Wienerberger Slovenské tehelne v roku 2006 s obratom 1 121 mil. Sk

Wienerberger Slovenské tehelne, výrobca tehliarskych výrobkov, zaznamenala v minulom roku obrat 1 121 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 14,9% oproti roku 2005. V troch výrobných závodoch spoločnosti v roku 2006 pracovalo priemerne 170 zamestnancov.

„Začiatok roka 2006 bol poznačený dlhou a krutou zimou, ktorá sa podpísala pod slabú stavebnú činnosť. Naviac stavebná sezóna sa rozbehla až v neskorom jarnom období, v dôsledku čoho sme zaznamenali výpadok  dopytu po stavebnom materiále, ktorý sa nepodarilo dohnať do konca roka,“ konštatuje Miloš Klein, konateľ spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne. Napriek nepriazni počasia sa ale podarilo spoločnosti udržať všetky stanovené ciele. 

Celkový objem investícií Spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne spojený s prevzatím, zmodernizovaním a sprevádzkovaním svojich troch výrobných závodov, (ktoré sú najmodernejšími tehliarskymi závodmi na Slovensku) sa v rokoch 1999 – 2005 vyšplhal až do výšky 1, 488 mld. Sk. V minulom roku investície predstavovali celkovú sumu 98 841 tis. Sk.

V apríli 2006 na 27. ročníku medzinárodného stavebného veľtrhu Coneco predstavila spoločnosť Wienerberger Slovenské tehelne novú tehlu Porotherm 44 Si, ktorá získala prestížne ocenenie Zlatá plaketa a za celý rok veľa priaznivcov  z radu spotrebiteľov.

Zdroj: Wienerberger Slovenské tehelne, s. r. o.