hotel partizan tale
Galéria(2)

Hotel Partizán**** – Tále

Hotel bol postavený v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Terajší objekt -  trojtrakt  lôžkovej časti.  K nemu prislúcha nižšia časť priestorov reštaurácie a nočného baru.  V osemdesiatych rokoch boli západným smerom pristavené konferenčné priestory v susedstve reštaurácie a priestory bazéna v suteréne.  Vonku boli vybudovaný priestor exteriérového amfiteátra v západnej časti hotela.
Momentálne potreby hotela spĺňa rozšírenie kongresových kapacít na 2. NP prístavbou a prestavbou terajšieho konferenčného bloku. Tento je riešený sústavou niekoľkých vzájomne prepojiteľných konferenčných miestností, ktoré je možné aj variabilne predeľovať na menšie salóniky.
Na 1. NP je hotelová reštaurácia a na mieste terajšej kongresovej sály saunový svet ako súčasť wellness.
Na 1. PP je  bazén. V prednej časti pod trasami pred reštauráciou je SPA s masážnymi a kozmetickými bunkami. Na západnom okraji sú dva kurty pre squash.

hotel partizan tale 7148 big image
     

Modernizácia, dostavba, stavebné úpravy
Bystré 108 – Tále

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Albert Mikovíny
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Albert Mikovíny, Ing. Ján Piliar 
Projektant – statika stavby: Ing. Pavol Hubinský
Hlavný zhotoviteľ: Stavoindustria HSV, s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Peter Hlinka
Stavebník: Hotel Partizán, s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Libor Spišák, Ing. Robert Bíro    
Celkové investičné náklady bez DPH: 7,1 mil. €, z toho – 40 % z podporných fondov EÚ, 60 % súkromná investícia
Stavebné náklady bez DPH: 4,6 mil. €
Lehota výstavby: 05/2010 – 10/2011

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Hotel Partizán sa nachádza  v rekreačnej lokalite Tále v KÚ obce Horná Lehota.  Na lúčnych priestoroch južne pod hotelom sa nachádza 18-jamkové golfové ihrisko.  V jeho susedstve je areál kúpaliska a pod kúpaliskom sú roztrúsené skupiny bungalovov.  V západnom smere od hotela je Hotel Stupka s vonkajšími športoviskami. V tesnom kontakte so vstupom do areálu hotela je autobusová zastávka.  Od hotela vychádza niekoľko dôležitých turistických trás v smere na Krpáčovo, Dolnú Lehotu alebo v smere na Mesiačik, Kosodrevinu a Chopok.

REKONŠTRUKCIA
Stavebno–technické riešenie
Zakladanie – prestavba a nadstavba v časti dostavby na ŽB pásoch a lokálne sú jestvujúce základy zosilnené mikropilotážou.
Obvodové murivo – murované z tehloblokov Porotherm hr. 380 mm s priteplením 100 mm minerálnej vlny.  V niektorých častiach sú na obvode aj železobetónové steny s exteriérovým zateplením.
Fasáda – omietka kontaktným zatepľovacím systémom. Niektoré steny sú obložené drevom smrek s voskovo-olejovou lazúrou s UV filtrom. 
Okenné výplne – trojsklo v AL ráme – drevodekor.
Veľkorozmerové zasklenia – hliníkové fasádne systémy.
Nové stropné dosky –  železobetónové alebo oceľová konštrukcia.
Konštrukcia výťahových jadier – železobetónová. 
Strešná krytina – povlaková PVC v prevažnej miere zasypaná štrkovým zásypom. V časti nadstavby lôžkového traktu je použitý AL plech.
Pri prestavbe a nadstavbe ubytovacieho traktu bol použitý systém zavesených drevených balkónov.

ROZHODUJÚCE TECHNOLÓGIE STAVBY

Rekonštrukcia stavby pozostávala hlavne z nadstavby a prístavby. Nadstavbami sa zvýšilo zaťaženie na pôvodné konštrukcie a základov.  Tesnými  prístavbami boli ovplyvnené pôvodné konštrukcie, základy a okolitý terén. Stavba sa nachádza v najvyššom pásme zaťažením snehom, čo malo vplyv najmä na zastrešenie na väčšie rozpätia a konzolovité vyloženie striech. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti pri rekonštrukcii boli použité rôzne tradičné, ale aj moderné technológie:
–    železobetónové monolitické konštrukcie,
–    murované konštrukcie,
–    zosilňovanie jestvujúcich oceľových konštrukcií pre zvýšenie únosnosti a zmenšenie deformácií,
–    nové nosné oceľové konštrukcie stropov a striech,
–    drevené konštrukcie stropov,  krovu a balkónov,
–    podchytávanie jestvujúcich základov a zakladanie  prístavby na mikopilótach,
–    stabilizácia stien výkopu striekaným betónom a klincovaním,
–    podchytenie a  zosilnenie pôvodných základov a zakladanie prístavby technológiou tryskovej injektáže Soilcrete,
–    zosilňovanie železobetónových stĺpov a stien opasovaním oceľovou konštrukciou,
–    zosilňovanie železobetónových trámových stropov uhlíkovými lamelami,
–    oprava poškodených pôvodných železobetónových konštrukcií opravovacími maltami, 
–    v konštrukcii  nových drevených balkónov boli použité typové oceľové tiahla,
–    kotvenie – lepené kotvy a mechanické kotvy.

