image 96247 25 v3
Galéria(3)

Ekologický Oskar za projekt sebestačných domov

Partneri sekcie:

Český projekt sebestačných domov získal tzv. Ekologického Oskara v rámci E.ON Energy Globe Awards a mieri do celosvetového finále tohto najväčšieho ekologického ocenenia

01
02
03

V sobotu 14. októbra 2017 prebehol slávnostný večer prestížnych Ekologických Oskarov, teda cien E.ON Energy Globe. V kategórii mládež uspel projekt Český ostrovný dom, ktorý spája technologické špičky a študentov architektúry s cieľom urýchľovať nástup šetrnejších technológií do bežnej českej zástavby. Projekt sa zaoberá sebestačnými budovami, ktoré sa zaobídu bez inžinierskych sietí a energiu si ukladajú do batérií. Trend batérií postupne prestupuje aj do oblasti architektúry a predznamenáva podobný revolučný scenár, aký prináša elektromobilita.

Prvé dva České ostrovné domy s plánovanou lokalizáciou pri Vyššom Brode v južných Čechách by mali byť hotové do konca budúceho roka, pričom po polročnej skúšobnej prevádzke sa otvoria verejnosti. V rámci prípravy technológií už bola postavená testovacia kópia technickej miestnosti oboch budov.

Stavba dvoch rodinných domov predstaví jednu z možností rodinného bývania budúcnosti v praxi. Výnimočnosť domov bude spočívať v úplnej nezávislosti od inžinierskych sietí. Okrem iného budú tieto domy slúžiť aj ako verejne prístupné laboratórium nápadov a technických riešení sebestačnosti.

Stavba dvoch rodinných domov predstaví jednu z možností rodinného bývania budúcnosti v praxi.

Stavba dvoch rodinných domov predstaví jednu z možností rodinného bývania budúcnosti v praxi.

Česká stopa vo svete

Energy Globe Award je najväčšie svetové ekologické ocenenie, ktoré sa udeľuje vo viac než 170 krajinách projektom, ktoré sa svojou podstatou zameriavajú na efektívnejšie využívanie energií a na inovatívne metódy hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Český ostrovný dom vybrala odborná porota zložená zo zástupcov Akadémie vied Českej republiky do najužšieho výberu v nabitej konkurencii takmer 300 českých projektov. Zvyšok zariadili hlasy verejnosti, a tak si zakladatelia projektu Pavel Podruh a Jakub Hořický prevzali v Prahe české ocenenie Energy Globe Award v kategórii mládež.

„Už dva roky hovoríme, že trvať na uhlí ako zdroji energie je prežitkom a rozvíjanie decentralizácie výroby energie je nevyhnutnou cestou vpred. To bolo zároveň hlavným posolstvom, ktoré sme prezentovali divákom či napríklad zástupcom Úradu vlády ČR, ministerstva životného prostredia, ministerstva poľnohospodárstva alebo Akadémie vied ČR pri preberaní ceny,“ opísal priebeh večera Pavel Podruh. Český ostrovný dom teraz čaká celosvetové finále, ktoré sa koná v januári 2018 v iránskom Teheráne.

S vlastnou fotovoltickou elektrárňou a LiFePO4 batériami

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ale úplne nezávislý od inžinierskych sietí. Tak znelo zadanie projektu študentom ČVUT v Prahe, VUT v Brne a VŠTE v Českých Budejoviciach a nakoniec aj tímu technických expertov. Jednou z hlavných úloh tak bolo vyriešiť dodávku elektrickej energie, ktorej spotreba je pri takzvaných ostrovných systémoch kľúčová.

Hlavným zdrojom energie bude nakoniec po zvážení niekoľkých zdrojov vlastná fotovoltická elektráreň od GWL Power s inštalovaným výkonom 10 kWp, doplnená batériovým úložiskom na báze LiFePO4 (lítium-železo) s kapacitou 20 kWh. „Fotovoltické panely budú zabudované na celej ploche južnej časti sedlovej strechy, kde nahradia strešnú krytinu. Ako záložný zdroj sme zvolili pomerne zaujímavý variant automatického kotla na pelety so zabudovaným Stirlingovým motorom, ktorý vyrába elektrinu z tepla,“ hovorí Pavel Podruh, autor projektu Český ostrovný dom.

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ale úplne nezávislý od inžinierskych sietí. Tak znelo zadanie projektu.

