Kancelária ako DNA firmy

Kancelária ako DNA firmy. To nie je marketingový slogan, ale jednoducho fakt. Nové priestory redakcie Forbes Slovensko tak výrazne vystihovali predstavu poroty na súťaži Office roka 2018, že sa stali víťazmi kategórie spomenutej v prvej vete. Tento, ale aj ďalšie príklady zo súťaže presviedčajú, že slovenský dizajn posúva latku nahor a kancelária súčasnosti už ani zďaleka nie je len o stoličke a stole s počítačom a lampou.

Pri vstupe do budovy staršieho business centra v Bratislave, hoci s modernejším „faceliftom“, nič nenasvedčuje tomu, že by sa v ňom skrývala kancelária 21. storočia. Zdanie klame, na ôsmom poschodí jedna taká je.

Keď prekročíte prah oddeľujúci vonkajšiu chodbu od kancelárie, dostávate sa do priestoru, v ktorom hneď uveríte, že sa tu píše o úspešných ľuďoch tohto sveta. Pred návštevníkom sa otvárajú priehľady medzi objektmi zámerne rozmiestnenými v priestore tak, aby vytvárali pracovné zákutia, zónu na oddych, neformálne stretnutia či posedenie v kuchynke pri káve…

Továreň úspešných nápadov

„Forbes sídlil v tejto budove aj predtým, len o dve poschodia nižšie, kde mali klasické officové priestory,“ začína rozprávanie môj sprievodca, architekt Peter Chaban z ateliéru Chybík+Krištof.

„Majitelia redakcie však chceli expandovať a mať pri tom špecifický, jedinečný, a najmä otvorenejší priestor. Cieľom bolo spojiť zamestnancov do jedného kreatívneho tímu a zároveň im ponechať pocit komornosti a intimity. Forbes je časopis, ktorý hľadá talenty a úspešných ľudí – to bola aj naša prvá myšlienka, ktorej sme sa snažili držať. Keďže časopis prináša týchto ľudí, prečo ich neodprezentovať aj v rámci samotného ‚ofisu‘? Prvým krokom bolo vyčistenie priestoru od nánosov a nepotrebných konštrukcií, ktoré boli súčasťou pôvodného riešenia tak, aby sme vytvorili otvorenú dispozíciu vhodnú na náš koncept.“

A aké boli predstavy investora? „Nové priestory mali byť továrňou, kde sa stretávajú návody a nápady na úspech,“ hovorí Dušan Alföldy, riaditeľ marketingu, ktorý celý projekt koordinoval. „Rozhodli sme sa preto celý pôvodný priestor nových kancelárií, typický množstvom použitého sadrokartónu, industrializovať, aby sme tak vytvorili základ pre vizuálny pocit továrne nápadov. Priznali sme stropy so vzduchotechnikou, s elektrickým vedením, zvýšili svetlú výšku priestoru, odhalili nosné piliere pôvodne obložené sadrokartónom, strhli sme koberce, naliali epoxidovú podlahu a zrazu sme zo strnulých kancelárií mali malú továreň s veľkorysým priestorom.“

Rozmiestnenie objektov v priestore vytvára kontakt medzi zamestnancami.
Rozmiestnenie objektov v priestore vytvára kontakt medzi zamestnancami. |

Made in Slovakia

Továreň úspešných nápadov sa mala premietnuť do funkčného interiéru. Aby to však nebola bezduchá galéria, ale aby to pripomínalo DNA danej spoločnosti. „Chceli sme, aby koncept vychádzal zvnútra a nebola to len povrchná prezentácia úspešných ľudí,“ tvrdí Peter Chaban.

„Aby bolo vidieť, že ľudia, ktorí sú prezentovaní na obálke časopisu, stoja za úspešnou značkou alebo reálnym produktom, ktorý vieme použiť v rámci riešeného priestoru. Snažili sme sa, aby už samotný tvorivý proces bol súčasťou koncepcie. Mali sme rozpracovaných niekoľko alternatív, ktoré vyžadovali optimalizáciu počtu pracovných miest, ale zároveň ponúkali víziu na expanziu. Vedenie vydavateľstva bolo našťastie otvorené diskusii.“

Koncept samotnej „fabriky“ je v monochromatickej (sivobielej) farebnosti, do ktorej sú vložené priestorotvorné boxy a farebné prvky od slovenských dizajnérov a dodávateľov. Samozrejme, bolo potrebné rešpektovať požiadavky investora.

Mali tam byť dve zasadačky – jedna veľká a druhá menšia, vedenie malo mať svoj vlastný office, obchod mal byť oddelený od redakcie a zároveň to malo celé komunikovať v spoločnom priestore. „Preto sme do priestoru umiestnili objekty – malé drevostavby, každú so svojou špecifickou funkciou a tvaroslovím,“ približuje Peter Chaban.

„Veľká zasadačka a office majiteľov sú riešené ako vložené drevené stavby s akustickou výplňou, malá kruhová zasadačka je tvorená kombináciou skeletu z drevených hranolov a ohýbaného vlnitého polykarbonátu, plniaceho úlohu polotransparentnej steny. Pri vstupe sa nachádza deliaca stena Wall of Fame opláštená surovým plechom valcovaným za tepla, čo mu dodáva špecifickú grafitovú textúru s náznakom žíhaných okrajov, slúžiaca ako prezentácia tituliek časopisu Forbes, archív a zároveň magnetická stena orientovaná do redakcie. Vzadu je kuchynka trojuholníkového tvaru, ktorá zo strany od hlavného vstupu slúži ako barový pult. Nechýbajú 4 telefónne búdky vložené do jedného bloku. Každý z týchto priestorov má jedinečnú identitu tvorenú farebnosťou a dizajnovým riešením slovenských úspešných značiek.“

Prechádzka po kancelárii Forbes je ako čítanie stránok jej vlajkovej lode. Tvorivé, nápadité, úspešné. DNA firmy nemohlo nájsť lepší priestor pre svoje nápady. Ak je tvorenie priestoru aj ilúziou, tak táto sa približuje k dokonalosti…

Redakcia s magnetickou plechovou tabuľou.
Redakcia s magnetickou plechovou tabuľou. |
KANCELÁRIE FORBES SLOVENSKO
Miesto: Business Centrum Bratislava, Mlynské nivy 48/A
Investor: Peter Barecz a Erik Conrad, spolumajitelia Barecz Conrad Media, s. r. o., vydavateľ slovenskej edície magazínu Forbes
Autori projektu: Chybík+Krištof
Kompletná koordinácia projektu: Dušan Alföldy, riaditeľ marketingu
Úžitková plocha: 260 m2
Rozpočet: 100 000 €
Termín realizácie: 4/2017 – 10/2018
Text: Ľudovít Petránsky
Foto: Alex Timpau
Projektová dokumentácia: Chybík+Krištof

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2019.