Ladislav Veršovský

Profil spoločnosti YIT Reding, ASB Stavebnej firmy roka 2011 podľa www.asb.sk

Architektúra je jedna vec, financovanie a zastrešenie celého projektu druhá. Základný trojlístok dopĺňa stavebná firma. Práve ona bdie nad kvalitným vyhotovením realizácie a často vie riešeniami ovplyvniť budúce pohodlie obyvateľov alebo užívateľov stavby. „Chceme byť v stavebníctve mercedesom z pohľadu kvality a zároveň prekvapovať cenami,“ hovorí Ing. Ladislav Veršovský, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti YIT Reding, ktorú odborná verejnosť v hlasovaní na stránke www.asb.sk ocenila ako Stavebnú firmu roka 2011.

Od železnice k podnikaniu
Zakladateľ spoločnosti Reding inžinier Ladislav Veršovský pochádza zo železničiarskej rodiny. „Štyri generácie mojej rodiny pracovali na železnici, ja sám som tam pôsobil celých 21 rokov,“ hovorí. Znie to možno tak trocha romanticky, no budúci riaditeľ stavebnej firmy nebol ani rušňovodičom, ani výpravcom. Viac ako k vôni koľajníc „pričuchol“ k sfére, ktorá sa neskôr stala jeho denným chlebom – v roku 1991 zo železníc odchádzal ako zástupca riaditeľa investičného odboru.

„Celé tie roky som sníval o slobodnom podnikaní, o tom, aké by to bolo úžasné, môcť si založiť vlastnú firmu,“ hovorí. Dodáva, že v súkromí a v podstate aj v tajnosti študoval teórie riadenia a manažovania firiem aj ľudí. „V tých časoch to rozhodne nebolo veľmi možné uplatniť,“ hovorí generálny riaditeľ. Nebolo ani ľahké zohnať materiály, nehovoriac o tom, že socializmus takýmto teóriám veľmi neprial ani ideologicky. Prišla však revolúcia a po nej aj možnosti.

Vysnená akciová spoločnosť
„Hneď ako som odišiel od železníc v deväťdesiatom prvom roku, začal som podnikať. Najskôr len ako súkromná, fyzická osoba,“ hovorí Ladislav Veršovský. Spomína na časy, kedy chodil vedno so svojimi spoločníkmi v montérkach fyzicky pracovať na drobných stavbách. „Darilo sa nám, získali sme si dobré meno a firma sa pomaly rozrastala,“ opisuje. Postupne si založili niekoľko spoločností s ručením obmedzeným, ktoré v roku 1997 zlúčili do jednej akciovej spoločnosti pod názvom Reding. Ladislav Veršovský tak opäť začínal od nuly – tento raz však už naozaj šiel po stopách svojho sna – stal sa plnohodnotným súkromným podnikateľom, viedol stavebnú firmu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu či už bytov, alebo administratívnych objektov.

Kríza – príležitosť pre zlepšovanie
Firma sa počas trinástich rokov rozrastala a k zákazkám na objednávku postupne pribudli aj vlastné developerské projekty. Kríza firmu zastihla vo výbornej kondícii. „Zasiahla nás, ako koniec koncov každého v tejto oblasti,“ hovorí Ladislav Veršovský. „Hneď ako sme vycítili, že sa to na nás valí, začali sme sa zaoberať efektivitou, zlepšovaním procesov a motiváciou našich zamestnancov, aby sme dokázali dosahovať lepšie výsledky efektívnejšími prostriedkami.“ Generálny riaditeľ toto obdobie paradoxne hodnotí ako úžasné. „Ak podnikateľ zarobené peniaze nechal vnútri vo firme, mal počas krízy a útlmu obrovskú príležitosť na rozvoj firmy. Presne to sme urobili my. Keby nebolo krízy, nepocítili by sme potrebu skúmať napríklad efektívnosť. Takto sme krízu nielen prestáli, ale priniesla nám nové poznatky, ktoré zúročíme aj v budúcnosti.“

Kríza v stavebníctve však podľa inžiniera Veršovského (a nie len podľa neho) ešte zďaleka nie je za nami. Fázový posun sa ešte neprejavil naplno, a tak ako aj utlmenie prišlo pomalšie, na oživenie si tiež počkáme dlhšie.

