Naša devíza — kvalitná priemyselná podlaha (profil spoločnosti PRORECO, s. r. o.)
Galéria(4)

Naša devíza — kvalitná priemyselná podlaha (profil spoločnosti PRORECO, s. r. o.)

Komplexná dodávka priemyselných podláh — od návrhu vhodnej technológie cez realizáciu až po zabezpečenie­ servisu­ používaných podláh. To je ústredný predmet činnosti, ktorý trenčianska spoločnosť PRORECO, s. r. o. premenila­ počas desiatich rokov svojej existencie približne do troch miliónov štvorcových metrov zrealizovaných­ priemyselných podláh. A to nielen pre významných klientov na Slovensku (Volkswagen Slovakia, Kia Motors), ale i v Českej republike (Hyundai Motors), Rumunsku (Emerson) a Poľsku (Goodman). Úspešné realizácie však riaditeľ­ spoločnosti Ing. Martin Holenda vníma ako záväzok voči klientom — už najbližší projekt je výzvou k naplneniu­ firemných­ ambícií.

Prečo ste sa zamerali práve na túto oblasť stavebnej činnosti? Čím je príťažlivá realizácia priemyselných podláh?
Spolu s mojimi spoločníkmi sme doteraz presvedčení, že je to zaujímavá oblasť, ktorá má svoje uplatnenie i perspektívu. Bez toho by to asi ani nešlo. Ako to už býva zvykom, k podlahám ma priviedla životná náhoda. Po štúdiu na Stavebnej fakulte v Brne som po novembri ´89 vycestoval do Nemecka, kde som sa prvýkrát dostal do blízkeho kontaktu s priemyselnými podlahami.

Nemecko muselo byť v porovnaní s vtedajšou socialistickou skúsenosťou doslova zjavením…

Určite, a na začiatku som len obdivoval kvalitu dodávaných materiálov – a to od murovacích tvárnic cez okná a ďalšie komponenty, štýl a vôbec celkovo skvelú organizáciu práce. Nemecká skúsenosť bola inšpiratívna pre moju ďalšiu činnosť a aj preto som sa, hoci s krátkou strojárskou epizódou, neskôr vrátil k priemyselným podlahám ako špecifickému segmentu stavebníctva.

Písal sa však koniec 90. rokov, ktoré neboli priaznivo naklonené slovenskému stavebníctvu. Ako ste vnímali zvýšené riziko?
Situácia naozaj nebola ideálna, ale napriek tomu sme vtedajší útlm vnímali ako vhodné obdobie na náš štart. Hoci bolo menej práce, pevne som veril, že sa dokážeme presadiť medzi konkurenciou, a keď neskôr príde očakávaný rozvoj, tak nás povedie na popredné pozície.

Akými obchodnými stratégiami sa vám podarilo kopírovať rastúcu krivku trhu?

Vsadili sme na kvalitu, a to aj pri tých najnáročnejších technologických realizáciách. Nešli sme do tvrdej obchodnej politiky, nikdy sme ani nepatrili medzi najlacnejšie firmy. Stavali sme na dobrých vzťahoch so zákazníkmi a firmu sme rozširovali prostredníctvom jej dobrého mena. Stratégia sa časom ukázala ako prínosná a postupne sme čoraz viac fungovali na základe odporúčaní a dobrých referencií.

Zaostrime na leitmotív – priemyselné podlahy. Čo je charakteristické práve pre tie vaše?

Vo svojom portfóliu nemáme špeciálne podlahy, ktoré by realizovala iba naša firma. Skôr sa sústredíme na technologický vývoj a klientovi sa snažíme ponúknuť optimálnu variantu pre jeho potreby. Pri ich aplikácii spolupracujeme s významnými zahraničnými spoločnosťami z oblasti stavebnej chémie a stavebných technológií. V tomto smere sme ako prví na Slovensku začali používať najmodernejšiu technológiu Laser Screed SXP.

