V interiéri kúpeľov Grössling pokračuje búranie a prípravné práce

Interiér kúpeľov Grössling
Zdroj: Miro Pochyba

V interiéri zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave, ktoré by sa mali po rekonštrukcii opäť sprevádzkovať, pokračujú búracie a prípravné práce.

Hlavné mesto zároveň spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a architektmi dolaďuje detaily. Bratislavský magistrát o tom informuje na sociálnej sieti. „Kým v interiéri kúpeľov pokračujeme s búracími a prípravnými prácami, dolaďujeme všetky detaily tak, aby bol výsledok čo najkvalitnejší a najfunkčnejší,“ podčiarkuje hlavné mesto.

Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad vonkajší bazén má byť čiastočne prestrešený, pričom má zostať výhľad na obnovený komín z roku 1914 i pôvodné historické parné kotly.

„Podobnú architektúru mali napríklad rímske kúpele,“ podotýka mesto. Súčasťou vnútornej zóny kúpeľov má byť okrem iného aj suchá sauna. Už v roku 1895 bol na tomto mieste podobný typ sauny – bola to tzv. teplovzdušná komora. Hneď vedľa by mala byť napríklad parná sauna.

Vonkajší bazén - vizualizácia.
Vonkajší bazén – vizualizácia. | Zdroj: Facebook/Metropolitný inštitút Bratislavy

„Bude pokračovaním kúpeľného okruhu, keď človek ide postupne do bazénov najprv s teplotou 35 stupňov Celzia, potom 38 stupňov Celzia a do posledného bazéna so 40 stupňami Celzia a pokračuje ďalej do parného kúpeľa so 48 stupňami Celzia,“ približuje magistrát.

Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994. Ide o jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Spustenie prevádzky kúpeľov sa podľa pôvodných odhadov očakáva v roku 2026.

MKK Grossling

Mesto Bratislava a štátny investičný fond Slovak Investment Holding uzatvorili zmluvu, ktorou založili v roku 2021 obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grӧssling.

Spoločnosť MKK Grossling bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grӧssling na nový komunitný verejný priestor. Slovak Investment Holding (SIH) poskytne investíciu vo výške 4,1 milióna eur do základného imania obchodnej spoločnosti. Holding ako správca fondu National Development Fund II. podporuje aktivity aj v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výška vkladu mesta do základného imania spoločnosti je 850-tisíc eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania a súčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, pretože sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Vklad hlavného mesta je tak limitovaný. Kúpele majú začať prevádzku v roku 2026.