Partner zo severu
Po trinástich rokoch samostatnej existencie na slovenskom trhu sa pred názov Reding zrazu v roku 2010 priradili tri písmená – YIT. „Po ročných rokovaniach sme v októbri 2010 predali 70 percent akcií firmy Reding veľkej fínskej spoločnosti YIT,“ konštatuje Ladislav Veršovský. „Cítil som, že som povedal a urobil, čo som mal povedať a urobiť. Firmu sme vytiahli vlastnými silami na slovenské pomery pomerne vysoko, ale rast je potrebný stále. Bolo treba prinášať nové impulzy – nový kapitál, aj nové know-how,“ dodáva. Neobával sa tak trocha toho, či po akvizícii zostane „kameň na kameni“? „Za ten rok sme sa s Fínmi navzájom nielen oťukali, ale vybudovali si k sebe blízky vzťah založený na vzájomnej dôvere.“

Koniec koncov, Ladislav Veršovský firmu stále bezpečne riadi z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti pre Slovensko. „Na Slovensku nemám nadriadeného, takže sa naoko až tak veľa nezmenilo.“

YIT
Rokovania so spoločnosťou trvali dlho, ale to len hovorí o snahe Ladislava Veršovského naozaj preniknúť pod povrch a overiť si svojho partnera. „Už počas rokovaní som usúdil, že Fíni sú tí praví a že spojenie našich schopností s ich kapitálom a výmena nášho know-how veštia zaujímavú budúcnosť,“ hovorí. „Mňa samého sa táto budúcnosť už možno ani tak nedotkne, ale bol by som rád, aby tu táto firma bola aj naďalej, najmä pre tých úžasných ľudí, ktorých tu máme v tíme.“

YIT je silným partnerom – v európskych krajinách zamestnáva približne 26 tisíc ľudí a za rok 2009 mala spoločnosť výnosy v hodnote takmer 4 miliardy eur. Akcie YIT sú kótované na burze NASDAQ OMX v Helsinkách.

Princípy etiky
Pri procese akvizície však bolo veľmi dôležité, že sa šéf spoločnosti Reding zhodol s vedúcimi predstaviteľmi skupiny YIT na základných etických princípoch, na ktoré si Ladislav Veršovský vždy potrpel. „S fínskymi partnermi sme sa zhodli na kľúčových bodoch, akými sú vzdelávanie zamestnancov, zabezpečenie ich rastu, a tým aj rastu firmy ako takej. Podnikanie, to je predovšetkým vytváranie hodnôt, pridanej hodnoty a samozrejme zisku. NIKDY za môjho šéfovania vo firme však zisk nebol absolútnou prioritou,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ. Za heslo spoločnosti vyhlasuje staré obchodné pravidlo náš zákazník, náš pán a pri každej príležitosti zdôrazňuje, že či už Reding, alebo YIT Reding, firme šlo vždy primárne o „vytváranie lepších podmienok pre život ľudí“ a o kvalitu za rozumnú cenu.

Vízia budúcnosti
Budúcnosť firmy vidí generálny riaditeľ v bytovej výstavbe na Slovensku. „V horizonte troch až piatich rokov chceme patriť do skupiny najväčších developerských firiem na Slovensku a zároveň sa chceme začleniť do skupiny najlepších zamestnávateľov,“ konštatuje. Pre Ladislava Veršovského predstavuje podľa jeho slov najväčšie potešenie, keď sa obzrie okolo seba a vidí tím ľudí, ktorí ho obklopujú. „Keď som začínal, robil som všetko sám. Dnes nepoznám väčšiu radosť ako vedomie, že všetci tí, ktorí sa u nás venujú svojej profesii, sú oveľa ďalej ako som ja kedy bol a že sú vo svojom odbore naozaj dobrí. Teší ma, že som bol tým šéfom, ktorý im dal príležitosť a som rád, že som ich nechal rozhodovať, pretože čím viac som dal a dávam, tým viac aj dostávam naspäť.“

