Nájomné bývanie.

Návrh na posilnenie transparentnosti nájomného bývania z novely predloženej SaS poslanci neschválili

Do zákona o štátnej podpore nájomného bývania sa nedoplní povinnosť zápisu investičného partnera či prenajímateľa do registra partnerov verejného sektora.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu zákona z dielne SaS, ktorou sa mala podporiť transparentnosť právnych vzťahov vznikajúcich v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania.

Predkladatelia zdôraznili, že investori, ktorí donášajú, najmä zo zahraničia, vlastný kapitál na obstaranie či spolufinancovanie bytových domov s regulovaným nájomným, by mali dôveryhodne odhaliť svojich skutočných vlastníkov, konečných užívateľov výhod, a tým preukázať aj pôvod „importovaných“ peňazí.

Riešenie prostredníctvom zápisu do registra partnerov verejného sektora je podľa predkladateľov optimálnym nástrojom, pretože obsahuje praxou osvedčený mechanizmus odhaľovania skutočného vlastníctva, najmä obchodných spoločností, ale aj nástroje na overovanie pravdivosti údajov o konečných užívateľoch výhod zahŕňajúci prvky externej kontroly.