O čo konkrétne ide?
Ide o strojnú technológiu spracovania betónových priemyselných podláh, ktorá je navádzaná laserovým lúčom. V maximálnej miere ňou eliminujeme možnosť zlyhania ľudského faktora pri spracovaní betónovej podlahy. Prostredníctvom tejto technológie zároveň výrazne stúpla naša produktivita a konkurenčná výhoda. Denne vieme pomocou tejto technológie urobiť priemerne až 2 500 štvorcových metrov, čo nám umožnilo uplatniť sa aj na veľkých zákazkách. Bez tohto zariadenia by sme napríklad nezrealizovali veľké logistické parky, pri ktorých sa bezpodmienečne vyžaduje dodržiavanie termínov. V súčasnosti máme takéto zariadenia dve a pribudlo aj zariadenie Topping Spreader na aplikáciu vsypových povrchových úprav do čerstvého betónu.

Kvalita, produktivita, dodržiavanie termínov. Čo ešte zavážilo, že ste sa presadili v zákazkách pre nadnárodné koncerny?
Snažíme sa zákazníkovi pripraviť efektívne riešenie ušité na mieru. Nevnucujeme mu niečo, čo v skutočnosti pre svoj biznis ani nepotrebuje. Snažíme sa odlíšiť aj kompletným servisom, ktorý súvisí s údržbou podláh počas ich prevádzky.

Ako sa odlišujú kritériá „šitia na mieru“ pre nemeckého a ázijského zákazníka?
V tomto prípade existujú niektoré drobné odlišnosti, pretože nemecký investor má inú mentalitu ako ázijský podnikateľ. Rozdiely však nie sú neprekonateľné a všetko sa odvíja od požiadaviek konkrétnej výroby, ktoré definujú minimálne štandardy požadovaného typu podlahy.

Týka sa to aj výrobných noriem?
Určite, a pri práci ich aj striktne dodržiavame. Pri nej nám pomáha aj systém riadenia kvality a organizácie, ktorého súčasťou je aj zaškoľovanie pracovníkov, aby ovládali technologické postupy a normy. Považujeme za dôležité, aby každý náš pracovník vedel o svojej zodpovednosti a poznal svoje miesto v celom systéme.

Koľko máte zamestnancov?

Máme tridsať stálych zamestnancov, ale pri mnohých realizáciách spolupracujeme aj so zaškolenými partiami živnostníkov, ktorí na zákazke robia od jej začiatku až do konca. Celkovo máme približne sto spolupracovníkov.

Zostáva Slovensko vaším prioritným územím?
Áno, je to náš ústredný región, ale naše pôsobenie na Slovensku, prípadne naša ďalšia expanzia do zahraničia, bude závisieť od dopytu po realizácii priemyselných podláh.

Aké vlastnosti by mala mať kvalitná priemyselná podlaha?

Mala by dlhodobo spĺňať technické požiadavky prevádzky z hľadiska odolnosti proti mechanickému poškodeniu, tepelným a chemickým vplyvom. Záruky na zachovanie kvality nastavujeme na päť rokov, samozrejme, jej životnosť môže byť aj dlhšia. Tá však závisí od toho, či zákazník vykonáva jej pravidelnú údržbu. A to nielen tú povinnú, ale venuje jej aj zvýšenú starostlivosť. Je rozdiel, keď podlahu len mechanicky pozametá, alebo ju aj voskuje, alebo inak konzervuje. Okrem toho musia priemyselné podlahy spĺňať rad prevádzkových požiadaviek, ako sú napríklad schopnosť preklenovať trhliny, schopnosť odvádzať elektrický náboj, požiadavka na bezpečnosť podlahy pred šmykom, požiarna bezpečnosť či estetický vzhľad.

Životnosť podláh však závisí aj od jej zloženia. Aké typy podláh realizujete?