Aktivity firmy sa delia na dve veľké skupiny – na zákazky pre iných a na vlastné developerské projekty. A práve vlastné projekty sú podľa Ladislava Veršovského budúcnosťou firmy. „Tendre a cudzie zákazky sú vždy riskantné z hľadiska elementov, ktoré nevieme ovplyvniť, ale bývajú prítomné – či už je to korupcia, alebo problematická právna vymožiteľnosť. Pri vlastných projektoch nám takéto nepríjemnosti nehrozia,“ konštatuje. Práve nulová tolerancia ku korupcii je totiž ďalším z pilierov, na ktorých spoločnosť stojí. „Už okolo roku 2014 by sme sa chceli venovať výhradne vlastným projektom, boli by sme radi, keby predstavovali ak nie 100, tak aspoň 90 percent z nášho celkového hospodárskeho výsledku.“

Etika, kvalita, súťaž
To sú v podstate tri pojmy, respektíve tri piliere, na ktorých spoločnosť YIT Reding chce stáť. Už v minulosti získala za svoju prácu niekoľko ocenení. Dvakrát získala spoločnosť cenu Bytový dom roka v súťaži Stavba roka – prvý raz v roku 2004 s bytovým domom na Kováčskej ulici a druhý raz v minuloročnom kole súťaže – laureátom ceny sa stala bytová výstavba na Gercenovej ulici v bratislavskej Petržalke označovaná ako Centrum Gercenova. Práve k tejto stavbe má výnimočný vzťah aj Ladislav Veršovský: „Bola to doteraz naša najväčšia vlastná investícia a myslím, že to stálo za to. Postavili sme tam 330 bytov a 40 nebytových priestorov, na ktoré sa dnes chodia dívať zahraničné delegácie. Je to jedna z najkrajších lokalít v Petržalke. Takéto projekty by som chcel stavať aj naďalej.“

Mercedes v stavebníctve
Najnovším projektom spoločnosti je výstavba asi 170 bytov v peknej lokalite, ktoré by mali spĺňať všetky podmienky súčasného dopytu na trhu, či už veľkosťou, možnosťou úspory na energiách, alebo dobrou dostupnosťou. „Chceli by sme dosiahnuť náš cieľ, stať sa mercedesom na trhu, ale prekvapiť cenami,“ hovorí Ladislav Veršovský. Realizácia by sa mala rozbehnúť v júli a ak sa všetko podarí podľa plánu, ľudia by sa mohli nasťahovať už budúci rok na Vianoce. V prípade tohto projektu firma prichádza s novinkou – konceptom YIT Domov. Ide o komplexný servis pre klientov od prvého kontaktu s predajcom, cez poradenstvo v oblasti financovania, výber materiálov zahrnutých v štandarde vybavenia bytov vrátane profesionálneho procesu odovzdávania dokončených bytov a popredajných služieb.

Viesť musí najlepší
Firma, ktorú človek vybuduje vlastnými rukami a stráži jej vývoj, v sebe musí niesť odkaz svojho tvorcu. Pri spoločnosti YIT Reding to tak istotne je. Pravidlá, ktoré v nej zaviedol jej zakladateľ Ladislav Veršovský sú pravidlami v súlade s logikou čestného podnikania, ktoré prináša stabilné hodnoty a stabilný zisk. Zásada nulovej tolerancie akéhokoľvek korupčného konania sa odráža aj vo vnútornom fungovaní firmy. Ladislav Veršovský preto na otázku, či bude jeho nasledovníkom jeho syn, odpovedá nekompromisne: „Tak ako aj vo všetkom ostatnom, aj v tejto oblasti platí pravidlo, že na vedúcej pozícii bude ten najlepší. Aj moja pozícia raz bude predmetom tendra, rovnako ako všetko ostatné. Môj syn nielenže nemá žiadne výhody, ktoré by vyplývali z jeho pozície, ale naopak – sú naňho kladené vyššie nároky ako na ostatných, pretože je pod drobnohľadom.“

Nahliadnuť do budúcnosti sa nedá, ale ako sa vraví – alea iacta est (kocky sú hodené). A v tomto prípade sa zdá, že to bol šťastný hod.

Tamara Leontievová
Foto: YIT Reding

Článok bol uverejnený v časopise ASB.