image 94499 25 v1

Cena verejnosti CE ZA AR 2017

Partneri sekcie:

Slovenská komora architektov vyhlásila 16. ročník prestížneho ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2017. 

Cieľom Ceny je prezentácia a podpora architektonickej tvorby členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

V rámci spolupráce Slovenskej komory architektov s denníkom Hospodárske noviny je spustené online hlasovanie za Cenu verejnosti nominovaných diel CE ZA AR 2017.

Verejnosť si môže vybrať z 15 nominácii svojho favorita, ktorý bude vyhlásený počas slávnostného udeľovania ceny v priamom prenose na Dvojke RTVS 5. októbra 2017.

Hlasovať môžete na cezaar2017.hnonline.sk do 30. 09. 2017.