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ale úplne nezávislý od inžinierskych sietí. Tak znelo zadanie projektu.

Vodu vyčistia baktérie, čerstvý vzduch privedie rekuperácia

Ako zdroj pitnej vody bude slúžiť vŕtaná studňa, zatiaľ čo dažďová voda zo striech oboch objektov bude zadržiavaná v spoločnej podzemnej nádrži s objemom 8 m3. Odpadové vody sa budú čistiť aeróbnou bakteriálnou technológiou. Do procesu čistenia je zapojené aj okrasné jazierko, kadiaľ voda prejde ešte pred tým, než na pozemku vsiakne do zeme. Tým sa kolobeh vody uzavrie.

Samozrejme, nevyhnutné bolo riešiť vykurovanie a prípravu teplej vody. To bude v zimných mesiacoch zabezpečovať zmieňovaný kotol na pelety s výkonom 8 kW. Počas priaznivých slnečných dní poslúži na ohrev solárna elektrická energia. Čerstvý vzduch budú do budov privádzať, samozrejme, otvorené okná v kombinácii s inteligentným systémom vetrania s rekuperáciou tepla.

Projekt Český ostrovný dom a pohľad do budúcnosti

Po viac než roku intenzívnej práce tímu Českého ostrovného domu, vedeného architektkou Janou Hořickou zo Stavebnej fakulty ČVUT, je projekt v podobe, ktorý dovoľuje jeho prezentáciu a predovšetkým vybavovanie žiadostí potrebných na jeho realizáciu. Kým sa všetky tieto náležitosti podarí obstarať, v hale GWL Power neďaleko Prahy budú prebiehať testy navrhnutých riešení. Špeciálne na tento účel bola postavená skúšobná kópia technickej miestnosti, ktorá sa potom objaví v skutočných stavbách. „To nám umožní vyriešiť čo najviac problémov ešte pred tým, než začneme skutočne stavať,“ vysvetľuje Podruh.

Ako autor projektu počíta s tým, že ak nenastanú komplikácie z pohľadu administratívy, oba domy by mali byť dokončené do konca budúceho roka. Potom bude prebiehať zhruba polročné testovanie, na ktoré nadviaže sprístupnenie domov verejnosti. „České ostrovné domy budú slúžiť ako verejná ukážka, ktorú si bude možné po objednaní rezervácie vyskúšať na vlastnej koži. Naším cieľom je ukázať, že batéria, inteligentné riadenie či šetrné zaobchádzanie s vodou majú dnes svoje miesto takmer v akejkoľvek budove, pričom nemusí ísť ani zďaleka o extrém kompletne odpojeného domu,“ dopĺňa Podruh.

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ale úplne nezávislý od inžinierskych sietí. Tak znelo zadanie projektu.

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu, ale úplne nezávislý od inžinierskych sietí. Tak znelo zadanie projektu.

Veľkí hráči spolu určujú nové trendy

Vysoká finančná náročnosť projektu Ostrovný dom, ktorá sa rádovo pohybuje v miliónoch českých korún, by sa neobišla bez podpory partnerov. Okrem financií je však dôležitý aj vnútorný súlad všetkých, ktorí sa na projekte podieľajú.

„Žijeme v čase, keď zásadné aspekty našej spoločnosti ovplyvňuje niekoľko najväčších firiem alebo ich zoskupení. Snahy o zlepšenie stavu vecí musia preto nevyhnutne viesť cez evolúciu týchto veľkých hráčov. Práve oni majú totiž v rukách reálnu možnosť zlepšiť veci vo veľkom meradle. Preto som rád, že sa na projekte ako jeden z dvoch hlavných partnerov podieľa aktívne aj Hypotečná banka, jednotka na trhu s hypotékami v Českej republike,“ uvádza Pavel Podruh, ktorý oceňuje predovšetkým ochotu Hypotečnej banky nestáť na mieste a podporovať vývoj v oblasti udržateľného bývania.

Medzi ďalších partnerov patria špičky v rámci technologických odvetví, konkrétne hlavný partner GWL Power pre energetický systém a batérie, Teco a Elpramo v oblasti riadenia domácnosti či Envi-Pur, líder v modernom vodnom hospodárstve.

 

Text vznikol z podkladov projektu Český ostrovný dom.
Vizualizácie: Ing. arch. Vojtěch Lichý, Ing. Petr Pávek, Ing. arch. Jana Hořická, studio vdvrk.com

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 5/2017.