Sme pripravení na nastupujúce trendy (profil spoločnosti Kalypso, spol. s r. o.)
Galéria(5)

Sme pripravení na nastupujúce trendy (profil spoločnosti Kalypso, spol. s r. o.)

Mať poriadne okno. Toto priamočiare krédo sa stalo základnou stratégiou spoločnosti, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už takmer jeden a pol desaťročia. Z distribútora okenných doplnkov sa postupne stal renomovaný výrobca plastových a hliníkových okien. Ako vraví Peter Poltársky, konateľ spoločnosti Kalypso, spol. s r. o., na nové trendy sa treba pripraviť ešte predtým, ako ich začnú objavovať architekti.

Ako hodnotíte uplynulú stavebnú sezónu?

Sme spokojní, že sme odviedli kus dobrej práce a našich zákazníkov je každým dňom viac. Ak bol po iné roky nárast produkcie vo výrobe niečo nad 10 %, v uplynulej sezóne produkcia vzrástla o viac ako 20 %. Takže rozdiel oproti iným rokom bol v objeme vykonanej práce naozaj citeľný. Veľmi pozitívne sa pozeráme aj do blízkej budúcnosti. Naši zákazníci sa k nám vracajú, z čoho usudzujeme, že sú s našou prácou spokojní. No prichádzajú aj noví investori.

Ľudia sa čoraz viac zameriavajú na šetrenie energií v bytových i rodinných domoch, s čím úzko súvisí aj investovanie do kvalitnejších okien, takže potenciál máme na Slovensku veľký. Čo sa týka väčších objektov, zúčastňujeme sa na rôznych tendroch a môžem povedať, že súčasný dopyt presahuje naše možnosti, pretože sa u nás naozaj veľa stavia.

Snažíte sa svoje kapacity rozširovať?

Od marca-apríla nám pribudla ďalšia výrobná zmena, ktorú po iné roky potrebujeme z hľadiska objemu zákaziek až na leto. Výrobu neustále modernizujeme. Máme k dispozícii plnoautomatické stroje, ktoré nám pomáhajú zvýšiť výrobnú kapacitu a súčasne znížiť chybovosť. Ruka v ruke s rozširovaním výrobných kapacít ide aj rozširovanie výrobných priestorov, aby sme stihli uspokojiť všetky požiadavky trhu.

Pôsobíte takmer výhradne na západnom Slovensku. Nechystáte sa expandovať do ďalších regiónov?

V súčasnosti máme šesť predajných a distribučných miest. V Bratislave sú štyri a ďalšie dve sa nachádzajú v Trnave a v Nitre. S ďalšou expanziou sa príliš neponáhľame, v prvom rade sa usilujeme robiť dobre svoju prácu v tých regiónoch, kde máme zastúpenie. Je to logické, lebo v Bratislave máme situovanú aj výrobu. Pri práci na väčších objektoch treba často niekde niečo dorezať, upraviť a doplniť, takže vieme reagovať pružnejšie. Plastové okná, ktoré sa kompletne vyrábajú v dielni, by sa dali dodávať aj na väčšie vzdialenosti. Ibaže my sa zaoberáme i hliníkovými oknami a fasádami, ktoré sa z väčšej časti fabricky predpripravia, no kompletizujú sa priamo na stavbách. Preto sa snažíme zameriavať na náročnejšie zákazky v našom regióne. Ďalšej expanzii sa však určite nevyhneme, keďže ľudia vo firme cítia potrebu rastu. Je to prirodzený proces, ktorému sa nebránime.

Platí všeobecný názor, že plastové okná si kupujú skôr súkromní zákazníci, kým hliníkové okná sú doménou veľkých investorov?

Ja by som to takto striktne neoddeľoval. Často sa stáva, že aj investor rodinného domu, ktorý vybavil svoj dom plastovými oknami, zatúži po nejakom šperku v podobe väčšej zasklenej plochy, a práve tu sa vytvára priestor pre hliníkové konštrukcie. To isté platí i opačne. Mnohé však závisí aj od charakteru samotného objektu. Dnešní architekti už zvládli jednoduché objekty, a tak siahajú po čoraz väčších výzvach. Preto sa aj my stretávame s čoraz zložitejšími – a treba povedať, že i krajšími – projektmi rodinných domov a rovnako aj väčších stavieb.

