Nové produktové portfólio
Galéria(3)

Nové produktové portfólio

Spoločnosť TBG Doprastav, a. s., predstavila v minulých mesiacoch nové produktové portfólio značkových výrobkov určených na stavebný trh.

Ide o Cemflow – liaty samonivelizačný poter na báze cementového spojiva, vhodný ako vyrovnávacia a podkladová vrstva pod nášľapnú vrstvu podlahy, ktorý je určený aj na podlahové vykurovanie, ďalej Anhyment – liatu podlahovú zmes na báze síranu vápenatého so samonivelizačným účinkom, vhodný ako vyrovnávacia a podkladová vrstva podlahy a ideálny aj na podlahové vykurovanie, Poriment – izolačný a výplňový materiál s nízkou objemovou hmotnosťou, ktorý sa môže ukladať aj do spádu, Malmix – čerstvé maltové zmesi určené na murovanie a omietanie priamo na stavbe s časom spracovateľnosti do 36 hodín.

Výhody aplikácie týchto zmesí spočívajú v stálosti receptúry, úspore času vďaka použitiu strojového zariadenia na čerpanie a striekanie, vo vysokej kvalite dosiahnutej dodržaním presnej receptúry, v aplikovaní skúseným personálom a v úspore finančných prostriedkov.

Zdro a foto: TBG Doprastav