Medzinárodná študentská súťaž Isover Architectural Contest 2007

Spoločnosť Saint-Gobain Isover Slovakia, s. r. o., v spolupráci s Ústavom konštrukcií v architektúre na Fakulte architektúry STU v Bratislave vyhlásila medzinárodnú študentskú súťaž Isover Architectural Contest 2007.


Zadanie súťaže vyplýva z ústrednej témy – Multikomfortný dom, bývanie s rodinou, pričom jeho cieľom je navrhnúť samostatný rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Podmienkou je, že dom musí spĺňať kritériá pasívneho domu podľa štandardu Passivhaus Institut Darmstadt (www.passiv.de; v slovenčine www.iepd.sk).

Súťaž chce podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročného bývania a pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multikomfortných pasívnych domov s použitím produktov ISOVER. Súťaž Isover Architectural Contest 2007 má dve fázy: národnú – v tejto fáze súťaže bude porota hodnotiť všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritériá; projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň postupujú do medzinárodného kola v Belehrade; medzinárodnú – v tejto fáze bude práce, ktoré postúpili do medzinárodného kola, hodnotiť porota pozostávajúca z univerzitných pedagógov zúčastnených krajín, ktorá zo všetkých predložených návrhov vyberie tri najlepšie.

Termín odovzdania súťažných návrhov je 20. marec 2007. Informácie o súťaži sú na www.isover.sk.

(pet)

KategórieSúťaže