Materiálové varianty 
Obklad kameňom – tešínsky pieskovec, drevené obklady a prvky – smrek, kontaktný zatepľovací systém omietkou, strešná krytina povlaková so štrkovým zásypom a nad lôžkovou časťou je krytina zo sivého AL plechu.

Stavebné výrobky
 
Presklenia vonkajších výplní otvorov trojsklom v Al systémových rámoch povrch drevodekor,  náterový systém na drevo Bohme Suncare,

Vykurovanie
Hlavným zdrojom tepla vykurovania hotela, prípravu teplej vody, krytie tepelných potrieb vzduchotechnických zariadení a  bazénových technológií je tepelné čerpadlo vzduch/voda pre inštaláciu v exteriéri, typ CLINT CHA/K-WP 13010-P SSL, v ultra tichom vyhotovení, s menovitým tepelným výkonom 441kW (A7/W45). Doplnkové a záložné zdroje tepla – existujúce priamo vykurovacie elektrokotle DAKON PTE, preložené z iných častí hotela s celkovým tepelným výkonom 277kW.

Všetky tepelné spotrebiče – nízkoteplotné, s maximálnou teplotou nábehovej vykurovacej vody 45°C. Vykurovanie dotknutých priestorov je väčšinou teplovodným podlahovým vykurovaním, doplneným vykurovacími telesami. Niektoré priestory sú vykurované vzduchotechnikou v rámci ich vetrania.
Chladenie dotknutých priestorov vzduchotechnikou. Chladiče VZT – jednotiek sú pripojené na primárny okruh existujúceho tepelného čerpadla voda/voda. Toto riešenie je schopné v rovnakom čase vyrábať a využívať vyrobené teplo aj chlad pričom spotreba el. energie na pohon kompresora je rovnaká, ako bola doteraz len pre výrobu tepla.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Zastavaná plocha v styku s terénom: 2230,39 m2
Úžitkové plochy 2. PP  –  40,65 m2
                         1. PP – 1352,71 m2 (bez terás)
                         medziposchodie 117,81 m2 (bez plôch balkónov a terás)
                         1. NP – 1133,44 m2 (bez plôch balkónov a terás)
                         2. NP – 1303,83 m2 (bez plôch balkónov a terás)
                         3. NP – 141,20 m2 (bez plôch balkónov a terás)
Celková úžitková plocha bez terás: 4.089,64 m2
Lôžková kapacita hotela po rekonštrukcii: 205 lôžok
Zastavaná plocha SPA: 288 m2
Ďalšie kapacitné údaje:
-1. PP: Bazénové priestory 38 ľudí (hostia)
    SPA: samostatná časť projektu: 11 ľudí (hostia),  zastavaná plocha SPA – 288 m2
    Medziposchodie: Masáže 5 ľudí  (hostia)
1. NP:     Saunové priestory: 45 ľudí (hostia)
    Lovecká sála: 54 stoličiek
    Reštaurácia: 140 stoličiek
    Salónik pri reštaurácii: 17 stoličiek
    Kaviareň-priestor k Lobby: 14 stoličiek
2. NP    Kongresové priestory:
    Konferenčka 1: 200 miest
    Konferenčka 2: 70 miest
    Konferenčka 3: 80 miest
    Konferenčka 4: 16 miest
    Konferenčka 5: 16 miest
    Salónik za registráciou: 10 miest
Nadstavba lôžkovej časti – Prehľad navrhovaných kapacít a plošné bilancie:
Počet riešených ubytovacích podlaží: 2 nadzemné podlažia
Zastavaná podlažná plocha: 1095 m2
Riešená úžitková plocha 5. NP: 931 m2 bez plôch balkónov
Riešená úžitková plocha 6. NP: 873 m2 bez plôch balkónov
Riešená úžitková plocha 7. NP: 95,11 m2
Po schodisko na piatich podlažiach: 163,9 m2
Priestory pre zamestnancov 3 podlažia: 31,45 m2
Nový hosťovský výťah: 86,5 m2
Úžitkové plochy spolu: 2180,96 m2
Počet izieb v novej časti 5., 6., a 7. N P: 25
Počet nových apartmánov: 8
Lôžková kapacita: 68 lôžok
Lôžková kapacita hotela po rekonštrukcii: 203 lôžok

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

Foto: Ing. Martin Vácha

–>–>