V základnom rozdelení sa priemyselné pod­lahy a komunikácie v priemyselných objektoch rozdeľujú podľa typu povrchu na betónové podlahy a takzvané liate podlahy. Základom obidvoch typov sú betónové konštrukcie, ktoré musia spĺňať všetky statické požiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Ako výstuž železobetónovej konštrukcie podlahy môže slúžiť klasická oceľová sieť a stavebná oceľ alebo progresívna rozptýlená oceľová výstuž. Pri liatych podlahách ide vlastne o povrchovú úpravu betónovej konštrukcie podlahy pred mechanickými, chemickými a klimatickými vplyvmi. Tu sa využívajú rôzne systémy povrchových úprav na syntetickej alebo cementovej báze.

Ktorý typ podlahy prevažuje?
Jednoznačne betónová, a to v pomere 80 : 20. Jedným z dôvodov je vyššia cena liatej podlahy, ktorá však zároveň ponúka vyšší kvalitatívny štandard.

Nezmení tento stav v blízkej budúcnosti nejaký iný výrazný trend?

Zdá sa, že nie, pretože základným trendom sú čo možno najefektívnejšie a najlacnejšie riešenia, ktorým zároveň nechýba kvalita.

Nevylučujú sa tieto vlastnosti navzájom?

Možno iba čiastočne, ale aj pojem štandardu kvality sa vyvíja. Pred desiatimi rokmi napríklad začal rozmach rozptýlenej výstuže, ktorá nahrádzala štandardnú oceľovú výstuž. Dnes už je rozptýlená výstuž štandardom. Čosi podobné platí aj pri povrchových úpravách priemyselných podláh, pri ktorých sa dnes presadzuje napríklad hĺbková impregnácia. Utesňuje póry betónu, čím sa zlepšujú vlastnosti povrchu, a predlžuje životnosť podlahy. Kedysi bola zriedkavosťou, no dnes sa už bežne využíva. Vo všeobecnosti sú však najžiadanejšie tie najjednoduchšie riešenia spĺňajúce požadované vlastnosti.

Ako riešite prípadné reklamácie?
Na vlastnom oddelení, pretože každá výrobná firma má určité percento chybných výrobkov. Náš prípad je však trochu iný, lebo my produkt nevyrábame priamo u nás a nemôžeme taký výrobok odložiť. Náš produkt vzniká priamo u zákazníka, čo znamená, že práve s ním musíme komunikovať o chybách a čo najrýchlejšie ich aj naprávať. Ostatne, o možných problémoch sa so zákazníkom rozprávame už v štádiu návrhu podlahy, čím sa snažíme minimalizovať problémové situácie.

V návrhovej fáze vašej práce sa stretávate aj s projektantmi. Ako s nimi spolupracujete?
Od projektanta sa snažíme získať čo najviac informácií o danej prevádzke, aby sme vedeli optimalizovať vlastnosti danej podlahy. Túto spoluprácu teda vítame, lebo výmena poznatkov vyvoláva synergiu budúcej úspešnej prevádzky.

Ako vyzerajú vaše výzvy?
Tou najsilnejšou je už tá najbližšia zákazka, ale z dlhodobého hľadiska nám ide o spokojnosť zákazníka a udržanie si dobrého mena firmy, ktoré by malo byť synonymom kvality v tomto segmente.

Viete si predstaviť zmenu predmetu činnosti?
Rozmýšľali sme aj nad tým, ale v strednodobom horizonte žiadnu zásadnú zmenu v našej činnosti neplánujeme. Snažíme sa zdokonaľovať v danom segmente stavebníctva a našu pozornosť tak nechceme trieštiť na iné druhy stavebného biznisu.

Museli ste revidovať svoje predstavy v súčasnom krízovom útlme?
Určité revízie sme museli urobiť, ale neboli také, aby zmenili naše smerovanie. Samozrejme, dnes máme iný cieľ, ako sme mali pred rokom, keď na Slovensku kulminovala stavebná produkcia. Museli sme napríklad pozastaviť výstavbu vlastného sídla, ale určite neplánujeme prepúšťať našich pracovníkov. V našej stratégii sme nastavení aj na prežitie krízových situácií, a keď  nastane oživenie trhu, vieme zvýšený dopyt bezproblémovo pokryť.

Ľudo Petránsky
Foto: PRORECO

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.