejšie sú delené na tri časti, ktoré sú spojené polotuhými svorníkovými spojmi s vloženými plechmi. Rámy sú prerušené v oblasti okien a dverí, kde sú doplnené parapetnými nosníkmi s rozmermi 100/600 mm a výmenami s rozmermi 160/320 mm.

Reálny profil hlavných rámov je teda menší a mení sa po dĺžke oblúka. Táto fáza výroby oblúkov bola najzložitejšia, pričom sa musela použiť automatizovaná strojová výroba s vysokou náročnosťou na presnosť. Všetky rámy sú zakrivené s premennými polomermi, minimálna hodnota polomeru je 1 200 mm. Takýto polomer sa dá zrealizovať len pomocou lepených nosníkov pozostávajúcich z veľmi tenkých lamiel s približnou hrúbkou 5 mm. S požiadavkami na pohľadovú kvalitu rámov tak vznikla esteticky zaujímavá konštrukcia.

Na vrcholoch krajných osí sú k hlavným nosným rámom pripojené vodorovné a zvislé poloblúky z profilov 160/200 mm a 100/200 mm, ktoré ukončujú tvar elipsoidu. Medzi rámami sú vložené väzníky, ktoré sú pripojené krížom umiestnenými skrutkami a spolu s nosnými rámami tvoria tuhú priestorovú konštrukciu. Prepájací krčok je tvorený zaskleným tubusom. Ten je plynule napojený na zasklenú fasádu  hlavného objektu.

lavná nosná konštrukcia elipsoidu

Hlavná nosná konštrukcia elipsoidu

Kovový výraz plášťa

Architektonické požiadavky na vzhľad elipsoidu z exteriéru kládli najväčší dôraz na maximálnu podobnosť vizualizácií s reálnym návrhom. Kovový výraz plášťa bol zachovaný použitím hliníkových eloxovaných šablón kotvených na hliníkovej podkonštrukcii. Kváder celej konštrukcie elipsoidu plášťa má pôdorysné rozmery 12,2 m a 6,7 m a výšku 4,7 m. Tepelnú obálku plášťa tvorí jednovrstvová skladaná strecha z parotesnej zábrany, doskovej minerálnej izolácie, PIR dosiek a finálnej EPDM hydroizolácie.

Výhľad do krajiny zaisťuje pás okien, ktorý je členený hlavnými rámami.

Podporná konštrukcia z rúrok s priemerom 40 mm na vynesenie hliníkových šablón je tvorená horizontálnymi oblúkmi (akýmisi rovnobežkami), ktoré sú kotvené cez konzoly z rúrok toho istého priemeru k drevenej konštrukcii, a oblúkovými lúčmi (poludníkmi) – tie sa zbiehajú do jedného bodu „pólu“. Vytvárajú priestorovú jednovrstvovú sieť rešpektujúcu geometriu elipsoidu v rastri polí s maximálnou veľkosťou 820 mm. Konštrukcia bola navrhnutá tak, aby prenášala náhodné zaťaženie od snehu a vetra, ako aj zaťaženie vyvolané osobami pri montáži hliníkových šablón.

3D model určený na tvorbu dielenských výkresov v programe Cadwork

3D model určený na tvorbu dielenských výkresov v programe Cadwork

Kotevné konzoly prechádzajú všetkými vrstvami kontaktného strešného plášťa, ktorý zároveň zabezpečuje hydroizoláciu objektu. Plechové šablóny s hrúbkou 1 mm sú výškovo delené po 200 mm a na elimináciu vankúšovitého efektu sú vystužené hliníkovými U-profilmi a špeciálnymi uholníkmi. Kotvenie šablón sa realizovalo hliníkovými nitmi s veľkou hlavou.

Detail styčníka hlavného rámu

Detail styčníka hlavného rámu

Pôvodný návrh vnútorného obkladu z SDK dosiek bol nahradený dreveným obkladom s medzerami so svetlými tónmi lazúry. Estetická požiadavka na rešpektovanie smeru obkladu s väzníkmi bola zaistená prostredníctvom rôzne kónicky zrezaných dosiek so šírkou 60 mm a hrúbkou 15 mm. Dosky sú prichytené k debneniu cez preglejkové pásky a v najviac zakrivených a zle prístupných miestach sú kotvené antikorovými skrutkami priamo do debnenia. V oblasti vstupu a v miestach zvislých plôch sú použité palubovky s pero-drážkou, ktoré sú kotvené sponkami.

text: Václav Röder, Eva Volková, Taros-Nova

FOTO: Taros-Nova

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieDrevostavbyZnačky