Aj takto môže vyzerať nový promenádny most Lido

Študenti môžu nakresliť nový most cez Dunaj. JTRE vyhlásil súťaž

Na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom vyrastie štvrť Nové Lido. So Starým mesto ju spojí nový most. Developer dáva priestor na jeho dizajn študentom. 

Mal by to byť promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ približuje predstavu projektový manažér Nového Lida Silvio Kičina. 

Developer upozorňuje, že súťaž o návrh promenádneho mosta nie je verejným obstarávaním, ale ideovou súťažou určenou pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo. 

Na prihlásenie zostáva necelý mesiac

Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným promenádnym, komunikačným a pobytovým priestorom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. 

Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.

Developer JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.

Zelené plochy aj nové námestie

Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. 

Výsledky budú vyhlásené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu a Technické riešenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú odmenu.

Projekt Nové Lido má celistvo prepojiť petržalské nábrežie Dunaja od Starého mosta po most Apollo a priniesť novú mestskú zástavbu od hrádze až po dopravný koridor na Einsteinovej ulici.  Sú v ňom nakreslené obytné aj administratívne budovy, občianska vybavenosť,  mestský bulvár aj námestie. 

 „Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval. Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru preniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta,“ dodáva Silvio Kičina.

Veronika Rajničová