Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Galéria(19)

Klinika v rušnej popradskej lokalite svojou architektúrou vhodne dopĺňa okolitý priestor

Klinika sa nachádza v rušnej popradskej lokalite Dlhé hony v tesnej blízkosti nákupného centra. Na kedysi zanedbanom pozemku sa dnes nachádzajú polyfunkčné, obchodné a administratívne priestory aj zubná klinika.

Na treťom podlaží polyfunkčného domu sídli zubná klinika. Zo schodiska určeného pre pacientov sa vchádza do čakacej haly s príjmom a recepciou. Recepcia funkčne pozostáva z priestoru pokladne, obslužného pultu a archívu. Priamo z čakacej haly sú prístupné hygienické zariadenia pre pacientov.

Z komunikačnej chodby sa vchádza do štyroch samostatných ambulancií, ako aj do miestnosti RTG, sterilizačnej miestnosti, do skladu a technickej miestnosti, kde je umiestnená technológia pre ambulancie a kancelária.

Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt

Pre zamestnancov kliniky sú k dispozícii oddelené šatne pre mužov a ženy, samostatné WC a zasadačka s kuchynkou využiteľná ako denná miestnosť. Na juhovýchodnej strane objektu je v samostatnej komunikačnej chodbe jednoramenné schodisko spolu s osobným výťahom.

Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt | Zdroj: OSA & Partners

Architektonické riešenie

V návrhu hmotového riešenia a zástavby sa zohľadňuje okolité prostredie a plocha pozemku vrátane orientácie na svetové strany a existujúce susedné stavby. Architektúra objektu je navrhnutá ako jednoduchá hmota v podobe kvádra osadeného na teréne, ktorý hmotovo vhodne dopĺňa okolitú zástavbu.

Objekt je však navrhnutý v pohľadovom výraze akcentu, ktorý má svojou architektúrou upozorniť na jeho funkčnosť. Celková architektúra má svoju vizuálnu hierarchiu na jednotlivých fasádach, čo sa odzrkadľuje na tvaroslovnom riešení stavebných otvorov.

Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt | Zdroj: OSA & Partners

Najvýraznejším pohľadovým prvkom na objekte je severovýchodná fasáda orientovaná k miestnej komunikácii, ktorá pozostáva z členenia tvoreného zasklenými plochami a jednotlivými prvkami predsadeného fasádneho systému a z vystupujúcej formy v podobe arkiera na 3. nadzemnom podlaží.

Objekt je vo farebnom výraze navrhnutý v čistobielom vyhotovení s kombináciou tmavých zasklení okien a tmavých častí fasády, ktorá zvýrazňuje architektúry objektu a jeho členenie. „Architektúra je tvarovo jednoduchá a kompozičné čistá. Snažili sme sa vytvoriť v priestore nenásilnú, no výrazovo akcentovanú hmotu,“ vysvetľuje architekt Miroslav Šteiner.

„Objekt svojím tvarom a výškou nekonkuruje okolitým stavbám, ale svojou architektúrou v modernom dizajne dopĺňa daný priestor,“ dodáva architekt. Budova je konštrukčne riešená monolitickými železobetónovými stenami a stĺpmi. Zakladanie je realizované na pätkách bez podpivničenia. Strecha je riešená ako plochá, jednoplášťová a nevetraná, s nosnou monolitickou železobetónovou doskou.

Opláštenie budovy sa realizovalo prevetrávanou hliníkovou fasádou v kombinácii s hliníkovými výplňami otvorov. Na hlavnej fasáde sa osadila stĺpikovo-priečniková konštrukcia s veľkoformátovými zasklenými plochami.

Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt
Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt,interiér | Zdroj: OSA & Partners

Smart Dental, Poprad, polyfunkčný objekt

Výška investície: 0,84 mil. €
Investor: Marián Tulenko
Architekti: Miloslav Dulík, Miroslav Šteiner, Petra Škovran
Hlavný architekt projektu: Miloslav Dulík
Generálny projektant: OSA & partners
Zastavaná plocha: 289,69 m2
Úžitková plocha: 759,29 m2
Čistá komerčná plocha: (1. + 2. NP) 348 m2
Realizácia: 9/2020 – 9/2021