Nový obytný projekt v Záhorskej Bystrici môže stopnúť mestská časť

Nový obytný projekt v Záhorskej Bystrici by mohli začať stavať už v priebehu roka. Môže ho však zastaviť stavebná uzávera mestskej časti.

Projekt Green River je momentálne v štádiu vybavovania územného rozhodnutia. Pre ASB.sk to potvrdila Monika Štekláčová z architektonického Ateliéru 3M, ktorý pripravil návrh.

„Máme kladné stanovisko z magistrátu a vybavujú sa všetky ostatné stanoviská. Chceli by sme projekt čo najskôr podať na územné konanie na mestskú časť. No uvidíme, aké peripetie nás ešte s týmto projektom čakajú. Pokiaľ by bolo vybavovanie bezproblémové, tak v priebehu budúceho roka by sa mohlo začať s výstavbou prvej a druhej etapy,“ ozrejmila Štekláčová.

Spoločnosť Pod vŕškami, ktorá za projektom stojí, vznikla v roku 2006 ako EWD SL Group. V roku 2008 sa premenovala na Opera SL Group a v roku 2016 na Pod vŕškami, píše portál Index. Začiatkom tohto roka došlo k zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na eseročku. Jej majiteľmi sú izraelské firmy Nofi edom a Ambassador International Real Estate.

Stavebná uzávera

Bytový dom chce investor postaviť v Záhorskej Bystrici v zóne Krče. Aj keď developer postupoval v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, pripravil architektonickú súťaž a získal odobrenie od pomerne prísneho magistrátu, vývoj projektu môže byť narušený postupom mestskej časti.

Tá sa rozhodla pre zmenu Územného plánu zóny Krče. Cieľom má byť údajne zníženie podlažnosti a doplnenie občianskej vybavenosti. Aby poslanci zabránili tomu, že do schválenia nových zmien a doplnkov v území čokoľvek vznikne, schválili návrh starostu o vyhlásenie stavebnej uzávery pre sektor F.

Na začiatku rozvoja tohto územia mestská časť obstarala Územný plán zóny Záhorská Bystrica – Krče. Jeho filozofia bola celkom zrozumiteľná. Čím vyššie pod kopcom sa zástavba nachádzala, tým mala byť menšia.

„Stavalo sa zhora dole. Toto územie je vlastne posledné, ktoré ostalo prázdne a bolo by dobré ho dotvoriť presne v medziach územného plánu zóny. Aj preto nerozumieme snahám mestskej časti, ktorá sa bez akejkoľvek komunikácie s investorom snaží na toto územie vyhlásiť stavebnú uzáveru,“ približuje situáciu Ing. arch. Marián Pokrivčák z Ateliéru 3M.

„Cieľ je zmena výšky zástavby v tomto území, na ktorý však podľa nášho názoru nie je z urbanisticko-architektonického pohľadu nijaký dôvod. Takže uvidíme, čo sa bude diať,“ dodáva.

Bytový dom chce investor postaviť v Záhorskej Bystrici v zóne Krče.
Bytový dom chce investor postaviť v Záhorskej Bystrici v zóne Krče. | Zdroj: Ateliér 3M

Zelený park sa preleje do Zelenej rieky

Z konceptu návrhu i z názvu projektu vyplýva, že zelený park sa metaforicky preleje do zelenej rieky so zeleňou. Je to dominantný prvok, ktorého inšpiráciou bol limit požiadaviek pre dané územie daný územným plánom.

„Keď sme boli oslovení na súťaž, veľmi dlho sme rozmýšľali, ako poňať park a zakomponovať ho do územia,“ hovorí Marián Pokrivčák.

„Predtým bola plocha parku vymedzená len jedným pásom, ktorý oddeľoval dva regulačné celky. Chceli sme, aby park nebol len rozdeľujúcim prvkom, ale ako prvok, okolo ktorého sa všetko deje. Preto sme pri návrhu plochu parku výrazne zväčšili oproti regulatívom z ÚPNZ – Krče a krivkou zatiahli aj do celého ostatného územia. Z parku sa stala zelená rieka, ktorá preteká celým územím. Domy sú orientované okolo nej a väčšina bytov tak má priamy kontakt s parkom,“ dodáva architekt.

Podľa Moniky Štekláčovej zeleň nemá rozdeľovať, ale spájať. Dávať dokopy ľudí, ktorí sa delia o jeden priestor, v ktorom žijú. Tak ako boli kedysi rieky pre ľudí zdrojom všetkého potrebného a zároveň spojením s okolitým svetom. Obyvatelia stavali domy na ich brehoch a tak vytvárali komunity. A to bola aj hlavná myšlienka návrhu – vytvoriť zelenú rieku a okolo nej domy na bývanie novodobej komunity ľudí.

Hlavná myšlienka návrhu – vytvoriť zelenú rieku a okolo nej domy na bývanie novodobej komunity ľudí.
Hlavná myšlienka návrhu – vytvoriť zelenú rieku a okolo nej domy na bývanie novodobej komunity ľudí. | Zdroj: Ateliér 3M

Kocka a kváder

Architekti vychádzali pri návrhu z dvoch hmôt – z kocky a kvádra. Tieto sú akoby rozsypané po území okolo centrálneho parku GreenRIVER. Následne boli vybrané hmoty spojené schodiskom a ostali hmoty bytových domov a hmoty mestských víl.

„Tie sme potom ešte otáčali v území, aby sa opakovateľnosť v území nedala tak ľahko prečítať,“ hovorí Marián Pokrivčák. „A tak sme dospeli k tomu, že územie, ktoré sa skladá z rozsypaných kociek a kvádrov, tvoria dva typy bytových domov a tri typy mestských víl,“ dodáva.

Rozsypanie však nie je až také náhodné. Brali sa do úvahy svetové strany, slnko, svetlo, odstupy, kompozícia a aj snaha, aby čo najviac bytov bolo orientovaných do parku. Žiaden priestor nesmel ostať nepreslnený a nepresvetlený. A aj schodisko, ktoré spája hmotu kocky a kvádra, je umiestnené medzi týmito hmotami v zasklenom kubuse.

V celom projekte je navrhnutých 466 bytov. Prízemné byty budú mať predzáhradky, byty na poslednom ustupujúcom podlaží terasy. Mix bytov vychádza podľa zadania investora, dominujú 2-izbové byty, ale celý koncept domov je navrhnutý tak, že je možné variabilne upraviť pomery medzi izbovitosťou bytov.

V celom projekte je navrhnutých 466 bytov.
V celom projekte je navrhnutých 466 bytov. | Zdroj: Ateliér 3M
Ľudovít Petránsky
KategórieBytové domy