Moderná viedenská škola: V hustej zástavbe a s terasami na streche

Potreba väčšieho počtu vzdelávacích zariadení v husto osídlených mestských oblastiach sa môže stať katalyzátorom neobvyklých riešení. Podobne tomu bolo aj v prípade tejto modernej školskej budovy vo Viedni.

Viedeň neustále rastie. V roku 2021 sa do nej aj napriek pandémii prisťahovalo takmer 14-tisíc nových obyvateľov. To zvyšuje aj potrebu budovania školskej infraštruktúry. Mesto však v roku 2016 vyčerpalo svoje priestorové kapacity, preto sa vybralo cestou rozširovania existujúcich škôl. Odborná škola Längenfeldgasse v 12. viedenskom obvode je postavená v husto zastavenej Meindling.

Pôvodne tu stála Odborná škola Hansa Mandla, ktorú navrhli architekti Adolf Ellinger, Hermann Kutschera a Alexander Letscheff. Pri svojom otvorení v roku 1965 bola najväčšou školskou budovou v krajine. Mala pomerne dobrý a triezvy koncept funkcionalistickej budovy bez zdobenia, s dlhými pásmi okien.

Dva v jednom

Mesto sa rozhodlo túto školu rozšíriť o 21 tried a cvičnú firmu, v rovnakom areáli mala vyrásť aj základná škola. Vyhlásilo súťaž, ktorú vyhralo štúdio PPAG architects. Architekti sa vybrali cestou spojenia dvoch škôl do jednej.

Vznikol tak komplex, v ktorom sídli základná škola pre 425 detí aj odborná stredná škola pre gastronómiou, obchod a administratívu s kapacitou 620 miest. Študenti majú k dispozícii športový areál, cvičnú firmu na prax, bistro pre odborné školy a rôzne spoločné vzdelávacie priestory.

Stavba má šesť nadzemných podlaží a v kontexte danej oblasti je relatívne vysokou budovou. Aj vďaka tomuto riešeniu sa podarilo zachovať veľký otvorený priestor a zelenú plochu pre žiakov s rozlohou až 2 100 m2.

Škola svojou priestorovo-pedagogickou koncepciou spĺňa všetky požiadavky na moderné vyučovanie.
Škola svojou priestorovo-pedagogickou koncepciou spĺňa všetky požiadavky na moderné vyučovanie. | Zdroj: Hertha Hurnaus

Pohľad do budúcnosti plnej možností

Základná škola je situovaná v horizontálnej časti budovy na prízemí a prvom poschodí. Má obdĺžnikový tvar s pôdorysom 50 × 64 metrov. Vchod do nej sa nachádza v západnom rohu.

Na tomto základe je postavená štvorpodlažná štruktúrovaná budova, nadväzujúca na existujúcu odbornú školu – poskytuje priestory pre nové odborné učilištia zamerané na obchod a administratívu.

Vstup do učilišťa je z východnej strany vo foyer schodiska. Táto vertikálna časť sa smerom nahor zužuje. Vďaka tomu na voľných strešných plochách vznikli terasy, ihriská či bylinková a zeleninová záhrada pre žiakov gastronomického učilišťa.

Najvyššie poschodie má z troch strán sklenené steny a je miestom pre praktickú výuku. To dáva mladým študentom príležitosť vyskúšať si podmienky, ktoré sú zvyčajne dostupné len v luxusných kanceláriách. Bonusom je výhľad na mesto, ktorý je symbolom pohľadu do budúcnosti plnej možností.

Charakterizujú ju neortodoxné detaily, ako napríklad farebné stĺpy v školskej kantíne alebo ružové oceľové zábradlie.
Charakterizujú ju neortodoxné detaily, ako napríklad farebné stĺpy v školskej kantíne alebo ružové oceľové zábradlie. | Zdroj: Hertha Hurnaus

Priestorové zoskupenie

Základná škola svojou priestorovo-pedagogickou koncepciou spĺňa všetky požiadavky na moderné vyučovanie. Pozostáva zo štyroch skupín zoskupení (klastrov), z ktorých každý má štyri vzdelávacie miestnosti, zoskupené sú okolo centrálneho vzdelávacieho priestoru.

