Nová radnica Prahy 7
Galéria(10)

Nová radnica Prahy 7 sa otvára ľuďom aj svojou architektúrou

Nová budova radnice v mestskej časti Praha 7 je výnimočná niekoľkými vecami. Ctí kontext miesta, nadväzuje na históriu svojej štvrte, pôsobí reprezentatívne a zároveň otvorene, ba až prívetivo. Okrem toho je dôkazom, že verejné stavby sa dajú realizovať kvalitne aj za obmedzený čas a s obmedzeným rozpočtom.

Radnica je dom pre verejnosť. Samospráva je služba verejnosti. Budova radnice by mala vyvolávať rešpekt a vážnosť, dom by mal reprezentovať stálosť a solídnosť, byť vľúdny, nie však servilný, ale predovšetkým by mal byť otvorený, pocitovo prístupný.“

Z týchto princípov vychádzajú vo svojom návrhu autori novej budovy radnice mestskej časti Praha 7 z ateliéru Bod architekti. Ich návrh zvíťazil vo veľkej konkurencii nad 70 ateliérmi z 18 krajín sveta v medzinárodnej dvojkolovej verejnej architektonickej súťaži. Navrhnutý dom ctí historický kontext štvrte Holešovice, ctí jej špecifikum i priemyselnú estetiku. Ako hlavný materiál bola použitá tehla. V Holešoviciach ju nájdeme na starých halách alebo ako architektonický detail aj na bytových domoch.

Rez.
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 1. NP
Každé poschodie má svoje farebné odlíšenie, ktoré ľuďom pomôže zorientovať sa.
Zasadacia sieň umiestnená na streche umožňuje usporiadanie menších svadieb či vítanie detí do života.
Vstupný vestibul.
Každé poschodie má svoje farebné odlíšenie, ktoré ľuďom pomôže zorientovať sa.
Navrhnutý dom ctí historický kontext štvrte Holešovice, ctí jej špecifikum i priemyselnú estetiku. Ako hlavný materiál bola použitá tehla.

Radnica otvorená ľuďom

„Pre nás je veľmi dôležité, aby bolo na prvý pohľad jasné, o aký typ stavby ide. Aby budova niesla jednoznačnú charakteristiku danej typológie a komunikovala tak so svojím okolím, obyvateľmi mesta a návštevníkmi. Preto má budova na „veži“ hodiny, je neobvykle plasticky členená zapustenými oknami a zároveň je oblečená do výrazného plášťa z tehál.

Všetky tieto prvky zreteľne artikulujú, že ide o dôležitú budovu – budovu verejnú. Veľmi dôležitým aspektom návrhu bolo vytvoriť radnicu otvorenú ľuďom, z tohto dôvodu oplýva priehľadmi do kancelárií a rokovacích miestností a všetky deliace steny sú osadené nadsvetlíkmi. Zároveň to prispieva k lepšej orientácii,“ komentuje návrh architekt Jakub Straka. Radnica je zároveň v maximálnej miere prístupná zo svojho okolia, do ulice U Průhonu sa dom otvára podlubím so schodiskom.

Zasadacia sieň umiestnená na streche umožňuje usporiadanie menších svadieb či vítanie detí do života.
Zasadacia sieň umiestnená na streche umožňuje usporiadanie menších svadieb či vítanie detí do života. | Zdroj: Tomáš Slavík

Na prízemí budovy môžu návštevníci využiť kaviareň. Zasadacia sieň umiestnená na streche poskytuje výhľad na celú štvrť a umožňuje usporiadanie menších svadieb či vítanie detí do života. V budove vznikla podzemná multifunkčná sála pre sto osôb, ktorá bude okrem zasadania zastupiteľstva využívaná aj na ďalšie akcie. Každé poschodie má svoje farebné odlíšenie, ktoré ľuďom pomôže zorientovať sa. V budove nechýbajú toalety s prebaľovacím pultom či prvky s pitnou vodou.

Kvalitne a včas

Projekt bol na české pomery dokončený v pomerne krátkom čase. „Celý projekt a postup jeho riešenia sme si celkom podrobne naplánovali už na začiatku, sústredili sme sa na nadväznosť procesov a nestrácali sme čas medzi jednotlivými krokmi. Pokiaľ to len trochu išlo, pracovali sme na nich paralelne. Administratíva je to hlavné, čo má zadávateľ pod kontrolou, takže nesmie strácať ani deň nad rámec zákonných lehôt,“ komentuje postup v projekte starosta Mgr. Jan Čižinský.

Ako najnáročnejšiu hodnotí Čižinský samotnú fázu výstavby. „Budovu sme kupovali s vedomím, že technológie zo začiatku 90. rokov minulého storočia sú zastarané prevádzkovo i morálne a výrazne sa sprísnili aj nároky na energetiku budov. Z pôvodného objektu zostal v podstate len skelet, pričom aj ten sa musel upraviť, čím sme zase významne zlepšili statiku budovy.

Pri takejto komplexnej rekonštrukcii nebolo možné vyhnúť sa prekvapeniam a úpravám projektu ani z toho vyplývajúcim zmenám harmonogramu a ceny. Som veľmi rád, že sa nám aj tak podarilo radnicu postaviť za také krátke obdobie a veľmi priaznivú cenu,“ dodáva k úspešnému projektu Čižinský. Do novej radnice sa mestská časť presťahovala 4 roky od vzniku zámeru a došlo k miliardovej úspore oproti pôvodnému plánu bývalého vedenia radnice.

SÍDLO RADNICE MČ PRAHA 7

Miesto: U Průhonu, Praha 7-Holešovice
Architekt: ateliér Bod architekti/Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
Spolupráca: Karolína Urbánková, Matúš Šestina
Projektant: Deltaplan/Luděk Přenosil, Pavel Štěpán, Petr Blažka; APS PROJEKT PRAHA/Petr Dražan, Veronika Klimešová, Petr Pavlík
Investor: mestská časť Praha 7
Zastavaná plocha: 642,2 m2
Náklady: 240 mil. Kč (asi 9,23 mil. €)
Projekt: 2016 – 2017
Realizácia: 2017 – 2020

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Tomáš Slavík
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Bod architekti

Článok bol publikovaný v časopise ASB 06/2020.