image 87241 25 v1
Galéria(5)

Súťaž na kúpalisko Sihoť v Nitre

Mesto Nitra na jar vyhlásilo verejnú anonymnú súťaž architektonických návrhov na dostavbu areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím. Porota napokon v júli tohto roka posudzovala 12 návrhov.

01 1cena N03 SUTAZNITRA P3
02 1cena N03 SUTAZNITRA P1
03 2cena N10 SUTAZNITRA P3
05 3cena N07 SUTAZNITRA P3

Kúpalisko s kapacitou do 3 000 návštevníkov sa nachádza v príjemnej lokalite mestského parku na Sihoti, pričom z bazénov je atraktívny výhľad priamo na Nitriansky hrad. Súťaž návrhov preverila možnosti celoročného využitia rekreačného areálu a priniesla rôznorodé architektonické riešenia. Gro návrhov spočívalo vo vytvorení novej bazénovej haly a jej celkovým prepojením s existujúcimi vonkajšími bazénmi.

Sila nízkej budovy

Porota na víťaznom návrhu ocenila precíznu analýzu územia a typológie objektu, ako aj prácu s drobnými architektonickými prvkami v exteriéri – pergolou či schodmi, ktoré prepájajú vyššie osadenú bazénovú halu s okolím a zároveň slúžia ako rekreačná plocha. V hodnotení návrhu uviedla: „Ide o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou, prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a ,rímsy samotnej haly‛.

Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi, čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy akoby pavilónu. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.“ Spracovanie návrhu jednoduchou grafikou len podporilo kultivovanosť architektonického riešenia. Autormi víťazného návrhu sú Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo a Ing. arch. Samuel Zeman, účastník: Ing. arch. Peter Janeček.

Monumentálna hala aj lešenie

Druhú cenu porota udelila za čistú a jasnú hmotovú koncepciu. Autori základný koncept návrhu doplnili rôznymi sprevádzajúcimi funkciami, porota ocenila ich logické usporiadania. Autorom návrhu porotcovia vytkli len výšku bazénovej haly. V hodnotení uviedli: „Táto výška v exteriéri prináša prílišnú monumentalitu… Rovnako táto výška v interiéri pri v podstate troch plných stenách a streche neevokuje atmosféru kúpaliska. Autormi tohto návrhu boli: Michal Janák a Martin Jančok, účastník: Plural, s. r. o.

Na treťom mieste sa umiestnil návrh autorov Ing. arch. Jany Moravcovej, Jana Skočka, MGA. Petry Karlovej, Bc. Igora Machatu, Kateřiny Kulanovej, Bc. Anny Lochmanovej a Alžbety Kvasničkovej, účastníkom bola firma Norma architekti, s. r. o. Porota v tomto prípade ocenila „vyspelú a kultivovanú formu prezentácie, rovnako tak preskúmané širšie vzťahy a ich zobrazenie.“

Tento návrh však priniesol úplne nové usporiadanie jednotlivých funkcií a umiestnenie bazénovej haly, čo si vyžiadalo rozsiahle úpravy vstupu nad rámec riešeného územia. Autori v návrhu predstavili aj vertikálnu lešenársku konštrukciu, ktorá by mohla vytvoriť zaujímavý poznávací a identifikačný prvok. Porota nápad vyhodnotila ako neadekvátny. „Snaha vizuálne blokovať existujúci penzión od zvyšku areálu“ sa zdala porote „až príliš razantná.“

Rozpracovanie a doplnenie víťazného návrhu a jeho následná realizácia by podľa vedenia mesta obohatili jedinečné miesto nitrianskej Sihote o areál veľkého mestského významu. Ostáva len dúfať, že do zrealizovania neuplynie neadekvátne dlhý čas.

Zloženie poroty:
Ing. arch. Štefan Polakovič (predseda poroty, nezávislý od vyhlasovateľa),
Ing. arch. Martin Kusý (nezávislý od vyhlasovateľa),
Ing. arch. MArch Adam Gebrian (nezávislý od vyhlasovateľa),
JUDr. Igor Kršiak (závislý od vyhlasovateľa, prednosta Mestského úradu v Nitre)
a Ing. arch. Eva Ligačová (závislá od vyhlasovateľa, dočasne poverená funkciou hlavného architekta v Nitre)

Náhradníkmi v porote boli  Ing. arch. Róbert Bakyta a  Ing. arch. Lukáš Radošovský.

Nitra    
Text: Mária Nováková    
Podklady: www.sutaznitra.sk

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2016.