Prístavba k hvezdárni v Jičíne

Súhvezdie na fasáde prepúšťa cez deň do interiéru svetlo večer láka okoloidúcich dovnútra.

Jičín je mesto astronómov. Tí sa popri pozorovaní nebeských telies a popularizácii astronomickej vedy zaslúžili aj o vybudovanie miestnej hvezdárne. Rozšírenia jičínskeho observatória sa ujala architektka Michaela Chvojková.

Na mapách z rakúsko-uhorského obdobia je oblasť v západnej časti mesta označená ako „Na prachárně“. Budova, ktorá tu stojí, totiž pôvodne slúžila ako muničný sklad. V 60. rokoch minulého storočia bola pod dohľadom architekta Jiřího Trejbala prestavaná na hvezdáreň.

Nová prístavba viacúčelového objektu teraz slúži verejnosti na poznávanie v oblasti astronómie a prírodných vied. V novostavbe je prednášková miestnosť a potrebné zázemie. V dopoludňajších hodinách sa tu konajú prednášky pre školy, popoludní zase vzdelávacie krúžky, večer prebieha pozorovanie oblohy.

Interiér je riešený ako prepojenie vonkajšieho a vnútorného vzhľadu budovy.
Interiér je riešený ako prepojenie vonkajšieho a vnútorného vzhľadu budovy.

Štylizovaná obloha
Prístavba má obdĺžnikový pôdorys, má plochú pochôdznu strechu, ktorá slúži ako vyhliadková terasa. S pôvodnou budovou ju spája zasklený krčok, ktorý slúži aj ako hlavný vstup do hvezdárne. Krčok je nižší než prístavba i pôvodná budova, takže vyrovnáva ich rôzne výškové úrovne.

Fasáda je z juhu a severu poňatá ako hviezdna obloha. Medzi pohľadové tvarovky navrhla architektka luxfery (zasklená tvárnica) štylizujúce súhvezdie, ktoré nájdeme na severnej a južnej nočnej oblohe.

Variabilne využiteľný priestor
Variabilne využiteľný priestor

Variabilný priestor
Uprostred západnej fasády je umiestnené okno ponúkajúce výhľad do krajiny. V priebehu prednášok sa dá zatemniť premietacím plátnom. Interiér prístavby je riešený ako prepojenie vonkajšieho a vnútorného vzhľadu budovy.

Súhvezdie na fasáde prepúšťa cez deň v priebehu prednášok do interiéru svetlo, večer, naopak, súhvezdie na vonkajšej fasáde láka okoloidúcich dovnútra. V interiéri je navrhnutý drevený podhľad a podlaha. Zvyšok vybavenia je „pohyblivý“, záleží na momentálnom využití sály – od prednášok po rôznorodé krúžky či výstavy.

VIACÚČELOVÝ OBJEKT PRI HVEZDÁRNI
Miesto: Jičín
Architekt: Michaela Chvojková
Spolupráca: Martina Bílková, Roman Jandera
Investor: mesto Jičín
Projektant: Michaela Chvojková
Projekt: 2012
Realizácia: 2015

Text: Tereza Janišová
Foto: Jakub Hendrych, Archív Jičínskej hvezdárne

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9.