Súťaž na rekonštrukciu ZUŠ Šahy

image 91762 25 v3

Odborná porota vo februári vyhlásila výsledky súťaže o architektonický návrh Základnej umeleckej školy a areálu občianskej vybavenosti v Šahách. Nevyužívaný pavilón sa po rekonštrukcii premení na hudobné učebne i multifunkčnú sálu.

Mesto Šahy má takmer osemstoročnú históriu a nejakú tú pamiatku aj z dôb bývalého režimu. Napríklad bývalú materskú školu na Ulici Janka Kráľa. Jeden z jej štyroch pavilónov sa stal predmetom architektonickej súťaže vypísanej koncom roka 2016. „Naša základná umelecká škola dnes sídli v starej a nevyhovujúcej budove.

Víťazný návrh premieňa starú jednopodlažnú jedáleň na hudobný pavilón s 12 učebňami a multifunkčnou koncertnou sálou.

Víťazný návrh premieňa starú jednopodlažnú jedáleň na hudobný pavilón s 12 učebňami a multifunkčnou koncertnou sálou.

Chceli sme pre žiakov a učiteľov hudobných krúžkov vytvoriť lepšie podmienky a premiestniť ich do dôstojnejších priestorov. Nevyužívaný hospodársky pavilón (bývalá jedáleň MŠ) je na to ideálne miesto,“ hovorí sekretár súťaže a referent výstavby a životného prostredia mesta Šahy Ing. Robert Rigó. Architektonická súťaž mala mestu priniesť čo najlepšie riešenie pre pavilón i areál.

Spoločne trávený čas

Do súťaže sa zapojilo sedem jednotlivcov a architektonických tímov. Najpozitívnejšie porota ohodnotila riešenie od kolektívu Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., Bc. Adam Kubica, Bc. Lucia Levičanin a Bc. Antonije Levičanin. Ich návrh je podmanivo jednoduchý a nevyžaduje príliš extenzívne zásahy do súčasnej podoby budovy.

Drevené prvky akcentujúce vstup do objektu fungujú aj ako bicyklové stojisko.

Drevené prvky akcentujúce vstup do objektu fungujú aj ako bicyklové stojisko.

Fyzické prepojenie medzi pavilónmi kreslenia a tanca, hudby a klubu seniorov podporuje tvorbu sociálnych kontaktov. Prepojenie ponúka ochodza s transparentnou fasádou. Autori navrhujú na pozemku aj nový amfiteáter a letnú čitáreň.

Vizuálna komunikácia cez francúzske okná vytvára podmienky na sociálnu interakciu.

Vizuálna komunikácia cez francúzske okná vytvára podmienky na sociálnu interakciu.

Jasné oddelenie

Rekonštruovaný pavilón v podaní víťazného tímu získal na podlahovej ploche. Rozšírenie v severozápadnej časti pôdorysu spôsobilo, že do ohniska dispozície sa dostala multifunkčná sála. Jej navrhovaná svetlá výška cez obe podlažia má šancu vytvoriť reprezentatívny priestor využívaný na viaceré spoločenské aktivity.

Pavilóny aj exteriérové plochy sú navzájom prepojené.

Pavilóny aj exteriérové plochy sú navzájom prepojené.

Čo sa týka architektonického výrazu v exteriéri, autori víťazného návrhu v správe uvádzajú: „Hmotové riešenie rekonštrukcie navrhovaného hudobného pavilónu ZUŠ reflektuje náš postoj k existujúcemu objektu – navrhovaná nadstavba je hmotovo i materiálovo výrazne odlíšená od jestvujúcej.“ Stará a nová časť pavilónu pritom spolu celkom uvoľnene komunikujú a približujú mierku stavby užívateľom.

Sála bude slúžiť aj ako rozptylový priestor pre žiakov umeleckej školy.

Sála bude slúžiť aj ako rozptylový priestor pre žiakov umeleckej školy.

Zmyslové vnímanie

Podobnú (i keď rozsiahlejšiu) prestavbu ponúkli zadávateľovi aj Ing. arch. Ladislav Vikartovský a Ing. arch. Gábor Nagy, tvorcovia súťažného riešenia, ktorému porota udelila druhú cenu. Hudobný pavilón v ich podaní získal vlastné átrium a výraznú tehlovočervenú fasádu. Tretie miesto obsadil návrh č. 5 (Ing. arch. Maroš Bátora, Mag. arch. Peter Stec, ArtD. a Akad. arch. Ing. Ján Studený).

2. miesto: koncertná sála s priamym napojením na átrium.
2. miesto: koncertná sála s priamym napojením na átrium.

Odmenu za zaujímavé urbanistické riešenie areálu získala Ing. arch. Monika Krkošeková. Jej návrh prezentoval priestory medzi pavilónmi ako oázy jednotlivých zmyslov – záhrada vôní a ticha, záhrada chutí (ovocné stromy), záhrada dotykov (interaktívna výstava sôch), vizuálna záhrada (čitáreň s výhľadom na rieku Ipeľ) a zóna melódie (amfiteáter s hudobnou produkciou).

Do realizácie projektu sa mesto Šahy plánuje pustiť už koncom tohto, respektíve začiatkom budúceho roka.

Návrhu so záhradami piatich zmyslov udelila porota osobitnú odmenu.
Návrhu so záhradami piatich zmyslov udelila porota osobitnú odmenu.

Zloženie poroty:
Ing. arch. Andrej Alexy, PhD. (nezávislý od vyhlasovateľa),
Ing. arch. Štefan Moravčík (nezávislý od vyhlasovateľa),
Ing. arch. Katarína Viskupičová (nezávislá od vyhlasovateľa),
Ing. arch. Arpád Pölhös (závislý od vyhlasovateľa)
a Ing. Štefan Gregor (závislý od vyhlasovateľa – primátor mesta Šahy).

ŠAHY
TEXT: KORINA KRCHNIAKOVÁ,
PODKLADY A DOKUMENTÁCIA: MESTO ŠAHY, ING. ARCH. E. VRÁBLOVÁ, PHD. A KOL.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2017.