pravidla v prospech klienta zahorske sady
Galéria(3)

Pravidlá v prospech klienta: Záhorské sady

Územie bývalých ovocných sadov na úpätí Malých Karpát v Záhorskej Bystrici dostáva novú podobu. Podľa investora je práve táto lokalita vhodným miestom na vybudovanie rezidenčnej štvrte. S podobným zámerom sa najmä v satelitných obciach hlavného mesta stretávame často, niekedy s lepším, inokedy s rozpačitým výsledkom. Projekt Záhorské sady však stojí za pozornosť najmä preto, že sa v mnohom od bežných obytných zón odlišuje.

110915 504 architektura big image
pravidla v prospech klienta zahorske sady 6441 big image
Do Záhorskej Bystrice mieria developeri radi. Investor projektu Záhorské sady sa netají tým, že chce osloviť náročnejšiu klientelu túžiacu po pokojnom bývaní v dotyku s prírodou, ale zároveň so všetkými bonusmi, ktoré nadštandardne vybavený rezidenčný komplex ponúka. Areál bude komplexne spravovaný, obyvateľom poskytne bezpečnostnú službu s kontrolovaným pohybom osôb, možnosť dohodnúť si upratovanie domácností, technickú a záhradnú údržbu, školský autobus či auto so šoférom a podobne. Vstupný areál s nápaditým architektonickým riešením zahŕňa aj oddychové plochy a priestranné detské ihrisko.

Záhorské sady
Miesto:  Záhorská Bystrica
Investor:  Penta Investments, s. r. o.
Urbanistický návrh:  Serie Architects
Celková plocha:  23 ha
Začiatok realizácie:  2011

Čo tento investičný zámer s izolovanou zástavbou rodinných domov robí zaujímavým a neštandardným, je súbor vypracovaných regulatívov pre územie a jednotlivé pozemky. Na jednej strane by sa mohlo zdať, že budúcich klientov budú jasne stanovené regulatívy a odporúčania obmedzovať v ich individuálnej kreativite. Na druhej strane však stojí cieľ investora vybudovať kultivovanú obytnú zónu, ktorá sa nezmení na nekonečné stavenisko rôznorodých objektov inšpirovaných architektúrou zo všetkých kútov sveta. Naopak, sám investor oslovil viacero európskych architektonických ateliérov, aby do novej štvrte navrhli moderné a nadčasové rodinné domy. Budúci klienti nie sú týmito návrhmi nijak viazaní. Investor sa nebráni svojim klientom ponúknuť individuálne poradenstvo – od výberu architekta či obstarania projektovej dokumentácie cez inžiniersku činnosť až po samotnú realizáciu stavby. Jednotlivé pozemky sú od verejných priestorov, ulíc a chodníkov oddelené pestovanými zelenými plotmi, ktoré sa budú udržiavať do výšky 2,5 až 3 m. Výška domov je limitovaná jedným nadzemným podlažím a jedným ustúpeným podlažím alebo podkrovím. Uličná čiara je 2,8 m od prístupovej komunikácie a stavebná čiara je pevne stanovená na 9,5 m od hranice komunikácie. Maximálna šírka vstupu na pozemok je 6 m a odstupy objektov od hranice pozemku sú minimálne 4 m.

V snahe docieliť jednotný vzhľad územia bez rušivých elementov si investor pripravil aj odporúčania, pokiaľ ide o vzhľad budúcej architektúry – od oplotenia pozemku až po zastrešenie budúcich objektov. Projekt Záhorské sady má naozaj vysoké ambície. Dúfame, že zámer sa podarí naplniť, aby sme mohli čoskoro predstaviť aj samotnú realizáciu.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.