Nesnažíme sa ľuďom nanútiť plastové okná len preto, že vyrábame plasty, ani hliníkové len preto, lebo vyrábame hliník. Vždy navrhujeme okno z materiálu, ktorý je pre daný objekt vhodný. Radi prijímame výzvy, pretože ak vieme vyriešiť zložité problémy, s ktorými sa iné oknárske firmy nevedia popasovať, získavame tak priestor na trhu. Skoro na každom objekte sa nájdu vhodné miesta na výrobky z hliníka i z plastu. Naša výhoda spočíva v tom, že vieme poskytnúť jedno aj druhé. Pre stavebníka sa tak stávame plnohodnotným partnerom pre dodávku okien, dverí, posuvných systémov dverí alebo zasklených fasád na celú stavbu.

Prichádzate často do kontaktu s architektmi a projektantmi. Máte aj vlastné projekčné štúdio?

Naši technici sú tak trocha aj malí architekti, keďže majú veľa skúseností s materiálom, s ktorým denne pracujú. Aj preto často vieme už vopred architektovi poradiť a pomôcť pri projekcii. Čím skôr stojíme pri zrode stavby, tým je to pre architekta výhodnejšie, lebo sa dokážeme pohrať s rôznymi detailmi. Vieme poradiť aj pri výbere materiálu, ktorý je vhodný do konkrétnych podmienok – či už z hľadiska estetiky, teplotechniky, hlučnosti, odolnosti proti agresívnemu prostrediu (napr. bazény), či orientácie objektu podľa svetových strán. Architekti a projektanti naše odporúčania väčšinou uvítajú. Vedia oceniť, že ich upozorníme na praktické veci.

Vaša spoločnosť má za sebou už pomerne dlhú históriu…

Na trhu pôsobíme od roku 1994. Začínali sme predajom a montážou doplnkov k oknám, zameraných na bezpečnosť, pohodlie a teplotechniku, napr. solárnych či bezpečnostných fólií. Od týchto doplnkov sme sa prirodzenou cestou dostali k výrobe okien. Snažíme sa robiť dobrú prácu a zväčšovať svoj podiel na trhu. Celé pôsobenie našej firmy podriaďujeme sloganu „mať poriadne okno“. Nepotrebujeme byť najväčšou spoločnosťou, ale rozhodne sa snažíme byť čo najlepší a najkvalitnejší. Naše výrobky majú slúžiť ľuďom a spĺňať požiadavky v zmysle tohto firemného motta.

Na to, aby sa vám darilo napĺňať váš slogan, však potrebujete kvalitných zamestnancov.

Náš tím tvorí spolu asi 130 ľudí. Ťažko povedať, kto všetko je naším zamestnancom, pretože s niektorými spolupracujeme na základe obchodných vzťahov. Vo výrobe plastových okien máme do 30 zamestnancov, hliníku sa venuje asi 15 pracovníkov a zvyšok tvorí predajný a montážny tím. Na každú pozíciu vyberáme kvalitných ľudí, ktorí musia prejsť praktickými aj teoretickými skúškami, aby sme sa uistili, že zapadnú medzi ostatných a budú vedieť ďalej niesť myšlienky kréda firmy. Vždy hľadáme zodpovedných a technicky zdatných pracovníkov, ktorí dokážu pomôcť a poradiť zákazníkovi.

Ktoré profesie sú najužitočnejšie pre prácu s oknami?

Na odborných školách na Slovensku sa zatiaľ profesia oknára nevyučuje, preto si každého zamestnanca vychovávame sami. Ak sa mu táto práca zapáči, ostane u nás, ak sa mu však nezapáči, učili sme ho nadarmo a musíme začať s niekým iným od začiatku. Pracujeme teda s rôznymi profesiami. Keď má niekto skúsenosti so zámočníctvom alebo strojárstvom, má dobré základy, na ktorých sa dá stavať. Možno aj vďaka nedostatku kvalifikovaných ľudí sa výroba okien zautomatizovala a požiadavky na profesionálnu kvalifikáciu sú nižšie ako kedysi. Pri dobrej výrobnej linke je chybovosť produktov skutočne nízka.

