image 74572 25 v1
Galéria(16)

Centrum technológie a dizajnu v meste St. Pölten neprehliadnete

Partneri sekcie:

Projekty viedenskej kancelárie AllesWirdGut idú naprieč architektonickými typológiami. Široké portfólio ich prác im tak dovoľuje neočakávané riešenia rôznych zadaní. Platí to aj pre ich najnovšiu realizáciu – Centrum technológie a dizajnu v rakúskom meste St. Pölten, kde budovu nechali rozprávať smerom von.

01 na vysku
02
03
04
05
06
07 Situacia
08 1 NP

Má svoj pevný názor, ale neignoruje okolie. Je štýlové, ale nie je zahľadené do seba. Naopak, chce komunikovať so svojím okolím ako sebavedomý partner. Také je Centrum technológie a dizajnu, ktoré je koncipované ako vzdelávacia inštitúcia spájajúca výučbu technických profesií na univerzitnej úrovni a programy inžinierskeho štúdia. Popri vytvorení modernej pracovnej atmosféry bolo ústredným zadaním klienta pripraviť špičkové prostredie s interdisciplinárnym presahom.

Centrum je komponované ako otvorená knižnica vedomostí a je doslova popretkávané ďalšími podobnými priestormi poskytujúcimi neformálnu výučbu. Veľký dôraz je kladený na interaktívny mix workshopov, študijných a seminárnych miestností, v ktorých sa teoretické predmety prirodzene prelínajú s praktickou aplikáciou.

Námestie a knižnica vedomostí

„Zo zadania vychádza aj náš architektonický koncept, ktorý sa sústredil na komunikáciu medzi rôznymi typmi užívateľov,“ hovorí jeden z členov kancelárie AllesWirdGut Herwig Spiegl. „Veľkoryso komponovaným vestibulom sme spojili všetky podlažia s verejnými priestormi, akými sú auditórium, prezentačné plochy a oddychové zóny. Vestibul sa tak otvoril smerom k vnútornému nádvoriu a vytvoril veľké námestie medzi novou a existujúcou WIFI budovou. Námestie je primárne určené na stretávanie sa ľudí, ale umožňuje aj atraktívne možnosti na získanie i výmenu informácií.“

Výpravným vestibulom však projekt ani zďaleka nekončí. Centrum je komponované ako otvorená knižnica vedomostí a je doslova popretkávané  ďalšími podobnými priestormi poskytujúcimi neformálnu výučbu. Veľký dôraz je kladený na interaktívny mix workshopov, študijných a seminárnych miestností, v ktorých sa teoretické predmety prirodzene prelínajú s praktickou aplikáciou.

Centrum technológie a dizajnu v St. Pöltene má za sebou vyše pol roka prevádzky, ktorá potvrdila jeho architektonický koncept. Presvedčivo komunikuje navonok a zároveň adekvátne vytvára priestor pre idey a projekty budúcnosti, ktoré sa rodia v jeho vnútri.

Redukcia na podstatu

V zdôvodnení súťažnej poroty sa okrem iného uvádza, že „medzi navrhovanými tvarmi objektu, jeho dispozíciami a použitými technológiami je výnimočná zhoda“. Vychádza to z názoru členov kancelárie AllesWirdGut, ktorí chceli, aby ďalšou definíciou stavby bola jej tvarová a funkčná viditeľnosť smerom von. „Snažili sme o jasnú artikuláciu výrazového jazyka a jeho komunikáciu aj s nezainteresovaným návštevníkom zvonka,“ hovorí Herwig Spiegl. „Tomu sme podriadili aj výber jednotlivých prvkov na fasáde aj vnútri objektu.“

Priečelie Centra charakterizujú výrazné stĺpy v tvare písmena V, ktoré prechádzajú podlažiami a sú poznávacím znamením objektu. Navonok je priznaná konštrukcia, ako aj prostriedky technického zabezpečenia. Architekti sa zriekli okázalej vonkajšej fasády s nepriehľadným plášťom, čím umožnili dostatočný vstup svetla do budovy a zároveň priznali jej vnútorný život, ktorému dominuje štúdium a práca technológov a dizajnérov.

Redukcia na podstatné – tento princíp sa prejavil aj vo výbere materiálov. Tepelnoizolačné sklo ponúka prostredníctvom veľkých tabúľ maximálnu transparentnosť, zatiaľ čo pohľadový betón ako primárny konštrukčný material reaguje na susediacu WIFI budovu. Tá je už dnes súčasťou dedičstva modernej architektúry v Rakúsku, ktorej projektantom bol významný rakúsky architekt Karl Schwanzer (1918 – 1975).

Centrum technológie a dizajnu v St. Pöltene má za sebou vyše pol roka prevádzky, ktorá potvrdila svoj architektonický koncept. Presvedčivo komunikuje navonok a zároveň adekvátne vytvára priestor pre idey a projekty budúcnosti, ktoré sa rodia v jeho vnútri. Mohlo to však dopadnúť inak? „Asi ani nie – veď autormi sú AllesWirdGut – čiže všetko bude dobré,“  s úsmevom dodáva Herwig Spiegl.

Rezoperspektíva oceľového stropu

Miesto: St. Pölten, Rakúsko
Autori architektúry: AllesWirdGut
Klient: Gebäudeerrichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH St. Pölten (Zariadenie a prevádzka budov, s. r. o.
St. Pölten)
Súťaž: 10/2011
Začiatok výstavby: 12/2012
Ukončenie výstavby: 9/2014
Úžitková plocha: 12 980 m²
Zastavaná plocha: 14 131 m²
Obostavaný priestor: 65 576 m³

Situácia

text: Ľudovít Petránsky       

foto: AllesWirdGut Architektur/ Guilherme Silva Da Rosa

Článok bol uverejnený v časopise ASB.