Uprednostňujeme priamy kontakt so zákazníkom (profil spoločnosti Cemix, s. r. o.)
Galéria(7)

Uprednostňujeme priamy kontakt so zákazníkom (profil spoločnosti Cemix, s. r. o.)

Na trhu omietkových zmesí, fasádnych farieb a penetračných náterov si na Slovensku našla svoje miesto aj dcérska firma skupiny Lasselsberger, ktorá sídli v Banskej Štiavnici, Cemix, s. r. o. O tom, ako sa snažia priblížiť k zákazníkovi prostredníctvom svojej distribučnej a obchodnej siete, sme sa porozprávali s Milanom Ernekom, konateľom spoločnosti.


História pôsobenia firmy Cemix na Slovenskom trhu…
Vznik firmy sa datuje od roku 2001, keď spoločnosť Calofrig, a. s., so sídlom v Borovanoch v Českej republike založila svoju dcérsku spoločnosť na Slovensku – Calofrig SK, s. r. o. Tú v tom čase riadila spoločnosť Lasselsberger, ktorá sa zaoberá výrobou omietkových a maltových zmesí, výrobou keramických obkladov a dlažieb a ťažbou nerastných surovín. V roku 2002 došlo k zmene názvu spoločnosti na Lasselsberger SK, s. r. o.

Spoločnosť Cemix, s. r. o., je dnes dcérskou spoločnosťou skupiny LB Cemix, a. s., so sídlom v Českej republike. K premenovaniu spoločnosti na Cemix, s. r. o., došlo v roku 2008, ale výrobky sa distribuujú pod touto značkou už od roku 2004.

Do roku 2004 spoločnosť dovážala na Slovensko produkty z výrobného závodu Studénka pri Ostrave a z výrobného závodu Čebín pri Brne. Od roku 2004 pôsobí na Slovensku ako výrobca prostredníctvom výrobného závodu v Trebišove, ktorý je zameraný najmä na trh východného Slovenska. Výrobný závod v Studénke zásobuje severné Slovensko a výrobný závod Čebín juh a stred krajiny.

Máte výrobný závod v Trebišove, plánujete postaviť nový výrobný závod v priemyselnom parku v zóne obce Veľké Leváre…

Spoločnosť Cemix, s. r. o., má záujem investovať na západnom Slovensku do nového výrobného závodu. Vo Veľkých Levároch sa pripravuje stavba výrobného závodu na zelenej lúke. Bude určený pre potreby západného a z časti aj stredného Slovenska. Portfólio produktov bude identické ako vo všetkých výrobných závodoch v rámci skupiny. Pôjde najmä o produkciu suchých omietkových zmesí a komponentov pre zatepľovacie systémy s ročnou kapacitou 70-tisíc ton. Výrobný závod sa plánuje na voľne ložený aj na balený materiál. Predpokladaný horizont zrealizovania tejto investície je rok 2009 až 2010.

Výrobný závod v Trebišove

Akým spôsobom bude riešená distribúcia vašich výrobkov v rámci Slovenska po zrealizovaní tejto investície?
Hrubá optimalizácia závozu výrobkov z výroby suchých zmesí je približne okruh 150 km. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre investíciu na západnom Slovensku, ktoré je z hľadiska potrieb trhu najvýznamnejším regiónom. Z nového výrobného závodu sa bude zásobovať západné Slovensko a časť stredného Slovenska. Teraz tento trh pokrýva výrobný závod v Čebíne, časť stredného Slovenska zasa závod v Trebišove. Kapacity výrobného závodu Trebišov sú v súčasnosti naplnené a čiastočne zabezpečujú aj export na Ukrajinu.

Všetky vaše výrobné závody sa zameriavajú na výrobu rovnakého sortimentu alebo sú špecifikované?

