Kaolínové centrum – nová architektúra uprostred dediny

image 98005 25 v1

„Stromy vyrastajú zo zeme, sú na to predurčené. Domy boli postavené a stoja vďaka úsiliu a starostlivosti človeka. Nevřenská hlbinná baňa vznikla kedysi dávno, aby ľuďom priniesla pôžitok z kaolínu. Ľudia, stará baňa, domy a stromy spoluvytvárajú pamäť tohto jedinečného miesta. O pamäť sa treba starať, pretože bez nej človek stráca svoju identitu, stráca seba.“ Jakub Chvojka

Výraz kaolín pochádza z čínštiny. Kao-ling tchu znamená „hlina z Vysokého kopca“ a je hlavnou ingredienciou porcelánu. Zdroje bielej horniny však nájdete aj v českej kotline. Napríklad v malej dedinke pri Plzni zvanej Nevřeň. Na mieste vyhoreného hostinca a hasičskej zbrojnice tu vznikla ojedinelá ukážka súčasnej architektúry, ktorá združuje miestnu komunitu. V prirodzenom ťažisku obce, ktorá nemá kostol, postavili Nevřenčania nové centrum, kam môžete prísť – prezrieť si expozíciu kaolínu, stretnúť sa s ľuďmi alebo vziať deti na maškarný ples.

Dominantná silueta

„Dom vyrastá zo zeme a vytvára dutinu, ktorá poskytuje ľuďom potrebné zázemie. Príroda vytvára jaskyne, človek banskou činnosťou vytvára bane – v oboch prípadoch ide o dutiny pod povrchom Zeme,“ hovorí architekt a jeden z autorov projektu Jakub Chvojka. Nevřenské centrum Caolinum je podľa jeho slov dutinou uprostred dediny, ktorá odkazuje na miestnu tradíciu hlbinnej ťažby kaolínu v 19. storočí. Unikátna kaolínová baňa sa v Nevřeni dochovala dodnes. Miestni ľudia chcú tento podzemný labyrint sčasti zabezpečiť a sprístupniť verejnosti. Nové centrum je prvou etapou tohto veľkorysého zámeru.

Kryté priedomie poskytuje priestor vonkajšej časti expozície.

Kryté priedomie poskytuje priestor vonkajšej časti expozície.

Dom je postavený na tradičnom dedinskom pôdoryse, na dlhom obdĺžniku s rozmermi 37 x 11 m. Hmota je pozdĺžna s prevýšenou sedlovou strechou a s výraznými štítovými stenami. Strmá strecha a štíty vnášajú do obrazu obce dominantnú siluetu. Štítové steny sú vytvorené ako priznané betónové monolity, ktoré v sebe ukrývajú vysoké komíny. Na hlavné priečelie hasičskej zbrojnice sa osadila nová socha svätého Floriána, na ktorú sa zložili miestni ľudia vo verejnej zbierke.

Vďaka otvoreniu sály prirodzenému hornému svetlu získal priestor veľkoryso éterického ducha.

Vďaka otvoreniu sály prirodzenému hornému svetlu získal priestor veľkoryso éterického ducha.

Tvarovanie priestoru svetlom

Do hlavného verejného priestoru je objekt maximálne otvorený formou krytého priedomia so zasklenou stenou. Tento priestor poskytuje miesto vonkajšej, stále prístupnej expozícii a návštevníkom zasa ochranu pred rozmarmi počasia. Jadrom domu je vyvýšená viacúčelová sála. Okrem expozície týkajúcej sa ťažby kaolínu je jej ďalšou hlavnou funkciou možnosť usporadúvania spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích akcií. Priznaná konštrukcia z drevených lepených väzníkov je výrazným prvkom, ktorý určuje ráz originálne riešeného interiéru.

Elegantné drevené nosníky v interiéri.

Elegantné drevené nosníky v interiéri.

Pozdĺž strešného hrebeňa navrhli autori projektu pás nenápadných strešných okien umiestnených medzi jednotlivými väzníkmi. Vďaka otvoreniu sály prirodzenému hornému svetlu získal priestor veľkoryso éterického ducha. Kaolínové centrum tak obstojne supluje chýbajúci svätostánok. Je akousi malou modernou „svätyňou“ miestnej kultúry, tradícií a života.

Pozdĺž strešného hrebeňa navrhli autori projektu pás nenápadných strešných okien.

Pozdĺž strešného hrebeňa navrhli autori projektu pás nenápadných strešných okien. 

Centrum Caolinum

Architekti: Jakub Chvojka, Radek Dragoun
Vízia: Michal Stavař
Hlavný inžinier: Tomáš Fuit
Socha sv. Floriána: Jaroslav Veselák
Generálny dodávateľ: Stama prima, s. r. o., Plzeň
Lepené nosníky: Haas Fertigbau Chanovice
Strešné okná: Velux
Projekt: 2012
Realizácia: 2014

Pôdorys a rez

Pôdorys a rez

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: MARTIN MATULA

Článok bol uverejnený v časopise ASB špeciál 2017.