Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Galéria(6)

Aupark Tower zdobí nové oceľové súsošie inšpirované baladou Janka Kráľa

Bratislavskému biznis centru Aupark Tower dominuje nové umelecké dielo autora Petra Vaceka „Divnô“. Impozantná inštalácia umocňuje vynovený dizajn vstupných priestorov budovy a zároveň nadväzuje na genius loci blízkeho Sadu Janka Kráľa. Aupark Tower je od roku 2018 súčasťou realitného portfólia Wood & Company, ktoré spravuje Wood Real Estate.

Dielo „Divnô“ je voľne inšpirované baladou slovenského básnika Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“. Do budovy Aupark Tower bolo nainštalované v marci 2023. Pozostáva z dominantnej oceľovej inštalácie, do ktorej sú vsadené verše balady a zo 4 doplňujúcich inštalácií. Vynovený priestor v minimalistickom dizajne s dominujúcim dielom predstavil investor verejnosti v prvej polovici tohto roka.

Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.

Nová energia do exkluzívnych priestorov

Príprava redizajnu vstupných priestorov Aupark Tower sa začala na jar roku 2020. Do rekonštrukcie a redizajnu budovy sme plánovali investovať už pri akvizícii v roku 2018, pričom sme vnímali potrebu jej dodať novú energiu a zvýrazniť jej exkluzívny charakter. Verili sme veľkému potenciálu tohto projektu sa dlhodobo udržiavať medzi najatraktívnejšími administratívnymi budovami v Bratislave. Potvrdzuje sa nám to aj prostredníctvom vysokého záujmu klientov.“ hovorí Miroslav Hilčík, investičný manažér Wood & Company.

V priebehu projektu vedenie skupiny rozhodlo, že dôležitou súčasťou bude inštalácia umeleckého diela v rozmeroch 3 x 3 x 7,5 metra. V apríli 2022 preto bola vyhlásená vyzvaná výtvarná súťaž na umelecké dielo pre priestory Aupark Tower. Za účelom hodnotenia návrhov zostavila odbornú porotu, ktorej súčasťou bolo aj Slovenské centrum dizajnu. Porota vybrala víťaza súťaže v júli 2022.

Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower. | Zdroj: WOOD Real Estate

Geometria, kontext a udržateľnosť

Umelecké dielo „Divnô“ je impozantným súsoším, ktoré tvorí rafinovaná oceľová slučka pripomínajúca portál alebo mohutnú bránu. Z diaľky pôsobí masívnym dojmom a divák vníma predovšetkým jeho elegantnú geometriu. Až pri bližšom pohľade sú viditeľné do kovu vyrezané verše balady. 

Autorom diela je český architekt, dizajnér a umelec Petr Vacek, ktorý hovorí: „Pre mňa ako architekta je prirodzené zamýšľať sa pri tvorbe diela nad kontextom, do ktorého bude zasadené. V tomto prípade je týmto kontextom blízky Sad Janka Kráľa. Väčšinu mojich diel zároveň spája vášeň k zložitej geometrii, v ktorej sa snažím hľadať čitateľný vzorec.“

Okolo hlavnej časti diela sú umiestnené 4 menšie inštalácie, ktoré ďalej rozvíjajú jeho celkovú myšlienku. Ide o abstraktné skulptúry vytvorené z kovových písmen, ktoré boli pôvodne odpadom pri výrobe hlavného objektu. Každá z nich vyjadruje jednu z charakteristík hrdinu balady – Hrdosť, Ukrutnosť, Divosť a Smelosť.

Dielo tak zároveň napĺňa aj ideu udržateľnosti.Možnosť umiestniť v rámci inštalácie aj ďalšie objekty bola voliteľná už v samotnom zadaní. Až v procese tvorby mi napadlo, že vyrezané písmená budú znamenať pomerne veľa odpadu. Rozhodol som sa ho preto kreatívne využiť a dať mu zmysluplný ďalší život,“ vysvetľuje Petr Vacek.

8 autorov, 11 návrhov, 1 dielo

V dvojkolovom výberovom konaní posudzovala dvanásťčlenná odborná porota celkovo 11 návrhov od 8 autorov. Transparentnosť procesu výberu vnímal veľmi pozitívne samotný autor diela, ako aj členovia poroty. Medzi nimi bol aj Mgr. Art. Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu:

„Dnes nie je úplne bežné investovať pri realizácii stavby aj do umenia, navyše s presahom do dizajnu. Výnimočnosť projektu vnímam aj vo forme súťaže, ktorú vyhodnocovala nezávislá komisia. Priebeh projektu mal jasné pravidlá, termíny a nekompromisných členov poroty z rôznych oblastí. Víťazný projekt považujem za vynikajúci a nadčasový.“

Výnimočné spojenie umenia a biznisu

Podľa Maroša Schmidta má umenie v komerčnej sfére svoje nezastupiteľné miesto, pretože prostredie biznisu poľudšťuje a odhaľuje pravé hodnoty. Súhlasí s tým aj Zuzana Mizerová, development director vo Wood Real Estate, ktorá projekt redizajnu Aupark Tower riadila: „Keď sa spojí komerčný svet so svetom umenia a ešte sa dá príležitosť talentovaným ľuďom tvoriť, je to výhra pre všetkých.“

Hrdza versus uhladenosť

„Divnô“ je vyrobené z patinujúcej ocele, ktorá sa využíva ako funkčný a dekoratívny materiál v stavebníctve a architektúre. Svojím vzhľadom a štruktúrou vytvára želaný kontrast medzi čistými líniami priestorov Aupark Tower. Na základe dátového modelu objekt výrobca vyrobil v 3 častiach, ktoré sa priamo v Aupark Tower zvarili a až následne patinovali. Napájanie jednotlivých častí je tak plynulé a pre pozorovateľa neviditeľné.

Dva oblúky objektu sú spojené prepojovacími tyčami, ktorých je spolu 250 kusov. Dielo je zasadené 22 cm do podkladovej betónovej dosky, a tak pôsobí, ako by vyrastalo priamo zo zeme. Zámerom autora bolo, aby návštevník mohol do vnútra objektu vojsť a vnímať jeho energiu. 

Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower.
Dielo Divnô v priestore lobby Aupark Tower. | Zdroj: WOOD Real Estate