Z hľadiska optimalizácie výroby nie je v každom závode výroba identických produktov. Je to dané individuálne, ale hlavná časť produktov sa vyrába v každom závode. Pravdepodobne nedôjde k situácii, že v každom výrobnom závode sa budú vyrábať všetky produkty z nášho portfólia. Drahšie produkty (špeciálne lepiace tmely, škárovacie hmoty atď.) sa vyrábajú v niektorom z výrobných závodov a prostredníctvom našich logistických centier sa potom distribuujú do logistických skladov. V súčasnosti distribuujeme tovar z výrobného závodu Trebišov a z distribučných skladov v Žiline a v Ladomerskej Vieske.

Vo vašej ponuke sú lepidlá, malty, omietky, potery, stierky, sanačné omietky, škárovacie hmoty, ušľachtilé omietky, fasádne farby a penetračné nátery. Ktorý výrobok je trhom žiadaný najviac?

Percentuálny podiel je daný od regiónov. Jednotlivé výrobky sú súčasťou systémov. Takže predajnosť našich výrobkov vlastne závisí od použitia jednotlivých systémov. Naše výrobky sú zahrnuté v omietkových systémoch, podlahových systémoch, sanačných systémoch, zatepľovacích systémoch a systémoch špeciálnej stavebnej chémie.

Odporúčate aj realizačné firmy, ktoré riešenia jednotlivých systémov zrealizujú?
Spolupracujeme s realizačnými firmami, ktoré sú oprávnené realizovať certifikované zatepľovacie systémy. Tie vyžadujú investori – či už zo strany súkromného sektoru a bytových spoločenstiev, alebo zo strany štátu. Základ nášho predaja sa snažíme realizovať prostredníctvom medzičlánkov a obchodných partnerov.

Organizujete aj školenia pre realizačné firmy?
Firmy sú permanentne preškoľované. V súčasnosti sa sledujú najmä školenia jednotlivých firiem v oblasti zatepľovacích systémov. Táto sféra je dominantná – vzhľadom na aktuálne zmeny a inovácie v komponentoch. Školenia by sa mali robiť každé dva-tri roky. Za ten čas sa zmodernizuje technológia, aj certifikát má preto platnosť maximálne tri roky.

Ponúkate na výber možnosti vizualizácie vzhľadu domu. Využívajú zákazníci túto službu?
Požiadavky, ktoré sú od zákazníka zadefinované, sa zrealizujú na konkrétnej fasáde. Podkladom na vizualizáciu je fotografia objektu od zákazníka. On má predstavu o sfarbení fasády domu, my mu namodelujeme niekoľko variantov (pohľadov), z ktorých si vyberie vyhovujúce farebné riešenie. V rámci každého regiónu pôsobí obchodný zástupca, ktorý dokáže takúto vizualizáciu pripraviť. Rieši to v osobnom kontakte so zákazníkom.

Akým spôsobom distribuujete svoje výrobky?
Sme výrobná firma a prioritou našej spoločnosti je zásobovať konečných odberateľov (realizátorov) prostredníctvom obchodných sietí a obchodných spoločností. Podporujeme obchodný segment prostredníctvom našich obchodných partnerov. Ponúkame jednotlivé výrobky, ale aj výrobky, ktoré sú súčasťou našich certifikovaných systémov. Medzi certifikované systémy, ktoré zastrešujeme, patria najmä zatepľovacie systémy na báze minerálnej vlny a na báze polystyrénu.

Koľko zamestnancov pracuje v rámci firmy na Slovensku?
Výrobný úsek má 25 zamestnancov a obchodný ďalších 20. Sedem až deväť pracovníkov zabezpečuje administratívu (ekonomiku, logistiku, účtovníctvo). Okrem toho pokrýva sieť našich obchodných zástupcov všetky slovenské kraje. Každý obchodný zástupca má prideleného aj aplikačného technika. Sú zadelení podľa jednotlivých distribučných stredísk. V jednotlivých distribučných strediskách máme miešacie zariadenia na pigmentáciu a tónovanie fasádnych omietok a farieb.

Plány do budúcnosti?

Dnes sa pohybujeme v popredných priečkach z hľadiska vyrobeného množstva výrobkov. Naša snaha je na týchto miestach sa udržať.

Elena Bobeková
Foto: Cemix