V rámci tejto organizácie vznikla aj tímová miestnosť pre učiteľov. Architekti sa pri návrhu riadili aj požiadavkami mesta, ktoré vyžaduje od každej novej budovy určité štandardy priestorovo-pedagogickej koncepcie. Zároveň však chceli projekt dotiahnuť v dobrom zmysle do extrému aj kvôli deťom.

Triedy s miestom na oddych

Architektúra umožňuje pedagógom venovať sa malým skupinkám žiakov rôzneho veku a z rôznych tried. Základnú školu so 17 triedami tu navštevujú deti vo veku 6 až 10 rokov, odborná škola pozostáva z 23 tried pre študentov od 15 až do 19 rokov. Budova slúži na získanie odborných vedomostí aj praxe rôznymi spôsobmi. Každá vzdelávacia miestnosť má časť, ktorú možno využiť ako „hniezdočko“ alebo oázu ticha.

Tímové miestnosti pre učiteľov v rámci každého klastra sú prepojené cez terasu vo vnútornom dvore, aby sa tak podporila neformálna výmena názorov. Vnútorné nádvoria a šikovne umiestnené okná od podlahy až po strop zabezpečujú množstvo denného svetla v učebniach a priamy výhľad von, vďaka množstvu zelene aj bez pocitu odhalenia.

Architektúra umožňuje pedagógom venovať sa malým skupinkám žiakov rôzneho veku. Základnú školu so 17 triedami tu navštevujú deti vo veku 6 až 10 rokov, odborná škola pozostáva z 23 tried pre študentov od 15 až do 19 rokov.
Architektúra umožňuje pedagógom venovať sa malým skupinkám žiakov rôzneho veku. Základnú školu so 17 triedami tu navštevujú deti vo veku 6 až 10 rokov, odborná škola pozostáva z 23 tried pre študentov od 15 až do 19 rokov. | Zdroj: Hertha Hurnaus

Terasy slúžiace na zábavu aj učenie

Veľký multifunkčný priestor spoločného nádvoria a otvorené priestranstvá fungujú ako styčné body medzi oboma inštitúciami. Stretávajú sa tu deti rôzneho veku.

Terasa nad základnou školou a stupňovité terasy prepojené vonkajšími schodiskami sa stali neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho priestoru. Sú nielen dôležitým spojovacím prvkom, ale slúžia aj ako núdzové východy.

Terasy sú vybavené pergolami, oddychovými priestormi a vyvýšenými záhonmi a sú navrhnuté tak, aby deti bavili a boli vhodné aj na vyučovanie v exteriéri. Vedú tiež do záhrady s ovocnými stromami. Túto časť záhrady využívajú kuchári učni.

S vlastným ihriskom

Plánovanie vonkajších priestorov malo na starosti štúdio EGKK Landschaftsarchitektur. A aj keď bola potreba pergol najskôr spochybňovaná, pandémia koronavírusu všetkých skeptikov umlčala, dokonca sa niektoré montovali aj dodatočne. Únikové schodisko je efektne ukončené štyrmi ramenami, pod ktorými sa nachádzajú dve šmykľavky – kratšia pre mladších a dlhšia pre starších žiakov. Na ihrisku nechýbajú hojdačky ani lavičky.

Dostatok denného svetla majú nielen učebne, ale i telocvičňa. Architekti sa opäť rozhodli pre netradičnú farbu perforovaného obkladu.
Dostatok denného svetla majú nielen učebne, ale i telocvičňa. Architekti sa opäť rozhodli pre netradičnú farbu perforovaného obkladu. | Zdroj: Hertha Hurnaus

Na rozhraní domova a podnikateľského inkubátora

Materiály použité zvonku aj vnútra navodzujú pocit, ktorý osciluje medzi pocitom domova a think thankom. K tejto nejednoznačnosti prispievajú aj tvrdé a mäkké povrchy, závesy a prvky obsahujúce matrace či vankúše.

Presklenie medzi multifunkčným priestorom a triedami základnej školy spolu so starostlivo umiestnenými zrkadlami znižuje dojem strnulých okrajov a vytvára priestorový pocit nekonečnej krajiny ideálnej na učenie. Úložné priestory v interiéri boli vytvorené na mieru, aby nebránili dopadu prirodzeného svetla.

