PRVÝ MEDZINÁRODNÝ ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE SUPERTUDIO MÁ SVOJICH VÍŤAZOV

image 98994 25 v4

V sobotu 10. marca 2018 prebehlo veľké finále 8. ročníka architektonicko-urbanistickej súťaže pre študentov vysokých škôl SUPERSTUDIO. Prvý raz v histórii sa súťaž odohrala vo všetkých mestách s vyučovaním architektúry v Česku i na Slovensku. Rekordný počet 98 registrovaných tímov čelil náročnému zadaniu od holandského architekta Marthijna Poola, ktorý tiež zasadol vo finálovej porote. Víťazmi sa stali študenti z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí navrhli využitie odstavených vlakov na lukratívnych miestach mestských centier na bývanie a spoločenský život.

„Na zadaní sa mi zdalo zaujímavé, že evidentne oslovilo všetkých účastníkov. Kombinovalo niekoľko prístupov dokopy – spájalo inovatívnosť riešenia s nutnosťou premýšľať racionálne, ekonomicky, navyše vyžadovalo premýšľanie o pridanej hodnote riešenia. Takto poňaté zadania nie sú vôbec časté,“ hodnotí zadanie 8. ročníka Superstudia finálový porotca prof. Michal Kohout z medzinárodnej kancelárie UNIT.

Autorom zadania bol rešpektovaný holandský architekt a urbanista Marthijn Pool z progresívneho štúdia Space & Matter. Zameral sa na veľmi aktuálnu otázku finančne dostupného bývania v mestských centrách. Študenti pritom nemali úlohu navrhnúť riešenie len po architektonickej stránke, naopak, museli ho premyslieť i zo sociálno-ekonomických hľadísk.

Prvé kolo súťaže, založené na striktnom časovom limite 24 hodín na vypracovanie zadania, prebehlo 2. – 3. marca v Prahe, Brne, Liberci, Ostrave a prvý raz aj v Bratislave a Košiciach. Z rekordného počtu 98 prihlásených tímov sa do finálového večera, ktorý sa konal 10. marca v bratislavskom priestore A4, prebojovalo spolu 18 tímov. Študenti tak mali týždeň na dopracovanie svojich projektov pred prezentáciami pred finálovou porotou zloženou z Marthijna Poola, prof. Michala Kohouta a úspešného slovenského architekta Martina Jančoka.

V priebehu finálových prezentácií študenti ukázali svoje individuálne prístupy k zadaniu. Niekoľko tímov navrhovalo inovatívne využitie existujúcich prieluk v mestách s dôrazom na komunitný rozmer zásahu, objavili sa však i dôsledne premyslené ekonomické modely cenovo dostupného bývania, ktoré oceňoval predovšetkým Marthijn Pool, niekoľko tímov dokonca vyzval, aby sa svoje projekty pokúsili zrealizovať.

Prvú cenu porota udelila projektu košických študentov Mareka Cehulu, Ondreja Jurča a Anny Longauerovej, ktorí navrhli využitie opustenej železničnej infraštruktúry v širších centrách miest na bývanie i spoločenský život obyvateľov. „Tím priniesol veľmi jednoduchú a zároveň múdru myšlienku: použitie prázdnych vlakov ako ‚pozemku‘, ktorý môže poslúžiť na realizáciu dostupného bývania,“ komentoval Pool.

Ocenené tímy si rozdelili finančné výhry v hodnote 50 000 Kč, víťazi navyše získali unikátne trofeje od českej sklárskej spoločnosti Lasvit.

Poradie:

1. cena: Marek Cehula, Ondrej Jurčo, Anna Longauerová (FU TUKE, Košice)

target=“_blank“>Sprievodná správa

1. miesto. Marek Cehula, Ondrej Jurčo, Anna Longauerová.

 

2. cena: Vojtěch Marek, Petra Šebová (FA VUT, Brno)

target=“_blank“>Sprievodná správa

2. miesto. Vojtěch Marek, Petra Šebová.

 

3. cena: Anna Hrušová, Michaela Říhová (FUA TUL, Liberec)

target=“_blank“>Sprievodná správa

3. miesto. Anna Hrušová, Michaela Říhová.

 

Čestné uznanie: Ema Krakovská, Tatiana Šebová, Richard Múdry (FA + FSv ČVUT, Praha)

target=“_blank“>Sprievodná správa

Čestné uznanie. Ema Krakovská, Tatiana Šebová, Richard Múdry.

 

Čestné uznanie: Alexander Storek, Jakub Wiesner (UMPRUM, Praha)

target=“_blank“>Sprievodná správa

Čestné uznanie. Alexander Storek, Jakub Wiesner.

 

Kontakt
www.superstudio.cz
FB: https://www.facebook.com/superstudiocontest

Foto: Robert Tappert