Na aké typy zákaziek sa zameriavate?

Objem zákaziek sa snažíme rozdeliť zhruba na tretiny. Tretinu tvoria veľké objekty, tretinu rodinné domy a zvyšok byty. Síce to každý rok nevyjde úplne presne, ale v zásade sa snažíme takéto rozdelenie dodržiavať. Zastávame názor, že ak príde do predajne babička, ktorá potrebuje jediné okno, treba sa o ňu postarať rovnako dobre ako o veľkého investora, ktorý plánuje realizovať veľký objekt s množstvom zložitých technických detailov.

Pre každý typ klienta máme aj príslušné distribučné kanály: veľkoobchodné oddelenie pre väčších investorov, ako aj maloobchodné predajne pre menších investorov, na ktorých nám rovnako záleží. V súčasnosti pripravujeme nové produkty pre bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov. Ide o výmenu okien kombinovanú so zateplením a reguláciou vykurovania v bytových domoch. Pri týchto produktoch existujú zaujímavé možnosti financovania a získania úverov.

S rekonštrukciou okien v celých bytových domoch máme už svoje skúsenosti. Pri stavbe diaľničného obchvatu Bratislavy sme zabezpečovali v domoch okolo diaľnice výmenu okien tlmiacich zvýšený hluk. Museli sme navštíviť asi 1 600 obyvateľov, s každým sa dohodnúť na individuálnom postupe – a to všetko bolo treba stihnúť do konkrétneho termínu. No podstatné je, že sme na 100 % dokázali zrealizovať aj takýto typ zákazky, ktorá si vyžadovala doslova mravenčiu prácu, veľmi náročnú aj na plánovanie.

Čím sa líšite od konkurencie?

Každý, kto vykonáva nejakú prácu, je nútený stále sa zlepšovať. Buď zachytí trend a stane sa z neho kvalitný konkurent, ktorý prospieva úrovni trhu, alebo trend nezachytí a zanikne. My sa snažíme udržať krok s dobou a ponúkať výrobky, ktorými konkurencia nedisponuje. Vyvinuli sme napr. okno Metropolitan určené do hlučného prostredia miest, ktoré má oproti iným oknám lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, a ponúkame viacero druhov hliníkových vchodových dverí pre rodinné domy.

Ďalej máme v ponuke rôzne posuvné systémy terasových dverí, prípadne zasklené fasádne systémy. Snažíme sa viesť spoločnosť i našich zamestnancov k tomu, aby šetrili prírodu a životné prostredie, preto triedime aj odpad. Vďaka takémuto pohľadu na svet okolo nás nám v ponuke pribudlo aj okno vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy, ktorým pomáhame šetriť energie. Toto okno sme predstavili aj na veľtrhu CONECO a ohlas naň bol veľmi pozitívny. Pri všetkých našich produktoch používame vyšší štandard materiálov, ktoré vieme podľa potreby vhodne kombinovať. Nie sme viazaní výhradne na plast či hliník, čo je tiež istá výhoda oproti konkurencii.

Aby ste si udržali postavenie na trhu, isto sledujete nové trendy v odbore.

Zúčastňujeme sa na rôznych výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí, napr. v Mníchove či Norimbergu, ale sledujeme aj konferencie o nízkoenergetických a pasívnych domoch, lebo tento trend pomaly prichádza zo západnej Európy aj k nám. Snažíme sa trendy včas zachytiť a pripraviť sa na ne, aby sme vedeli okamžite zareagovať na potreby zákazníka. Keď za nami príde architekt s požiadavkou na okná do pasívneho domu, bolo by naozaj neskoro začať sa ho ešte len pýtať, čo to vlastne ten pasívny dom je. Preto si sami zvyšujeme prehľad o tejto problematike, aby sme s architektmi vedeli držať krok.

Milan Bohunický
Foto: Kalypso, spol. s r. o., autor