Z otvorených políc si žiaci môžu brať učebné materiály počas voľného učenia či hodín venovaných projektom. Sú umiestnené do výšky detí, pozdĺž viacerých stien. Zrkadlá na hornej polici zase odrážajú svetlo smerom do miestnosti.

Pragmatizmus s humorom

Školu charakterizujú neortodoxné detaily ako ružové oceľové zábradlie, svetloružové podhľady schodov a pruhy na stenách s pohľadovým betónom. V školskej kantíne zase nájdeme stĺpy natreté ružovou, modrou, žltou či mentolovou farbou. Na označenie únikovej cesty boli parkety v triedach otočené o 90 stupňov. Takéto jednoduché riešenie stačí na to, aby bolo pre učiteľov rozpoznateľné, ktorým smerom v prípade potreby ísť.

Fasáda, ktorá sa mení so svetlom

Konštrukcia budovy je železobetónová, pre rýchlejšiu výstavbu boli veľké časti zvislej nosnej konštrukcie vyrobené ako prefabrikáty. Efektnú kovovú fasádu tvoria prefabrikované ľahké konštrukčné prvky, opláštené dierovanými plechmi.

Zvislé pásy rôznej šírky kontrastujú so svetlomodrou fasádnou membránou, ktorá sa nachádza pod nimi. Použitá membrána – fólia pre otvorené fasády – sa štandardne vyrába v siedmich farbách, ale pre tento projekt vznikla v špeciálnom modrom odtieni. Výsledkom je trojrozmerný efekt, ktorý preráža chladný vzhľad perforovaného kovu a optická hra pri prechode z tieňa na priame slnko.

S meniacimi sa svetelnými a poveternostnými podmienkami mení svoj vzhľad aj vonkajšia obálka. Fólia má však predovšetkým ochrannú funkciu proti dažďu a vetru. Jej membrána zároveň zabezpečuje optimálnu paropriepustnosť pre vlhkosť, ktorá preniká do konštrukcie zvnútra.

Nový prístup k navrhovaniu škôl

„Bolo veľmi ťažké prispôsobiť túto školu existujúcim vzdelávacím inštitúciám. Nakoniec je z nej kompaktné hniezdočko a útulná výšková budova. Nerozlišujeme medzi malými žiakmi základných škôl a veľkými žiakmi odborných škôl,“ povedali architekti v rozhovore pre magazín DBZ.

Koncept školy nielenže spĺňa všetky požiadavky na moderné vyučovanie, ale vďaka svojmu vysoko abstraktnému vzhľadu vyniká spomedzi ostatných a predznamenáva nový prístup k navrhovaniu školských budov. Signalizoval to už samotný názov, ktorý projekt od architektov dostal: „Škola, ktorá myslí dopredu“.

Škola svojou priestorovo-pedagogickou koncepciou spĺňa všetky požiadavky na moderné vyučovanie.
Charakterizujú ju neortodoxné detaily, ako napríklad farebné stĺpy v školskej kantíne alebo ružové oceľové zábradlie.
Únikové schodisko je efektne ukončené ramenami, pod ktorými sa nachádza detské ihrisko so šmykľavkami.
Základná a stredná odborná škola Längenfeldgasse, Meindling, Viedeň, Rakúsko
01 vstuZákladná a stredná odborná škola Längenfeldgasse, Meindling, Viedeň, Rakúskop PPAGarchitects LFG DSC6678 75 exp ©Hertha Hurnaus
Architektúra umožňuje pedagógom venovať sa malým skupinkám žiakov rôzneho veku. Základnú školu so 17 triedami tu navštevujú deti vo veku 6 až 10 rokov, odborná škola pozostáva z 23 tried pre študentov od 15 až do 19 rokov.
Dostatok denného svetla majú nielen učebne, ale i telocvičňa. Architekti sa opäť rozhodli pre netradičnú farbu perforovaného obkladu.
Základná a stredná odborná škola Längenfeldgasse, Meindling, Viedeň, Rakúsko

Základná a stredná odborná škola Längenfeldgasse, Meindling, Viedeň, Rakúsko

Investor: mesto Viedeň
Architekt: PPAG architects
Interiérový dizajn: PPAG architects
Záhradná architektúra: EGKK Landscape Architecture
Úžitková plocha: 7 722 m²
Náklady: 23,5 mil. €
Výstavba: 8/2018 – 7/2020

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2023