kompletna zelena strecha od jedineho dodavatela
Galéria(4)

Kompletná zelená strecha od jediného dodávateľa

V mnohých slovenských mestách možno s narastajúcou výstavbou pozorovať zmenšovanie zelených plôch. Husto osídlené oblasti prichádzajú o zeleň, ktorú postupne nahrádzajú nové obchodné centrá, bytové či rodinné domy alebo dopravné komunikácie. Nedostatok zelene možno vyriešiť pomerne jednoduchým spôsobom, a to realizáciou vegetačných striech. S komplexným riešením extenzívnych plochých a šikmých zelených striech prichádza spoločnosť Icopal.

kompletna zelena strecha od jedineho dodavatela 7169 big image
obr 3 big image
obr 2 big image
„Inovačný charakter systému Zelená strecha Icopal spočíva v dodávke a montáži všetkých prvkov, vrátane rastlinnej vrstvy. Rastliny pochádzajú z prirodzených stredoeurópskych miest, ide najmä o machy, rozchodníky a byliny. Extenzívna zeleň je výnimočná predovšetkým preto, že sa dokáže udržať a rozvíjať sama a má schopnosť prispôsobiť sa daným podmienkam,“ opisuje nový systém zelených striech Ing. Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ Icopal a.s. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti Icopal s realizáciou vegetačných striech v zahraničí umožňujú poskytnúť na tieto strechy predĺženú záruku. Na hydroizoláciu sa vzťahuje záruka v trvaní 20 až 40 rokov, v závislosti od zvoleného systému.

Vegetačná strecha za prijateľnú cenu

Extenzívne zelené strechy systému Icopal sú ľahké, majú hmotnosť len 55 kg/m2. Ich montáž je rýchla a jednoduchá, pričom strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie. Komplexné riešenie vegetačnej strechy je navyše bezpečné a odoláva účinkom vonkajšieho ohňa. „Výhoda extenzívnych zelených striech Icopal spočíva v tom, že sa dajú realizovať za veľmi prijateľnú cenu. Navyše si vyžadujú len minimálnu údržbu. Raz za rok stačí aplikovať vhodné hnojivá a jednorazovo skontrolovať a vyčistiť strešné odtoky,“ hovorí R. Šmehyl. Vegetačné strechy prispievajú k zdravej klíme, podporujú kvalitu ovzdušia produkciou kyslíka, regulujú teplotu a vlhkosť vzduchu a podieľajú sa na zvyšovaní úspor energie, pretože môžu znížiť prestup tepla z vnútorného prostredia. Vegetácia tiež eliminuje nepriaznivý vplyv dopadajúceho UV žiarenia na izoláciu strechy, čím možno strešnej konštrukcii predĺžiť jej životnosť.

Výber vhodnej skladby

Zelenú strechu Icopal možno realizovať ako strechu s parozábranou alebo obráteným poradím vrstiev. V prípade skladby strešného plášťa s parozábranou sa na nosnú konštrukciu položí vhodná parozábrana (Foalbit Al S40 alebo SBS ALU VILATHERM), na ňu sa aplikuje tepelná izolácia a následne hydroizolácia s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov. Pri streche s obrátením poradím vrstiev sa tepelná izolácia umiestňuje nad dvojvrstvový systém hydroizolácie. Kompletnú vegetačnú strechu od jediného dodávateľa dopĺňajú drenáž (v prípade plochých striech), retenčno-mikrodrenážna vrstva a vegetačná rohož s rastlinstvom.

Ploché zelené strechy potrebujú drenážnu vrstvu

Hydroizolácia sa v systéme extenzívnej zelenej strechy Icopal zhotovuje zakaždým ako dvojvrstvový systém. Prvú vrstvu tvorí podkladový asfaltovaný pás modifikovaný SBS, ako vrchná vrstva sa používa asfaltovaný pás Graviflex 5,2 Green Roof alebo Graviflex 4,2 Green Roof. Ide o nataviteľné modifikované pásy s úpravou spodného povrchu hrebeňovým profilom SPEED PROFILE, s funkciou ochrany proti prerastaniu koreňov. „V skladbe plochých zelených striech je dôležitou vrstvou drenáž, ktorá zabezpečuje odtok prebytočnej vody. ICODREN 10 Speed Drainage®SBS je pružná drenážna rohož, ktorá sa ľahko pokladá a formuje, pričom sa prispôsobuje nerovnostiam podkladu. Zaisťuje vysoký súčiniteľ filtrácie, plnú ochranu hydroizolačnej vrstvy i drenážneho systému pred zanesením,“ vymenúva vlastnosti drenážnej vrstvy R. Šmehyl.

Unikátna retenčno-mikrodrenážna vrstva

Skladbu extenzívnej zelenej strechy Icopal dopĺňa retenčno-mikrodrenážna vrstva Icomat 140 – systém netkanej geotextílie. Táto vrstva zadržiava vodu a následne ju odovzdáva vegetácii. Pri plochých vegetačných strechách treba použiť 7 vrstiev geotextílie, pri šikmých strechách až 10 vrstiev. Unikátnosť Icomat 140 spočíva v súčasnej retenčnej aj drenážnej funkcii. Jedinečná konštrukcia vrstvy zabezpečí až trojnásobne dlhší čas vysychania, vďaka čomu budú mať rastliny dostatok vlahy počas dlhšieho obdobia. Systém extenzívnej zelenej strechy Icopal uzatvára vegetačná rohož Icomat Green 317 (pre ploché strechy) alebo Icomat Green 300 (pre šikmé strechy). Vegetačné rohože, ktoré sa na streche navzájom zväzujú, sú odolné proti šíreniu buriny. Pri streche s vyšším sklonom sa musí vegetačná vrstva dostatočne zabezpečiť, aby nedošlo k jej zosuvu.

Viac informácií na www.icopal.sk
Foto: Icopal a.s.