Richard Urvay

Colliers International vymenoval Richarda Urvaya za výkonného riaditeľa pre Slovensko

Colliers International, vedúca medzinárodná konzultačná spoločnosť v oblasti komerčných nehnuteľností a investícií, dnes oznámila, že za nového výkonného riaditeľa pre Slovensko bol vymenovaný Richard Urvay. Na nový post nastupuje 1. septembra. Svojim nástupom vystrieda Ermanna Boerisa, ktorý ku koncu septembra končí v pozícii partnera spoločnosti Colliers Slovakia.

Richard prichádza do spoločnosti Colliers International z ECE Projektmanagement Bratislava, kde riadil bratislavské nákupné centrum najvyššieho štandardu. Pred pôsobením v ECE mal na starosti manažment multifunkčného projektu Eurovea so zameraním na výkonnosť maloobchodných a kancelárskych priestorov.

Richard pracoval v spoločnosti Colliers International aj v rokoch 2012 až 2015, kedy založil a viedol divíziu správy nehnuteľností. Medzi jeho predchádzajúce profesionálne skúsenosti patria aj projekty realizované v zahraničí, napríklad development a manažment maloobchodných priestorov v Rakúsku a v Českej republike.
„Som veľmi rád, že sa Richard vracia do Colliers a preberie túto úlohu. Získanie skúseného odborníka, akým je Richard, je dôležitým míľnikom v našej stratégii spolupracovať s tými najlepšími v tomto odvetví. Má bohaté skúsenosti z oblasti maloobchodu, správy nehnuteľností, developmentu a akvizícií. Som presvedčený, že nám na Slovensku pomôže naďalej rásť,” hovorí Luke Dawson, riaditeľ a vedúci kapitálových trhov Colliers International pre strednú a východnú Európu.

„Zároveň by som sa rád osobne poďakoval Ermannovi Boerisovi za desať rokov vedenia slovenskej pobočky Colliers a za jeho odhodlanie a nadšenie pre budovanie nášho biznisu. Zo srdca mu želám všetko najlepšie pri jeho ďalších krokoch.“

„Prevziať vedenie firmy Colliers na Slovensku je veľkou výsadou. Teším sa, že budem ďalej rozvíjať to, čo Ermanno spolu so svojím tímom dosiahol,“ dodáva Richard Urvay. „Podnikateľský duch spoločnosti Colliers spolu s jej globálnou platformou, vďaka ktorej je lídrom na trhu, poskytuje klientom najlepšie služby v tomto odvetví. Teším sa, ako budem pomáhať znásobovať úspech našich klientov a našich zamestnancov maximalizovaním príležitostí, ktoré sú na trhu.“

Zdroj: Colliers International