asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Stiebel Eltron posúva energetickú revolúciu vpred

30.12.2016


Nemecký „Skrytý šampión" v oblasti vykurovacej techniky šetrnej k životnému prostrediu, spoločnosť Stiebel Eltron, predpovedá úspešné ukončenie roka 2016: Zisk z predaja značky by sa mal v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšiť o 8 percent na hodnotu 465 milión EUR.

„Pole je na najbližšie roky veľmi dobre pokryté“, povedal koncom decembra odchádzajúci predseda predstavenstva spoločnosti, Rudolf Sonnemann. „Aj pre rok 2017 počítame s nárastom na porovnateľnej úrovni.“

Dolnosaský výrobca vykurovacej a tepelnej techniky profituje z posilneného dopytu po produktoch technického zariadenia budov (TZB), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov ochrany klímy stanovených nemeckou Spolkovou vládou. „Bez prepojenia sektorov by sme energetickú revolúciu nedosiahli“, hovorí Dr. Kai Schiefelbein, technický konateľ spoločnosti.

„To znamená, elektrická energia sa musí omnoho viac zapojiť už aj do iných sektorov – ako napríklad do výroby tepla. Na to sú najlepším riešením tepelné čerpadlá, ktoré počas prevádzky okrem iného generujú mnohonásobne vyššie množstvo požadovanej elektrickej energie získanej z okolitého prostredia.“

To uznala a vzala na zreteľ aj Spolková vláda pri koncepcii aktuálnej vyhlášky o úspore elektrickej energie (EnEV) ako aj rozsiahleho podporného programu pre tepelné čerpadlá.

„Tieto opatrenia viedli k zvýšenému predaju tepelných čerpadiel, z čoho v prvom rade profitujú nemeckí výrobcovia – a predovšetkým Stiebel Eltron, keďže vo veciach vykurovania vsádzame jednoznačne na túto technológiu“, povedal Sonnemann. Po celkovom obrate na úrovni 435 miliónov EUR v roku 2015 dosiahneme s číslom 465 miliónov EUR za rok 2016 oveľa lepšie výsledky. Dôležitým hnacím motorom je oblasť „obnoviteľných zdrojov energií“.

Dr. Nicholas Matten, konateľ spoločnosti zodpovedný za obchod, objasňuje stratégiu firmy do budúcna – a zdôrazňuje, že „zelená technika“ už dlhšiu dobu nie je len čisto nemeckou záležitosťou: „Uvedieme dva príklady – Stiebel Eltron je už teraz lídrom na trhu v segmente tepelných čerpadiel na prípravu teplej vody v Austrálii, patrí k TOP 3 predajcom tepelných čerpadiel na vykurovanie vo Švajčiarsku a Rakúsku. V rámci celého sveta sa nám ponúka obrovský potenciál. Preto sa chceme v budúcnosti ešte výraznejšie presadiť aj na medzinárodnom poli, avšak nezanedbávať ani nemecký trh.“


„Na poslednej Konferencii Spojených národov v Marrákeši ratifikovalo už 113 z celkovo 193 štátov ciele v rámci ochrany klímy sformulované v Parížskej Dohode“, hovorí Prof. Dr. Martin Faulstich, ktorý do leta 2016 pôsobil ako predseda Odbornej rady Spolkovej vlády zodpovednej za otázky týkajúce sa životného prostredia.

„Fosílna priemyselná spoločnosť je výbehový model, krok za krokom sa mení na zelenú industriálnu spoločnosť. Obnoviteľná elektrická energia sa tak stane novou primárnou energiou. Za týmto účelom potrebná ekologická technika – napríklad elektricky poháňané tepelné čerpadlá – bude postupom času čoraz viac žiadaná vo všetkých krajinách sveta.“

www.stiebel-eltron.sk

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP