useky r1 dostali meno po nitrianskom kniezati
Galéria(2)

Úseky R1 dostali meno po nitrianskom kniežati

PR1BINA je oficiálny názov projektu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, ktorá sa realizuje prostredníctvom PPP projektu. Novú identitu projektu a jeho webovú stránku za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstavil verejnosti koncesionár – Granvia, a. s. ­„Neviem si predstaviť príznačnejšie meno pre náš projekt. Knieža Pribina je považovaný za prvého panovníka Slovienov, predchodcov Slovákov. Svojimi činmi spájal národy i územia. Naša cesta rovnako spája krajinu i ľudí v modernom ponímaní a budeme radi, ak si jej meno verejnosť prirodzene osvojí,“ povedal Eric Delobel, riaditeľ spoločnosti Granvia, a. s., pri uvedení názvu projektu do života.

useky r1 dostali meno po nitrianskom kniezati 5325 big image
Operačným srdcom R1 – PR1BINA bude novovybudované Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty situované v Selenci, na mieste, kde komunikácia opúšťa územie Nitry. Okrem administratívnych priestorov a krízového centra, garáží na vozidlá údržby, dielní, síl na uskladnenie soli a výrobne soľných roztokov sídlia v areáli aj príslušníci diaľničného oddelenia policajného zboru a hasičského a záchranného zboru. Informácie z cesty sa sústreďujú v centre riadenia dopravy.

Akýmsi operatívnym mozgom je moderné Centrum riadenia dopravy (CRD). Tu sa zbierajú a vyhodnocujú aktuálne informácie z cesty. Informácie sem posielajú kamery, meteorologické stanice, senzory zabudované vo vozovke, ale aj odlučovače ropných látok. Na bezplatnej tiesňovej linke 0800 33 33 33, ktorá bude funkčná v deň otvorenia úsekov, môžu vodiči v prípade potreby požiadať o pomoc. V CRD sa nachádza:

  • systém meteorologického monitoringu – 12 meteostaníc monitoruje aktuálny stav a vývoj hlavných ukazovateľov počasia,
  • systém na meranie intenzity dopravy a váženia za pohybu – 8 senzorov zabudovaných vo vozovke sníma intenzitu dopravy a dokáže určiť hmotnosť pohybujúcich sa vozidiel,
  • systém CCTV (uzatvorený televízny okruh) – 27 kamier vo dne i v noci zaznamenáva dianie na ceste.

Prevádzku a údržbu bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, s. r. o., člen skupiny Vinci Concessions, ako subdodávateľ spoločnosti Granvia, a. s., pre túto fázu projektu.

Zdroj: Granvia