Z podujatia Dni slovenských cestárov

DNI slovenskych cestarov 18 435

V dňoch 11. – 12. októbra 2018 sa v Košiciach uskutočnil 23. ročník Dní slovenských cestárov. Podujatie zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja a zúčastnilo sa ho viac ako 250 účastníkov.

Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR a predsedu Košického samosprávneho kraja. Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnili predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Ladislava Cengeľová, zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, partnerských organizácii z Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

Odborná časť programu bola venovaná cestnému hospodárstvu a rozvoju cestnej siete, správe a údržbe ciest a dopravnej nehodovosti v Košickom samosprávnom kraji. V rámci technickej exkurzie účastníci konferencie navštívili aj stavbu úseku D1 Budimír-Bidovce. Počas podujatia boli odovzdané aj ocenenia Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018.

Cenu SCS za mimoriadny prínos aktívnu prácu a úsilie o rozvoj a cestnej spoločnosti získal Ing. Zoltán Bartoš. Po prvýkrát bola udelená cena nielen jednotlivcovi, ale aj kolektívu pracovníkov. Cenu SCS získal aj Kolektív Cestnej databanky Slovenskej správy ciest za vytvorenie, obsahovú náplň a údržbu Informačného systému modelu cestnej siete, ktorý slúži ako významná pomôcka pre projektantov, správcov, výskumných pracovníkov, ale aj pre širokú verejnosť.

Tradičnou súčasťou podujatia bol futbalový turnaj a cestárske rodeo, v ktorom si v jazde zručnosti zmerali svoje sily vodiči „sypačov“ z celého Slovenska. Víťazmi futbalového turnaja sa stal tím Dodávateľov, na druhom mieste skončil Región Západ a na treťom domáci tím Regiónu Východ. V Cestárskom rodeu zvíťazil Milan Hajduk (Správa ciest KSK), so stratou jednej sekundy sa za víťazom umiestnil Roman Klíma (RCBA) a na treťom mieste skončil František Pribula (Správa ciest KSK).

Ďalší ročník Dní slovenských cestárov sa uskutoční v dňoch 17. – 18. októbra 2019 v Trenčianskom samosprávnom kraji.

www.cestnaspol.sk

Autor: SCS