Periskop s výhľadom. Hotel Hafenturm je lávkou prepojený s vedľajšou budovou

Hotel Hafenturm (z nem. prístavná veža) predstavuje prvú fázu projektu Neuland – revitalizácie brownfieldu a vybudovanie novej mestskej štvrte v lineckom prístave. Ako už názov napovedá, tento stavebný „periskop“ bude so svojou výškou 60 metrov slúžiť ako orientačný bod, týčiaci sa medzi priemyselnými budovami.

Linz je vôbec najväčším prístavom Rakúska a horného Dunaja. Rieka dala možnosť vzniknúť obrovským priemyselným zónam, ktoré však časom potrebovalo mesto oživiť. V rámci projektu Neuland bola vypísaná architektonická súťaž na ťažiskový objekt mestskej štvrte. Vyhral ju rakúsky ateliér Pichler & Traupmann so svojím návrhom hotelu – veže.

Výhľad do prístavu

Významnú polohu objektu v mestskom urbanizme architekti využili naplno. Odrazilo sa to v tvare hmoty, ako aj pripojením verejného parku, tiahnuceho sa až na terasy hotela. S cieľom podčiarknuť vertikalitu a subtílnosť veže architekti navrhli kompaktné dispozičné riešenia, ústiace do ostrejších hrán hmoty budovy.

Tieto úzke priečelia sú po celej výške zasklené, orientované z jednej strany na staré mesto a z opačnej k prístavu. Dlhšie fasády majú kontrastne skromnejší počet okien. Dojem periskopu umocňuje aj prítomnosť baru na najvyššom poschodí. Jeho najväčšou atrakciou je pritom panoramatický výhľad do prístavu a na strešnú krajinu okolitých budov Neulandu.

Situácia.
Situácia. | Zdroj: Pichler & Traupmann

Raj peších

Ďalším zaujímavým stavebným detailom je prepojenie so susediacou budovou Hafenportal pešou lávkou. Parter s lávkou je materiálovo oddelený od zvyšku veže, vytvárajúc dojem vznášania sa. V parteri sa nachádza hotelový foyer prechádzajúci dvoma podlažiami, retail a obslužné miestnosti. V podzemí je umiestnená garáž a vstupy pre zásobovanie.

Lávka je priamo prepojená s veľkorysou terasou s terénnymi schodmi a integrovaným sedením. Na hlavnom pešom ťahu tak vznikajú rôzne zákutia na trávenie voľného času. Terasa plynule uskakuje až na úroveň parku. Koncepcia výsadby v centrálnej časti parku počíta s komunitnými záhradami. Dekoratívne trávy a kríky tvoria zelený rámec a sprevádzajú peších na všetkých trasách.

„Periskop“ spája so susednou budovou pešia lávka vo výške 12 metrov.
„Periskop“ spája so susednou budovou pešia lávka vo výške 12 metrov. | Zdroj: Patrica Baglenski

Konzoly a skelet

Napriek svojej fyziognómii je budova stavebne i ekonomicky nenáročná. Nosný systém pozostáva z jadra a podporných stĺpov, steny sú tvorené prefabrikovanými stenovými panelmi. Len dve oblasti sú štrukturálne náročnejšie, ale aj tie sú riešené jednoduchým spôsobom.

„Vizuálne pôsobivá konzola strešného baru je riešená nosníkom vo výške steny, ktorý spočíva na vonkajšej stene. Tento nosník by mal byť vyrobený z ocele alebo prefabrikovaného prvku, aby počas fázy výstavby neboli potrebné dočasné podpery,“ osvetľujú konštrukčné hľadisko architekti.

Rez budovou.
Rez budovou. | Zdroj: Pichler & Traupmann

V meste ocele

„Fasádu parteru tvorí pohľadový betón – rovnaký materiál, ktorý tvorí väčšinu budovy, čo prispieva k jej ekonomickosti. Fasáda veže dostala rovnako ekonomické „kovové šaty“, ktoré tvorí oceľový trapézový plech. Javil sa nám ako najvhodnejší materiál korešpondujúci s priemyselným duchom prístavného komplexu a vhodný pre mesto ocele – Linz,“ dodávajú na záver architekti.

Veža ponúka výhľady do širokého okolia, smerované do prístavu a do centra mesta Linz.
Veža ponúka výhľady do širokého okolia, smerované do prístavu a do centra mesta Linz. | Zdroj: Patrica Baglenski

Hotel Hafenturm

Miesto: Linz, Rakúsko
Investor: Linz AG, Fleissner + Partner Ges.m.b.H. Graz
Autori: Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH, Bartosz Lewandowski (Lead Design Team), Mira Al-Suradi, Andreas Schermann
Parkové úpravy: Lindle+Bukor
Úžitková plocha: 48 963 m2
Začiatok výstavby: 2021

Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 01-02/2021.