Ide o veľkú investíciu vo výške približne 13 miliónov eur, ktorú financuje zriaďovateľ oboch škôl Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov a prostriedkov Európskej investičnej banky.

Prešovský kraj chystá miliónovú rekonštrukciu budovy gymnázia v Kežmarku

Viac ako 100-ročnú historickú budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zrekonštruujú. V areáli tiež vznikne nová prístavba, kam sa presťahuje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) Kežmarok. Ide o veľkú investíciu vo výške približne 13 miliónov eur, ktorú financuje zriaďovateľ oboch škôl Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov a prostriedkov Európskej investičnej banky. V pondelok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, stavba by mala byť hotová do troch rokov.

Vďaka obnove a prístavbe sa podľa predsedu PSK Milana Majerského vytvorí školský komplex, ktorý spolu so zázemím zásadne zatraktívni vzdelávanie na oboch školách a skvalitní podmienky výučby. Príprava zámeru trvala päť rokov, do úvahy pripadali aj iné alternatívy, kraj sa napokon rozhodol investovať do historickej budovy, ktorú má v nájme od evanjelickej cirkvi. PSK bude mať budovu v nájme na najbližších 50 rokov.

Viac ako 100 roènú budovu gymnázia v Kežmarku zrekonštruujú, do prístavby presahujú ŠUP
Viac ako 100-ročnú historickú budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zrekonštruujú. V areáli tiež vznikne nová prístavba, kam sa presťahuje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) Kežmarok. | Zdroj: TASR – Adriána Hudecová

Riaditeľka gymnázia Daniela Mihóková uviedla, že sa pre rekonštrukciu budú musieť na budúci školský rok dočasne presťahovať do iných priestorov. Obnovou prejde kompletne celá historická budova. Po rekonštrukcii sa tam budú nachádzať triedy, odborné učebne, zázemie pre učiteľov a ekonomický odbor. V novej prístavbe budú ateliéry pre umeleckú školu.

Oba objekty budú prepojené spoločnou chodbou, kde bude knižnica, jedáleň a oddychová zóna. Riaditeľka ŠUP Marta Perignáthová upozornila sa vďaka spoločnému školskému komplexu podarí znížiť prevádzkové náklady, keďže budú mať spoločnú jedáleň, ekonomický úsek, jazykové laboratóriá i niektoré počítačové triedy. Domnieva sa, že v budúcnosti sa tieto dve školy spoja do jednej.

V pondelok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, stavba by mala byť hotová do troch rokov. Na snímke historická budova gymnázia v Kežmarku v pondelok 27. novembra 2023.
V pondelok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, stavba by mala byť hotová do troch rokov. Na snímke historická budova gymnázia v Kežmarku v pondelok 27. novembra 2023. | Zdroj: TASR – Adriána Hudecová