PARI01
Galéria(11)

Bytový dom PARI

Partneri sekcie:

Kedysi to boli ubytovacie priestory, dnes funkčný a atraktívny bytový dom. Za elegantnou rekonštrukciou prinášajúcou novú funkciu stojí ateliér citovickyfillo architekti. Objekt sa nachádza v tesnom dotyku s industriálnym komplexom Cvernovky a Dulovým námestím, čo bol aj jeden z limitujúcich faktorov rekonštrukcie.

„Pred začatím prác na projekte sme vykonali podrobný stavebný prieskum jestvujúcich konštrukcií, aby sme mohli investorovi potvrdiť správnosť uvažovaného zámeru,“ začína svoje rozprávanie Ing. arch. Pavol Citovický. „Pôvodný objekt bol čiastočne podpivničený a mal päť nadzemných podlaží a jedno ustupujúce podlažie s terasou a podkrovím. Naším zadaním bolo jestvujúci objekt prebudovať na moderný bytový dom s nadstavbou dvoch nadzemných podlaží a so zachovaním obchodných prevádzok v parteri, čo je charakteristická črta objektov v tejto lokalite.“

01 1
05 1
PARI01
pari vstup
04 1
03 1
situacia
rez

Opis konštrukcií

Konštrukčne bol pôvodný objekt kombináciou murovanej stavby (obvodové steny a vnútorné stĺpy) a prefabrikovaných prvkov (stropné panely a nosné stropné trámy). Prefabrikovaný bol aj pôvodný krov, ktorý bol celý asanovaný. Z dôvodu nadstavby dvoch ďalších nadzemných podlaží bolo potrebné posilniť všetky nosné vnútorné murované stĺpy vložením novej oceľovej spriahnutej konštrukcie až na úroveň prízemia a suterénu. Nosná konštrukcia nadstavby je z oceľových rámov a stropné dosky sú riešené ako spriahnuté plechodosky s betónovým poterom.

Nadhľad z vnútrobloku.

„Objekt má dve samostatné sekcie, do ktorých sme doplnili výťahy,“ približuje Pavol Citovický. „Z hľadiska jestvujúcej konštrukcie to bol asi najkomplikovanejší zásah, a to aj vzhľadom na realizáciu a postup výstavby. Pre všetky byty sme navrhli nové balkóny, ktoré sú riešené vykonzolovaním oceľovou konštrukciou s prerušením tepelného mosta formou isocorbu (tepelnoizolačné oddelenie balkóna od budovy s najmenšími tepelnými stratami – pozn. aut.). Finálnu povrchovú úpravu podlahy balkónov tvorí polyuretánový náter so vsypom. Všetky nenosné deliace konštrukcie sú sadrokartónové, a to vzhľadom na požiadavku statika na dodatočné zaťaženie celej stavby. Z tohto dôvodu bolo potrebné vyriešiť množstvo realizačných detailov súvisiacich s akustikou a požiarnou ochranou budovy.“

Situácia.

Minimalistický dizajn s kompaktným výrazom

Samotný dizajn budovy navrhli architekti s minimalistickým výrazom a použili kvalitné obkladové materiály. K veľkým výzvam patril návrh a skĺbenie uličnej fasády so šikmou strechou a dvorovej fasády s plochou strechou tak, aby bolo v náznaku viditeľné, čo je pôvodný dom a čo zase nadstavba. Samozrejme, dôraz sa kládol na kompaktnosť objektu a jeho integráciu do konceptu budúcej výstavby areálu Cvernovky.

Pohľad do vstupnej haly.

„Celý parter je navrhnutý s obkladom z režného muriva, ktorý je ukončený v 2. NP priebežnou rímsou, ktorú sme zachovali z pôvodného objektu a doplnili jej rozsah,“ pokračuje architekt Citovický v opise zrekonštruovanej budovy PARI. „Vstupy do objektu sú v tejto časti zvýraznené zmenou materiálu fasády, pričom sme použili omietku v imitácii pohľadového betónu. Tú sme tiež použili aj na parapety obchodných priestorov. Fasáda na 2. – 5. NP je riešená štandardnou omietkou. Pre 6. – 7. NP je použitá prevetrávaná fasáda z alucobondu s dreveným dekorom, ktorý je čiastočne použitý aj ako výplň na balkóno vých zábradliach. Strecha je od dvora ukončená vykonzolovaným ‚šiltom‘. Uličná fasáda na 6. – 7. NP má šikmú strechu s čiernou škridlou s úpravou proti prehrievaniu.“

Interiér spoločných priestorov.

Kvôli naznačeniu pôvodného domu a nadstavby architekti zvolili aj zmenu výplne zábradlia na balkónoch a terase. Aj preto má 6. – 7 NP sklenenú výplň bodovo chytanú tak, aby sa dosiahol maximálny kontrast oproti spodným podlažiam. Koncept interiéru spoločných priestorov je zrealizovaný v podobnom duchu ako exteriér. Každá sekcia má zároveň svoju farebnosť. Okrem 1. NP, kde je položený na podlahe gress, je všade použité akustické PVC z dôvodu dodržania akustickej pohody v objekte. Farebne je vždy zvýraznená hmota výťahovej šachty, pri ktorej sa zvolila benátska štuka. Ten istý farebný odtieň je použitý aj na vstupných dverách do bytov, ktoré tak pôsobia kompaktne.

Interiér schodiska.

Súčasný technický štandard

Technicky je budova vybavená v súčasnom štandarde. Vykurovanie je zabezpečené kondenzačným kotlom, ktorý je doplnený solárnymi panelmi na prípravu teplej vody. Vzhľadom na polohu objektu sú všetky byty smerujúce na Páričkovu ulicu vybavené núteným vetraním, podkrovné byty majú samostatné vetracie jednotky. Všetky byty vo vnútrobloku majú predprípravu na osadenie klimatizácie a vonkajšie žalúzie, ktoré sú podomietkové.

Pohľad z vnútrobloku.

Kontext

Dá sa konštatovať, že táto rekonštrukcia svojou komplexnosťou a kvalitným technickým vyhotovením priniesla kvalitatívne vysoký štandard bývania. Objekt PARI zároveň prirodzene zapadol do pôvodného územia. Čas overí, ako bude neskôr fungovať s novou výstavbou v areáli Cvernovky.

Bytový dom PARI

Miesto: Páričkova ulica, Bratislava
Autori: Ing. arch. Pavol Citovický, Ing.arch. Marek Fillo – citovickyfillo architekti
Investor: YIT Slovakia, a. s.
Realizácia: 2017 – 2018
Počet bytov a apartmánov: 88 (celková plocha – 7 415 m2)
Počet obchodných priestorov: 6 (celková plocha – 526 m2)

 

REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
DOKUMENTÁCIA: CITOVICKYFILLO ARCHITEKTI
FOTO: CITOVICKYFILLO ARCHITEKTI, TOMÁŠ MANINA