prvy rocnik konferencie safm
Galéria(2)

Prvý ročník konferencie SAFM

V dňoch 29. – 30. mája 2012 Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) organizuje v priestoroch novej budovy Slovenskej sporiteľne v Bratislave na Tomášikovej ulici prvý ročník konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM - MÁJ 2012: „SÚČASNÉ TRENDY FACILITY MANAGEMENTU V PRAXI A VO VZDELÁVANÍ“.

prvy rocnik konferencie safm 5808 big image
Na konferencii vystúpia odborníci z oblasti facility manamegementu zo Slovenska, ale i  zahraniční hostia  z Českej republiky, Veľkej Británie, USA, Litvy a Poľska.

Konferencia je určená  všetkých záujemcom, odborníkom,  facility manažérom, projektovým manažérom, manažérom nehnuteľností a priaznivcom  facility managementu.

Program konferencie:
29.05.2012 utorok  – Výlet loďou na Devín spojený s prednáškou
30.03.2012 streda  – KONFERENCIA
31.03.2012 štvrtok – Exkurzia – Príklad FM v praxi, s odborným  výkladom

Program konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2012

V prípade, že sa rozhodnete konferencie zúčastniť, preštudujte si prosím podrobnejšie informačné materiály v prílohách (podrobný program a podmienky účasti) a zaregistrujte sa z web-stránok SAFM pomocou online registrácie účastníkov, mailom prostredníctvom priloženej prihlášky, alebo priamo z web-adresy (prihlasovací formulár)
 

doc.Ing. Viera Somorová, PhD.
prezidentka SAFM