rekonstrukcia reduty sidla slovenskej filharmonie
Galéria(4)

Rekonštrukcia Reduty – sídla Slovenskej filharmónie

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Viackrát rekonštruovaná Národná kultúrna pamiatka (v texte len „NKP“) budova Reduty v Bratislave patrí k najvýznamnejším historickým kultúrno-spoločenským a reprezentačným budovám jej historického centra.

4   20 kornosova srgb nahlad big image
5   mg 1421 srgb nahlad big image
rekonstrukcia reduty sidla slovenskej filharmonie 6209 big image
Pôvodnú tereziánsku sýpku, postavenú na príkaz Márie Terézie v roku 1773, mesto v roku 1901 odkúpilo so zámerom vybudovať na jej mieste reprezentačnú budovu. V rokoch 1913—1916 bola pôvodná sýpka prestavaná podľa víťazného návrhu architektov M. Komora a D. Jakaba na polyfunkčnú budovu, ktorá spĺňala reprezentačnú funkciu s viacúčelovou sálou.

Táto dnešná rekonštrukcia je mozaikou stavebno-technických, statických a reštaurátorských činností na komplexnej obnove pôvodnej budovy, a to so vstavbami podzemných a podkrovných podlaží, ako aj nadstavbou administratívnych priestorov, či presklením priestoru nádvoria a dvorany. Presklenie dvorany nadväzuje na átrium nadstavby, vytvorené z hliníkového zasklievacieho systému s výplňou protipožiarnym bezpečnostným sklom. Presklenie nádvoria bezpečnostným sklom je nesené priestorovou oceľovou konštrukciou. Dôležitým dispozičným zásahom je z oboch strán sprístupnenie nádvoria Reduty verejnosti. Na severnom krídle budovy z námestia E. Suchoňa (Palackého ulice) je nádvorie zastrešené ľahkou priestorovou konštrukciou s priehľadným zasklením. Táto úprava umožňuje usporadúvať rôzne hudobné predstavenia či kultúrno-spoločenské podujatia počas letných mesiacov.

Najväčší zásah, umožňujúci priestorové a prevádzkové usporiadanie administratívnych priestorov, je nad južným krídlom budovy z Medenej ulice, kde je dvojpodlažná nadstavba s centrálnym átriom, presvetľujúcim cez zasklenú strechu či presklené podlahy galérie a chodby vnútorné priestory pôvodnej dvorany až do úrovne prízemia. V nových podzemných podlažiach pod nádvorím sú nové priestory pre skúšobňu orchestra, sklady s napojením na nákladný výťah. Bola obnovená stavebná časť južného krídla s infraštruktúrou, kotolňou so strojovňou a hlavnými rozvodmi a nová trafostanica. Veľmi citlivo reštaurované a obnovené sú aj interiéry budovy so zachovaním a obnovením pamiatkových hodnôt neobarokovej a neorokokovej výzdoby (použilo sa vyše 14 kg zlata).

Fasáda je členená stĺporadím a pilastrovým radom, odstupňovanými rizalitmi, portálmi a balkónmi. Je bohato dekorovaná florálno-figurálnymi a reliéfnymi ornamentmi v duchu klasicizujúceho baroka a rokoka. Dekorácia je zhotovená z umelého kameňa a štuky. Súčasťou fasád sú aj prvky z kovu ako lucerny s držiakmi, kovové brány a mreže farebne upravené odtieňom matná čierna, vstupné drevené brány z Námestia Eugena Suchoňa a Medenej ulice. Rozmanitosť, či rozsah prác a postupov, ako aj potrebná časová nadväznosť jednotlivých procesov si vyžiadala úzku a kvalitnú profesionálnu spoluprácu všetkých účastníkov – architektov, projektantov, hlavného zhotoviteľa, reštaurátorov, stavebníka a pamiatkarov – počas celej rekonštrukcie.

Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Gabriel Drobniak, Ing. arch. Dušan Jurkovič
Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie: Akad. sochár Vladimír Višváder
Projektant statiky stavby: Ing. Svetozár Lichardus, DrSc.
Hlavní zhotovitelia: ViOn, a. s., Villard – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok
Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
Stavebník: Slovenská filharmónia
Dozorná činnosť: Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová
Stavebné náklady bez DPH: 23,630 mil. € .

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Andrea Kornošová