Pozorovateľňa zvierat Vydrica, Malé Karpaty

Nominácie CE ZA AR 2022: Regenerácia ako nástroj klimaticky zodpovedných postupov obnovy krajiny

Porota v 21. ročníku ceny hodnotila v prvom kole 88 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 29 realizácií. Na shortlist nominácií, z ktorých vzíde 6 hlavných cien vybrala nakoniec až 24 pozornosti hodných diel.

Kategória fenomény architektúry

Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov, Jelšava

Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov, Jelšava
Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov, Jelšava | Zdroj: Vladimír Eliáš

Ateliér: 2021
Architekti: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká
Iné: spoluautori dizajnu buniek: Matúš Šestina, Miro Šestina; osvietený investor: Čierne Diery;
svetelný dizajn: Laura Murguía Sánchez, Lenka Balážová; statik: František Hladký

Autori vytvorili „mikrohotel” v čase. Návštevník sa stáva súčasťou záchrany a transformácie pamiatky. V našich končinách unikátny a inovatívny spôsob dočasnej zážitkovej intervencie.

Komunitné centrum – BÚDA, Žiar nad Hronom

Komunitné centrum - BÚDA, Žiar nad Hronom
Komunitné centrum – BÚDA, Žiar nad Hronom | Miroslav Šestina

Ateliér: Ateliér HAUS
Architekti: Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Matúš Šestina, Eva Šestina
Iné: spolupráca: Katarína Urgelová, Matthias M. J. Arnould

Búda v Žiari nad Hronom je dôkazom autentického snaženia angažovanej komunity, ktorá svojím aktívnym prístupom neformuje len bezprostredný verejný priestor, ale aj ľudí, ktorí ho užívajú. Subtílna architektúra tu slúži ako nevyhnutná infraštruktúra a pozadie pre široké spektrum činností obsiahnutých pod pojmom „život vo verejnom priestore“.

Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne

Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne
Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne | Zdroj: Michal Bogár ml., PS:Events, Mária Bogárová, Roman Ruhig

Architekti: Michal Bogár, Mária Bogárová, Roman Ruhig, Ema Ruhigová
Iné: výtvarná spolupráca: Martin Lettrich (kríž s korpusom ukrižovaného Ježiša),
Viktor Oravec (sklené prvky), Dorota Sadovská (maľba sv. Jozefa); florista: Robert Bartolen
Foto: Michal Bogár ml., PS:Events, Mária Bogárová, Roman Ruhig

Popri celospoločenskom význame sa ukazuje, že moment návštevy rímskeho pápeža môže mať aj svoj architektonický rozmer. Liturgický priestor v Šaštíne v sebe snúbi primeranú monumentálnosť cirkevnej slávnosti, no zároveň aj efemérnosť daného momentu. Z mnohých významových rovín porota oceňuje prácu so súčasným výtvarným umením, ktoré je integrálnou súčasťou architektonického návrhu.

Ocenenie CE ZA AR, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, už 21 rokov upozorňuje na spoločenskú váhu architektúry a profesionálnych výkonov slovenských architektov a architektiek. Jeho prínos pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí je vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu ešte významnejší. CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života.