Projekt Klingerka

Spoločnosť JTRE po získaní stavebného povolenia pre projekt KLINGERKA začala s výstavbou. Do územia bývalej priemyselnej oblasti v bratislavskom Ružinove prinesie KLINGERKA okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku (115 m) aj administratívny objekt a verejný park s rozlohou 4 000 m2.

Získaním právoplatného stavebného povolenia postupuje Klingerka do samotnej realizácie. Po ukončení dôkladného vyčistenia územia, ktoré na pozemku realizuje spoločnosť EBA už niekoľko mesiacov, sa začne realizácia zakladania. Na niekdajší brownfield prinesie nový život kvalitou svojho zhotovenia, prepracovanými dispozíciami, živým parterom a rozsiahlym parkom.

Administratívna budova.
Administratívna budova. |
Administratívna budova.
Obývacia izba.
Open space v administratívnej budove.
Projekt Klingerka prinesie okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku 115 m aj administratívny objekt a verejný park.
Typické podlažie bytovej veže.
Zastavovacia situácia.

Koncept dvoch budov

Klingerka je navrhnutá ako koncept dvoch budov – bytovej veže a administratívneho objektu, ktoré prepája parkovací dom so zelenou strechou. Komplexnosť dopĺňa občianska vybavenosť. Centrálnym verejným priestorom celej zóny bude park ako nevyhnutný prvok pri tvorbe kvalitného mestského prostredia, ktorý bude slúžiť pôvodným aj novým obyvateľom tzv. Klingerovej kolónie. Fasáda samotnej budovy bude príjemným odkazom na históriu spracovania juty v niekdajšej fabrike. O kvalite celého projektu svedčí aj mimoriadny záujem kupujúcich.

Projekt Klingerka prinesie okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku 115 m aj administratívny objekt a verejný park.
Projekt Klingerka prinesie okrem bývania v najvyššej obytnej budove na Slovensku 115 m aj administratívny objekt a verejný park. |

Zmiernenie dosahu výstavby

Spoločnosť JTRE po získaní územného rozhodnutia predstavila projekt obyvateľom dotknutého územia na verejnej prezentácii, kde informovala nielen o prínosoch projektu a pripravovanej výstavbe, ale poskytla aj priestor na otvorenú diskusiu so susedmi. Výsledkom sú najmä opatrenia na zmiernenie vplyvu výstavby na komfort bývania na tomto území. Napríklad zariadenie staveniska, ktoré pozostáva z niekoľkých na sebe položených kontajnerov, bude tvoriť stenu orientovanú tak, aby chránila rodinnú zástavbu pred hlukom a prachom.

Open space v administratívnej budove.
Open space v administratívnej budove. |

„Aby sme eliminovali pohyb stavebných mechanizmov po cestných komunikáciách, budú vchádzať najkratšou možnou cestou na stavenisko a rovnako z neho aj vychádzať,“ vysvetlil projektový manažér JTRE Peter Medľa a dodal, že celý tím sa prioritne zameral na to, aby stavba čo najmenej zaťažovala miestnu komunitu. „Požiadavky našich susedov sme obratom splnili a zriadili sme aj špeciálnu mailovú adresu, na ktorú môžu stále zasielať svoje postrehy a podnety,“ podotkol Peter Medľa.

Obývacia izba.
Obývacia izba. |
KLINGERKA
Miesto: Prístavná, Súkennícka, Valchárska, Plátenícka ul., Bratislava-Ružinov
Investor: JTRE
Architekt: GFI
Realizácia: 2019 – 2022
Úžitková plocha – bytová veža: 30 000 m2
Prenajímateľná plocha – administratíva: 11 500 m2
Počet bytov: 380
Podklady: JTRE
Redakčná úprava: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie: JTRE

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 3/2019.