muzeum umenia v nankingu
Galéria(21)

Múzeum umenia v Nankingu

Partneri sekcie:

Architekt Steven Holl je opäť neuchopiteľný. Na prvý pohľad by sa zdalo, že jeho múzeum umenia v čínskom Nankingu je akýmsi veľkorysým dovolenkovým domom, a nie múzeom pre verejnosť. Jeho tvary a dispozícia sú opäť pôsobivé, rovnako ako zasadenie objektu do krajiny. Spomedzi stromov vyčnieva ako periskop z ponorky či oko bájneho obra Kyklopa. Steven Holl opäť priniesol spojený zážitok.

holl iwan baan big image
li hu12 big image
li hu8 big image
li hu11 big image
shu he big image
situacia big image
podorys 1np big image
li hu7 big image
Stevena Holla (1947) vždy zaujímalo svetlo a jeho odrazy. Ako nadšený tvorca akvarelov si vždy svoje projekty namaľoval a jemným štetcom vytváral pôsobivé vizuálne zážitky. Holl však nikdy nezabudol, kde svoje stavby zasadzuje, akú históriu a ducha má miesto. Platí to aj pri novom múzeu umenia v čínskom Nankingu, ktoré je situované pri vstupe do výstavného areálu súčasnej architektúry v nádherne zelenej krajine. A hoci by sa malo sprístupniť až budúci rok, už teraz je zreteľný jeho koncept. „Múzeum by malo prezentovať rozličné hľadiská a vrstvy priestoru, do konceptu zapája hmlu a vodu, charakteristické javy tajomných kompozícií čínskej maľby,“ hovorí Steven Holl. „Rozdiel je v kompozícii. Zatiaľ čo v západnej Európe sa používala metóda miznúcich bodov, čínski maliari metódu jediného miznúceho bodu odmietali a maľovali krajiny s „paralelnými perspektívami“, ktoré tomu, kto sa na obraz díva, umožňujú pohybovať sa medzi perspektívami v rámci maľby. O tom by mala byť aj naša stavba.“

Múzeum umenia Sifang 
Miesto:  Nanking, Čína
Charakteristika:    areál s výstavnými priestormi, čajovňou,  predajňou literatúry a tlačovín, kurátorova rezidencia
Klient:  Nanjing Foshou Lake Architecture & Art Developments Ltd.
Architektonická koncepcia:    Steven Holl Architects
Architektonický návrh:    Steven Holl, Li Hu
Architektonická realizácia projektu:    Clark Manning, Daijiro Nakajama
Projektanti: Joseph Kan, Jong Seo Lee, Pei Shiun Lee, C’ Li Lin, Richard Liu, Sarah Nichols
Spolupráca:  Architectural Design Institute, nankinská univerzita
Výstavba:  február 2005 – 2013
Zastavaná plocha:  2 787 m2
Návrh osvetlenia: L’Observatoire International

Farby ako starobylé maľby
Múzeum pozostáva zo zemitých, paralelne usporiadaných priestorov a záhradných múrov z betónu tvarovaných čiernym bambusom, nad ktorými sa vznáša ľahká konštrukcia. Horná galéria, akoby zavesená vo výške, sa postupne otvára v smere hodinových ručičiek a jej vrcholným bodom je miesto s výhľadom na Nanking. Obmedzenie farebnosti budovy múzea na čiernu a bielu odkazuje na starobylé maľby a zároveň poskytuje pozadie textúre umeleckých diel vystavených v múzeu. V múzeu je geotermálne chladenie a vykurovanie a využíva sa v ňom recyklovaná zrážková voda.

„Sila Hollovho diela spočíva v jeho schopnosti vytvoriť budovy, ktoré sú revolučné a zároveň vytvorené čitateľným rukopisom, éterické, a pritom monumentálne,“ napísal americký novinár a kurátor Aric Chen. „Jeho vznášajúce sa rúry a interiéry zaplavené svetlom pôsobia nadpozemsky, zachovávajú si však fundamentálny zmysel pre architektonický priestor.“


1>Pôdorys 1. NP
2>Kyklopovo oko zasadené do pôsobivej zelenej krajiny.
3>Situácia

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: Li Hu,  Shu – He, Iwan Baan

Článok bol uverejnený v časopise ASB.